הוראת הקורס "מחשבים בחינוך"
בסביבה מתוקשבת

דר' אולז'ן גולדשטיין, המכללה לחינוך על שם קיי, באר-שבע, מכון מופ"ת
נירה מרכוס, המכללה לחינוך על שם קיי, באר-שבע
בלהה טרייביש, המכללה לחינוך על שם קיי, באר-שבע

רשת תקשורת המחשבים - האינטרנט - מוסיפה, משפיעה ומשנה את דרכי ההוראה, את תכניה ואת מקורותיה בתחומי ידע שונים [1]. מוסדות חינוך להשכלה גבוהה בארץ ובעולם מפתחים חומרי הוראה וקורסים המשלבים שימוש במשאבים חינוכיים המצטברים באינטרנט .[2]

אנחנו, צוות מורים, המלמדים קורס "מחשבים בחינוך" במכללה לחינוך על שם קיי, פיתחנו בשנים האחרונות דרכים לשילוב סביבה מתוקשבת בהוראת הקורס, ובמאמר זה נתאר את הניסיון, שצברנו במהלך ההתנסות שלנו, נדון בתרומתה של הסביבה המתוקשבת לסטודנטים ולצוות המורים ונעלה את הקשיים, המתעוררים במהלך הקורס, וכן ננסה להפיק לקחים לצורך שיפור בעתיד .

במבוא נסקור את הניסיון שהצטבר בארץ ובעולם בדרך השילוב של סביבה מתוקשבת בהוראת קורסים שונים .

בפרק הראשון נציג את הקורסים ואת האתר המשותף באינטרנט .

בפרק השני נתאר את דרכי שילוב האינטרנט בהוראת הקורסים, ונדון בתרומת הסביבה המתוקשבת לתהליך העבודה של הסטודנטים ושל המורים .

בפרק השלישי נעלה את הבעיות, הקשיים והלבטים הן של הסטודנטים והן של צוות המורות.


מבוא: כיצד משלבים את האינטרנט בהוראה?
סקר הניסיון בארץ ובעולם

דרכי שילוב האינטרנט בהוראה הן מגוונות למדי - מפעילויות להכרת האתרים בתחום הידע של הקורס עד לקורסים המיועדים ללמידה מרחוק. אתר [World Lectures Hall [3 מכיל הפניות ליותר מ- 300 קורסים מתוקשבים הנלמדים בכל רחבי העולם. סקר קורסים אלה מאפשר לאתר את המרכיבים האופייניים של הקורסים ולתאר את הדרכים לשילוב האינטרנט בהוראה. על פי הסקר הסביבה המתוקשבת משמשת לדברים הבאים:

הפצת המידע על הקורס
- סילבוסים, דרישות הקורס, משימות, לוח הזמנים, דרכי הוראה.

הפצת חומרי ההוראה
- לפעמים ניתנת ביבליוגרפיה וצוין ספר הלימוד הבסיסי, לעתים מצורפים הרצאות או דפי הוראות אם הקורס יישומי. יש מקרים שהחומר ללמידה עצמית ניתן לסטודנטים על גבי .CD Rom חומרי ההוראה לעתים הם טקסטים ובמקרים מסוימים הם משלבים אמצעים משוכללים כמו גרפיקה עשירה, סרטי אנימציה וסרטי וידאו, צירוף קול, מצגות PowerPoint ברמה משוכללת.

הפניות למקורות באינטרנט
- מדור זה קיים בכל הקורסים .

מתן פעילויות מתוקשבות
- בחלק מהקורסים הסטודנטים מקבלים משימות להכרת משאבים חינוכיים באינטרנט, ובאמצעות טפסים מתוקשבים עליהם לענות על השאלות המפנות של המרצה. תקשורת בין המרצה לבין הסטודנטים ובין הסטודנטים לבין עצמם - כמעט בכל הקורסים התקשורת מתבצעת באמצעות הדואר האלקטרוני, לפעמים באמצעות פורום משותף לקבוצה.

