לוח תאריכים


1938-1942

17.5.39

27.6.41

27-28.8.41

19.3.44

21.3.44

22.3.44

5.4.44

7.4.44

16.4.44

27.4.44

28.4.44

30.4.44

15.5.4416.5.44


6.6.44

9.6.44

16.6.44

19.6.44


30.6.44


7.7.44

9.7.44

17-24.7.44


23.8.44

25.8.44


15.10.44

17.10.44

11.44


7.11.44

8.11.44

6.12.44

12.11.44

1.45

18.1.45


13.2.45

4.4.45
ההונגרים מחוקקים סדרה של חוקים אנטישמיים

הספר הלבן הבריטי מונע עלייה לארץ [מסמך 13]

הונגריה מכריזה מלחמה על רוסיה

רצח של 23,600 יהודים שגורשו מהונגריה לקמינייץ-פודלוסק בגליציה המזרחית

כיבוש הונגריה על ידי הנאצים

הגרמנים מקימים "מועצה יהודית"

איסור להעביר רכוש יהודי או למכרו

חובת נשיאת טלאי צהוב

איסור על יהודים לעזוב את מקום מגוריהם

ריכוז היהודים בקרפטו-רותניה

חובת רישום "כדי לקבל כרטיסי מזון". הרישום נעשה על ידי הקהילות

צו על ריכוז היהודים בגטאות

חובה להצהיר על הרכוש היהודי

התחלת הגירושים של יהודי הונגריה לאושוויץ
הגירושים נמשכו 54 ימים, הוסעו 147 רכבות, והם העבירו לאושוויץ
434,451 יהודים

יואל ברנד יוצא לשליחות "סחורה תמורת דם" מטעם אייכמן, להחלפת
יהודים במשאיות שיסופקו לגרמנים, ויופעלו בחזית המזרחית (נגד הרוסים)

פלישת בנות הברית לנורמנדיה - הצבא הגרמני עובר למגננה

חנה סנש מגיעה להונגריה ונתפסת מיד עם בואה

שרפת ספרים יהודיים

פלגי וגולדשטיין מגיעים להונגריה, ונפגשים עם קסטנר ב- 20-21.6.44
תוילארטינה תוצראל םירבעומ ץיוושוא לש םילוקוטורפה

"רכבת המיוחסים" יוצאת מהונגריה - מועברת לברגן בלזן. הנוסעים
מגיעים לשוויץ בשתי קבוצות: 21.8.44 ו- 5.12.44

הוראטי, נשיא הונגריה, מפסיק את הגרושים לאושוויץ

ולנברג מגיע משוודיה לבודפסט למשימות הצלת יהודים

20,000 מיהודי בודפסט מועברים לבתים מיוחדים המסומנים במגן דוד,
כהכנה למשלוחם לאושוויץ

רומניה פורשת ממדינות הציר ומכריזה מלחמה על גרמניה

אייכמן וקומנדו היהודים עוזבים את בודפסט בדרישת הוראטי; הוקמה
ממשלת לקטוש

מהפכת צלב החץ:
הוראטי מנסה לפרוש ממדינת הציר, ומודיע ברדיו על פניה לשביתת נשק
עם בעלות הברית. הניסיון נכשל, הוראטי ומשפחתו נלקחים בשבי
לגרמניה. בו ביום מתרחשת מהפכת צלב החץ: סאלאשי תופס את השלטון.
התחלה של טרור ורצח של יהודים בידי ההונגרים והגרמנים.

אייכמן חוזר לבודפסט

פיצוץ תאי הגזים באושוויץ על ידי הגרמנים
"צעדת המוות" של יהודים מבודפסט

חנה סנש מוצאת להורג

תחילת "צעדת המוות"

קסטנר ומשפחתו עוזבים את שטח הרייך

ריכוז היהודים ב"בתים מוגנים", הקמת הגטו הבינלאומי

הצבא הרוסי כובש את אושוויץ

הצבא הרוסי כובש את פשט, החלק המזרחי של בודפסט, בו נמצא הגטו
היהודי ובו 100,000 יהודים

הצבא הרוסי כובש את כל בודפסט

שחרור הונגריה כולה מידי הנאצים