דרכי הערכה מגוונות כגון:
על פי ביצוע משימות, באמצעות מבדק עצמי המוצג באתר הקורס , באמצעות מבחן מתוקשב שמוצג ברשת או נערך בכיתה, על פי עבודה מסכמת, על פי השתתפות בדיונים קבוצתיים, על פי הערכת אתרים ומקורות מידע באינטרנט ועוד.

עבודות הסטודנטים
- מוצגות בחלק מהאתרים ולפעמים ניתנות עבודות לדוגמה מהשנים הקודמות.

בין האתרים הארציים המיועדים להוראת תחום ידע בסביבה מתוקשבת נציין את האתר "סביבות מתוקשבות" של מכון מופ"ת [4], בית הספר הוירטואלי "אביב" של האתר החינוכי "סנונית" [5], אתר של מט"ח [6] ועוד.

הוראת קורסים בסביבה מתוקשבת דורשת שינוי תפיסה הן של דרכי ההוראה והלמידה והן של תפקידי הלומד והמורה במהלך הקורס. תפקיד המורה משתנה מ"מקנה הידע " ל"מתווך", המורה יותר מתמקד בפיתוח מיומנויות למידה עצמית אצל סטודנטים. הסביבה המתוקשבת הופכת את הסטודנטים מ"לומדים פסיביים" ללומדים עצמאיים המסוגלים למצוא מידע ולהעריך את רמתו ואיכותו. תהליך זה, ככל שינוי תפיסה, אינו פשוט לא למורה ולא לסטודנטים. רוב המורים המנסים לשלב את הסביבה המתוקשבת בקורסים שלהם נמצאים בשלב התחלה של צבירת ניסיון ולכן חשוב להם להיחשף ללקחים מהתנסויותיהם . אחד המקורות להכרת הניסיון החלוצי הוא הכנס הווירטואלי העולמי שהתקיים ב 9 - 7 - באפריל 1998 [7]. אנו נתייחס לנושא זה בפרק האחרון של המאמר.

פרק 1.
תיאור הקורסים "מחשבים בחינוך"במתכונת המשלבת סביבה מתוקשבת
הקורס "מחשבים בחינוך" נלמד במכללה לחינוך ע"ש קיי לסטודנטים על פי מסלולי התמחותם: חינוך מיוחד, גיל רך, חינוך יסודי וחטיבת ביניים. מספר הסטודנטים בכל קבוצה הוא בערך 20 משתתפים. היקף הקורסים 60 שעות. לסטודנטים יש ידע קודם בשימוש חבילת Office ללא ידיעת האינטרנט וכלים מתוקשבים.

מטרות הקורס הן:

לחשוף את הלומד למגוון האפשרויות הגלומות בשילוב המחשב בלמידה:
* שילוב לומדות בהוראה
* פיתוח חומרי הוראה באמצעות מעבד תמלילים וכלי גרפי
* שילוב מאגרי מידע טקסטואליים וויזואליים
* ארגון ועיבוד מידע על התקדמות הלומדים באמצעות גיליון אלקטרוני (בחלק מהמסלולים)
* בשלושת השנים האחרונות - חשיפה למשאבים חינוכיים המצטברים באינטרנט


הסטודנטים לומדים בכיתות מחשב וברשותם מאגר רחב של לומדות ותוכנות מחשב, חבילת התוכנות Microsoft Office 97, גישה לרשת האינטרנט.

הסביבה המתוקשבת של הקורסים מכילה את האתר המשותף [8] ובדף הראשי של האתר (מתואר באיור הבא) נמצאות הפניות לתת-אתרים של קורסים המיועדים לארבעת המסלולים הבאים: חינוך מיוחד, גיל רך, בית ספר יסודי וחטיבת ביניים.בחלק המשותף של האתר ארבעה מדורים :

הנושא המרכז של השנה" הזכות לכבוד והחובה לכבד - זהו אוסף חומרים המיועדים לסייע לסטודנטים בהתנסות בהוראה. חומרים אלה הוכנו על ידי נירה מרכוס (גיל רך) והסטודנטים מקורסים אחרים מוזמנים להיעזר בהם.

מקורות באינטרנט -
מדור זה מכיל רשימת אתרים, הרלוונטיים לכל הקורסים. לכל אתר מצורף תקציר וצוינו האפשרויות לשימוש בהם לצורכי הסטודנטים. האתרים ממוינים על פי קטגוריות שונות. הרשימה מתעדכנת לעתים קרובות כדי לענות לבקשות הסטודנטים ולצורכי המורים.

חומרי הוראה -
במדור זה נאספו חומרי הוראה שפותחו על ידי מורים במכללה, והעבודות הטובות ביותר של הסטודנטים מהשנים הקודמות, כדוגמאות לפעילויות מתוקשבות המיועדות לתלמידים.

חומרי הדרכה -
זהו אוסף דפי הנחיות וטיפים לעבודה בסביבה מתוקשבת ולעבודה ב - Office.

תת-האתרים של הקורסים מכילים סילבוס שמפורטים בו מטרות, תכנים, דרכי הוראה , דרישות הקורס ודרכי הערכה .בכל קורס מופיע מדור "עבודות הסטודנטים" שאליו יצורפו העבודות במהלך הקורס. באתר של הקורס "מחשבים בחינוך המיוחד" ניתנת תכנית שנתית על פי לוח זמנים משוער ופירוט משימות לכל שיעור שמתעדכן כל שבוע. כמו כן יש הפניה לאתר הקורס "מחשבים בחינוך המיוחד" שנלמד בשנה"ל תשנ"ח. לכל הקורסים נפתח פורום מתוקשב. מנגנון הפורום פותח על ידי מרכז החישובים של מכון מופ"ת בשנה"ל תשנ"ח. הפורום מאפשר כתיבת מכתבים בעברית, הצמדת קבצים (attachment) והפניות לאתרים בצורה היפרלינק ,(hyperlink) מיון הודעות לפי קטגוריות שונות, הוצאה רשימת אתרים המקושרים למכתבים שנשלחו אל הפורום וחיפוש על פי מילות מפתח. אנו מנצלות את ההזדמנות להודות לצוות מרכז החישובים של מופ"ת על פיתוח כלי עבודה חשוב זה להוראה בסביבה מתוקשבת.

פרק 2.
דרכי שילוב האינטרנט בהוראת הקורסים ותרומת הסביבה
המתוקשבת לתהליך העבודה של הסטודנטים ושל המורים

הוראת הקורסים בסביבה מתוקשבת איפשרה את הדברים הבאים:
1. לחשוף את הסטודנטים למשאבים חינוכיים באינטרנט שהצטברו בארץ ובעולם
2. להשתמש במשאבים לצורכי הלמידה והתנסות בהוראה
3. להתנסות בסביבה חדשה לתקשורת
4. לנהל מהלך לימודי וארגון עבודת הסטודנטים בצורה יעילה יותר
5. ליצור המשכיות בהוראת הקורס בשנים שונות

הוראה בסביבה מתוקשבת עודדה שיתוף פעולה הדוק בינינו, מורות הקורסים. במפגשים שלנו אנחנו דנות ברעיונות לפעילויות בכיתה ובקשיי הסטודנטים, שיתפנו אחת את רעותה בידע ובניסיון וכך תרמנו ללמידה שיתופית ולהתפתחות המקצועית של כל אחת מהצוות. להלן פירוט והדגמה של כל אחד מהסעיפים הנ"ל.


1. חשיפה למשאבים חינוכיים באינטרנט

א. אתרים חינוכיים
היום כל סטודנט להוראה וכל מורה חייב להכיר את מגוון האפשרויות ללמידה ולהוראה הניתנות בסביבה המתוקשבת. אחד מהאתרים שמייצג מגוון אפשרויות הוא האתר "סנונית " [9]. אתר זה מכיל מאגרי מידע, בית ספר וירטואלי, הפניות לאתרים מומלצים (נווט ,( פעילויות מתוקשבות, אתר "גלים" המיועד לחינוך בגיל הרך ועוד .

הצענו לסטודנטים להכיר את האתר "גלים" [10] ולכתוב לפורום את ההתרשמות שלהם . תגובות שנשלחו לפורום משקפות רק חלק קטן מההתלהבות של הסטודנטים מהעושר של חומרים חינוכיים ופעילויות מתוקשבות .

ב. אתרים התומכים בהתפתחות המקצועית של הסטודנטים
קיימים אתרים רבים התומכים בהתפתחות המקצועית של המורים. לדוגמה, לסטודנטים של המסלול לחינוך המיוחד המלצנו להכיר את האתר "שילובים" [11] (סביבות מתוקשבות של מופ"ת), שבו נאסף מידע בנושא שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל ודרכי ההוראה בכיתה משלבת. דוגמה נוספת היא אתר "עוד מעט חשבון" [12] (בית ברל) המציג מאגר פעילויות ממוחשבות לגיל הרך. מאגר זה יכול לעזור לסטודנטים להתמצא במגוון חומרי ההוראה השימושיים להתנסות בהוראה. האינטרנט מכיל מידע חשוב למורים מתחילים - מערכי שיעור שתוכננו על ידי מורים מנוסים, רעיונות לדרכי הוראה ופעילויות בכיתה [13]. קיימים אתרים, "מורה עוזר למורה" שבהם ניתן למצוא המלצות להתמודדות עם בעיות שונות בכיתה.

ג. אתרים של חברות העוסקות בפיתוח לומדות מחשב
במהלך הקורס הסטודנטים מכירים לומדות מחשב ממאגר הלומדות של המכללה. אחת מהשאלות המתעוררות אצל סטודנטים לאחר היכרות עם לומדות היא "האם אפשר להעתיק את הלומדה לדיסקט ולקחת אותה לבית הספר כדי ללמד את התלמידים?". כמובן, המורה מסבירה שכל הלומדות הן מסחריות. "כמה עולה לומדה?" - מיד שואלים הסטודנטים. כדי ללמד את הסטודנטים למצוא תשובה לשאלות אלה הצענו להם להכיר אתרים של יוצרי חומרי הוראה ממוחשבים וביניהם את האתר של המרכז לטכנולוגיה חינוכית "מט"ח ." בעקבות פעילות זו הכירו הסטודנטים את תוצרי מט"ח, ביררו את העלויות ואת האפשרויות להתקשרות עם מחלקת השיווק.


2. שימוש במשאבים חינוכיים המוצגים באינטרנט
לצורכי למידה והתנסות בהוראה

א. מאגרי לומדות מחשב הניתנות להורדה ולשימוש חופשי
האינטרנט נותן מענה לצורך הסטודנטים להצטייד בלומדות המסייעות להוראה. קיימים אתרים רבים שמכילים מאגרי לומדות מחשב הניתנות להורדה ולשימוש חופשי. דוגמה לאתרים מסוג זה הוא האתר,[Kidz Connection [14 שבו ניתנות יותר ממאה לומדות בתחומי ידע שונים המיועדים לגילאים שונים. רוב הלומדות פותחו בסביבת מערכת ההפעלה ,DOS והן תופסות זיכרון מועט (פחות מנפח של דיסקט אחד). דוגמה ללומדה שהורדנו מהאינטרנט היא הלומדה .[Animated Math [15 הורדת תכנות מהאינטרנט דורשת מיומנויות עבודה בקבצים דחוסים והתקנת הלומדות במחשב. לצערנו, התקנת התוכנות במחשבים במכללה לא מתאפשרת מסיבות ההגנה נגד הווירוסים, לכן תהליך הורדת התוכנות נלמד רק על ידי סטודנטים שיש להם נגישות לאינטרנט מהבית. אנחנו, המורות, הכנו לסטודנטים מבחר מצומצם של לומדות הניתנות להורדה ולשימוש חופשי. הסטודנטים, המעוניינים לשלב אותן בהוראה, מקבלים עותק של הלומדה.

ב. לומדות ומשחקים אינטראקטיביים בסביבה מתוקשבת
קיימים אתרים רבים המאפשרים פעילויות לימודיות אינטראקטיביות. לעומת לומדות מסחריות, לומדות מקוונות הן ללא תשלום. אפשר להושיב את התלמידים מול המחשב המחובר לאינטרנט וללמד אותם בדרך מהנה ומגרה. דוגמה לאתר שמכיל מגוון משחקים דידקטיים היא אתר [16]. הכרת אתרים כאלה מאפשרת לסטודנטים להעלות רעיונות לגיוון ההוראה בדרכים לא מסורתיות. יתרה מזאת, קיימים אתרים המאפשרים לבנות פעילות מתוקשבת או משחק אינטראקטיבי [17] ולהשתמש בהם לצורכי ההוראה. חומרים אלה שמורים בשרת מרוחק אך בכל עת ניתן להשתמש בהם.

ג. חומרים ויזואליים
לצורך הכנת דפי עבודה הסטודנטים זקוקים לאמצעים גרפיים. בדרך כלל ניתן להיעזר באוסף התמונות Clip Art של ,Microsoft Office אך הן לא תמיד מתאימות לדפי עבודה לתלמידים. על פי בקשות של הסטודנטים צירפנו לאתר המשותף אוסף תמונות חביבות ולימדנו את הסטודנטים להוריד תמונות מהאינטרנט. במדור "מקורות באינטרנט" יש הפניות למאגרים ואמצעים ויזואליים באינטרנט. בנוסף הורדנו מהאינטרנט והוספנו לאתר מאגר תמונות של אמצעי מעבדת מריה מונטסורי. על פי תגובות הסטודנטים מאגר זה שימושי גם להכנת עבודות לקורסים אחרים.


3. תקשורת באמצעות סביבה מתוקשבת
התקשורת באמצעות סביבה מתוקשבת היא חדשה הן לסטודנטים והן למורות. אנו מבחינות בין שני סוגי התקשורת האפשריים בינינו לבין הכיתות והם: תקשורת למטרת ניהול וארגון למידה בכיתה (אליה נתייחס בסעיף הבא) ותקשורת בין אישית. קשה לנו בשלב זה להגדיר אם תקשורת באמצעות הפורום המתוקשב תרמה לתקשורת בין אישית. ברור לנו שמגעים פיזיים בכיתה, החלפת מבטי עיניים , מילה חמה ספונטנית, חיוך או הלצה ברגע הנכון הם אמצעי תקשורת אישית חשובים בין מורים לבין הסטודנטים. הניסיון בתקשורת דרך הפורום מראה לנו שמאוד חשוב להגיב על מכתבי הסטודנטים. עידוד שנעשה דרך הפורום לעומת חיזוק חיובי הנמסר בכיתה נתפס על ידי הסטודנטים כמשמעותי יותר. לצערנו, להגיב עלכל אחד מהמכתבים הרבים שנשלחים אל הפורום בשיעור אחד, זאת משימה הדורשת זמן רב שלא תמיד ניתן למוצאו. כיצד לשמור על האיזון? אין לנו עדיין תשובה לשאלה זו. אנחנו בתהליך חשיבה וסקר של ניסיונות חלוציים בתחום .


4. ניהול של מהלך הלימוד וארגון עבודת הסטודנטים

בסעיף זה נתייחס לדרכי השימוש בפורום ובאתר לצורכי ניהול וארגון עבודת הכיתה.

א. הגדרת משימות לשיעור
בעצם ניתן להגדיר משימות לשיעור ללא שימוש בסביבה מתוקשבת אלא באמצעות דפי עבודה או בעל פה. הניסיון שצברנו גילה שיש יתרונות לשימוש בסביבה המתוקשבת לצורכי ניהול הכיתה וארגון העבודה של הסטודנטים. בקורס לחינוך המיוחד ניתן פירוט התכנית לכל שיעור בדפי האינטרנט, בקורסים אחרים המשימות לשיעור מצורפות לפורום. מתן משימות בכתב באמצעות סביבה מתוקשבת מאפשר לסטודנטים לדייק בביצוע המשימות, להשלים אותן אם חסרו בשיעור, לעקוב אחרי מהלך הלימוד בקורס כדי להבחין בקו המוביל של הקורס .

דוגמה הממחישה את אחד היתרונות: לפעמים המשימות מתוכננות לשניים - שלושה שיעורים ואם נחלק את דפי העבודה בשיעור הראשון, ישכחו חלק מהסטודנטים להביא אותם בשיעורים הבאים. בדרך כלל המורה מתבקשת להסביר את מטרות המשימה פעם נוספת. בעת ההסבר כל הסטודנטים, כולל אלה שאינם זקוקים לו, מקשיבים ואינם מתקדמים. מתן משימות באמצעות אתר או פורום חוסך זמן להסברים נוספים, משום שניתן להפנות את הסטודנט לקריאת המשימה, המצויה בשיעורים הקודמים .

ב. הבעת דעות על ידי כתיבה לפורום
בחלק מהשעורים נתבקשו הסטודנטים להביע דעתם על לומדות מחשב ואתרים שהכירו בשעור. הצורך להביע את דעתם בכתב דורש התייחסות רצינית למשימה והתמקדות במטרתה. דבר זה מונע מהסטודנט לרפרף בין אתרים שכל כך מזמן האופי הפתוח של האינטרנט. כמו כן הכתיבה דורשת רמת המשגה גבוהה יותר מאשר בשיח בעל פה. יתרון נוסף של הבעת דעות בכתב לעומת דיון קבוצתי בכיתה הוא שבשיח בכתב משתתפים כל הסטודנטים. בדיון קבוצתי רק חלק קטן מהסטודנטים מביעים דעתם וחלק גדול רק מקשיב . חשוב לציין שאיננו חושבות שהשיח בפורום עדיף על הדיון בכיתה אלא ששני סוגי התקשורת משלימים זה את זה.

ג. העברת עבודות אל המורה באמצעות הפורום
הפורום המתוקשב מאפשר את העברת עבודות הסטודנטים אל המורה כקובץ מקושר . היתרונות של אפשרות זו הם :

כל אחד מהסטודנטים יכול להיעזר בעבודת העמיתים (בהתאם למה שסוכם בכיתות , ובהתאם להנחיות אתיות) לצורכי העבודה המעשית. כך נבנה פורטפוליו משותף של הקורס ובהמשך של כל הקורסים "מחשבים בחינוך."

היכרות עם עבודות העמיתים מאפשרת השוואה והערכה עצמית של הסטודנטים כלפי עבודותיהם.
תיעוד מועדי מסירת העבודות מפתח אצל הסטודנטים אחריות לעמידה בלוח זמנים.


5. יצירת המשכיות בהוראת הקורס בשנים שונות
א. הקורס "מחשבים בחינוך המיוחד" נלמד בסביבה מתוקשבת כבר שנה שלישית. אתר הקורס הקודם מחובר לאתר הקורס הנוכחי. בכל שלוש השנים עסקו הסטודנטים בהערכת לומדות מחשב. למטרת פיתוח מיומנויות הערכת לומדות העלו הסטודנטים תבחינים )קריטריונים) להערכה ובחנו שמונה לומדות תוך שימוש בתבחינים אלה .בקורס שנלמד בשנה"ל תשנ"ז רשמו הסטודנטים את התבחינים. את הדף הזה העלינו באתר הקורס .[18] בנוסף לכך הם ניתחו שמונה לומדות מחשב. הקורס משנה"ל תשנ"ח עסק באותה המשימה אך בנוסף לכך נתבקשו הסטודנטים לכתוב גם הערכה מסכמת ללומדה מסוימת על פי ניתוח של כל ההערכות הקודמות. בסיכום הפעילות ציינו הסטודנטים שהיה להם חשוב להכיר דעות שונות והיבטים שונים על אותה לומדה .

ב. הכרת התוצרים של הסטודנטים משנים קודמות מפתחת אצל הלומדים הסתכלות ביקורתית יותר על עבודותיהם וגורמת להם לשאוף להישגים גבוהים יותר.

ג. יתרון נוסף בהמשכיות להוראת הקורס בסביבה מתוקשבת הוא שהפורטפוליו המשותף של כל הקורסים הולך ומתמלא. החל מהשנה אנחנו, המורות, יוצרות בעצם את הפורטפוליו המשותף של חומרי ההוראה וההדרכה לסטודנטים .

ד. עיון בשיחות משוב שנערכו בפורום בשנים הקודמות מאפשר ללומדים להכיר את מידת הסיפוק מהקורס ולפתח מודעות לקשיים שהתעוררו אצל הסטודנטים.

פרק 3. הבעיות, הקשיים והלבטים
כמו בכל התנסות חדשה גם אצלנו התעוררו קשיים ובעיות, חלקם ניתנים לפתרון מידי וחלקם דורשים חשיבה ושיתוף פעולה בצוותנו. בפרק זה נדון בהם ונעלה התלבטויות. אנחנו מקוות שהדבר יהיה לעזר למורים שירצו לשלב את הסביבה המתוקשבת בהוראה.

קשיים ובעיות
א. הקצבת זמן ללימוד כלים מתוקשבים
רוב הסטודנטים מגיעים לקורס "מחשבים בחינוך" ללא רקע באינטרנט ובכלים מתוקשבים . נדרשת השקעת זמן לתהליך הכניסה לסביבה מתוקשבת וללימוד כלים מתוקשבים. בדרך כלל לרכישת מיומנות בסיסית בכלים מתוקשבים מוקדשים לא פחות משני שעורים. כדי לפתח מיומנויות חיפוש מידע עלינו להשקיע לא פחות משני שעורים נוספים, ואם ברצוננו לפתח מיומנות הערכת אתרים ומאגרי מידע באינטרנט נדרש זמן ממושך יותר. אין לצפות שהתהליך של כניסה ורכישת ביטחון בשימוש בסביבה מתוקשבת יהיה מהיר, לכן על המורה לשקול את סדר העדיפויות בתוכני הקורס.

ב. עבודה בפורום
בעיות טכניות - כידוע האינטרנט (במכללה משתמשים בתוכנה (Netscape 4 לא תוכנן לתמוך בשפות שמיות, לכן כל התוכנות המיועדות לכתיבה בעברית (כולל מנגנון הפורום של מופ"ת ( מתמודדות עם בעיה זו. המצב מחמיר כאשר בעייתיות זו מתעצמת בגלל חוסר הניסיון של הסטודנטים בשימוש בפורום. כיוון ההקלדה, הגבלת מסך שלא מאפשרת לראות את כל הכפתורים בו-זמנית, ברירת המחדל לסוג הקבצים כ HTML -בעת הצמדת הקבצים למכתבים -קשיים אלה יחד עם קשיים אחרים עלולים לגרום תסכול מידי. מדי פעם מתוספות בעיות תקשורת, כאשר לא מתאפשרת העברת מכתבים אל הפורום, ברור שנדרשת סבלנות רבה הן מהסטודנטים והן מהמורות כדי להתמודד עם מגוון הבעיות הטכניות.

בעיות פסיכולוגיות
מהניסיון שלנו ומהניסיון שתואר בספרות [19] נתגלה שקיימים מחסומים רבים לפני כניסה לסביבה של הפורום המתוקשב.

* מחסום של הסגנון המועדף להבעה - תקשורת באמצעות הפורום דורשת מיומנויות הבעה בכתב. המחקרים מראים שקיימים הבדלים בסגנון המועדף להבעה אצל אנשים שונים. יש אנשים שהם מוכשרים יותר בהבעה בעל פה ופחות בהבעה בכתב. בנוסף לכך בין הלומדים בקורס יש סטודנטים עולים חדשים שנתקעים בקושי בכתיבה. חשוב לעודד אותם לא להתבייש לכתוב אל הפורום ולהתחשב בקשיים אלה בעת הערכת פעילותם בפורום.

* החשש לשגיאות כתיב - מנגנון הפורום לא מאפשר תיקון שגיאות כתיב לאחר שליחת ההודעה. הדבר עלול ליצור מחסום בכתיבה.

* מחסום החשש לאי-הבנה של הקורא - מסר כתוב שונה ממסר שמועבר בעל פה. בשיח בעל פה אנחנו יכולים לפרט את המסרים שלנו אם נדמה לנו שלא הצלחנו להעביר אותם בבהירות . המסר שהועבר בכתב משאיר אפשרויות לפירוש אחר, לכן הוא דורש דיוק ומחוסר זמן אנחנו איננו מצליחים תמידבזאת.

* מחסום החשיפה שיש בכתיבה והביקורת הנלווית לכך - הסטודנטים שלנו רק מתחילים את דרכם במקצוע, לכן קיימים מצבים שהם מרגישים אי-ביטחון להביע דעתם בצורה פומבית.

* שיקולי השקעת הזמן - הבעה בכתב דורשת ריכוז וזמן. אם אין באפשרות הסטודנט להתרכז ולהשקיע זמן בכתיבה ייתכן שהוא יוותר על העומק ויסתפק בתגובות שטחיות.

ג. מורה בכיתה מתוקשבת
אנחנו רואות אמנם חשיבות רבה בשילוב הסביבה המתוקשבת בהוראת הקורס, אך ברצוננו להתייחס לקשיים שלנו כמורות. פיתוח אתר דינמי, המתעדכן לעתים קרובות, דורש השקעת זמן רב. האתר מתוחזק היום על ידי אחת מאתנו אך בעתיד הקרוב כל המורות בצוות תרכושנה כלים לפיתוח אתרים. עבודה בפורום דורשת הסתגלות לסביבה חדשה, חשיבה רפלקטיבית וכמובן השקעת זמן ואומץ לפתיחות הראויה .

ד. לבטים
אנחנו בשלב התחלתי של ההתנסות בשילוב סביבה מתוקשבת, הכול חדש לנו והכול חדש לסטודנטים שלנו. להלן שאלות שנשארות פתוחות אצלנו וגורמות להתלבטויות:

* כמה זמן להקדיש ללימוד כלים מתוקשבים ומיומנויות חיפוש מידע באינטרנט?

* כפי שציינו קודם הדבר דורש זמן ניכר ובמיוחד הקניית כלים לחיפוש מידע. אנחנו מקוות שבשנים הבאות בעיה זו תיפתר משום שהחל מהשנה כבר בשנה א' נלמדים כלים מתוקשבים -לפחות כניסה לאינטרנט.

* כיצד ליצור תקשורת בין אישית בפורום, האם כדאי לאלץ אותה?

* מצד אחד, אם קיימת אפשרות לתקשורת עם הסטודנטים פנים אל פנים אין צורך לאלץ אותה דרך הפורום. מצד שני, ההתנסות ביצירת תקשורת עם אנשים זרים חשובה בהמשך ההתפתחות המקצועית של הסטודנטים. לדוגמה, אם יעלה צורך לפנות דרך הפורום למומחה, חשוב שצורת ה"דיבור" תהיה ברורה ומתאימה למדיה מיוחדת זאת.

* האם כדאי לפתח דיון משותף לכיתות שונות?

* ברצוננו להפגיש בעתיד את הסטודנטים הלומדים בארבעת הקורסים כדי לאפשר להם לדון באמצעות הפורום. כיצד לבנות פעילות זו? אולי להעביר את היזמה לסטודנטים? כמה זמן תארך פעילות זו? האם זו תהיה פעילות בעלת ערך ללומדים?

* למידה במצבים של שבירת אחדות הזמן והמקום

* אחד מיתרונות הפורום מתבטא בכך שהוא מאפשר תקשורת ללא אחדות זמן ומקום. האם כדאי להשקיע זמן ומאמץ להתנסות זו? באיזה שלב?


סיכום
למרות קשיים והתלבטויות שנתגלו במהלך ההתנסות שלנו, אין ספק שהכרת המשאבים החינוכיים שבסביבה המתוקשבת תורמת ותתרום בעתיד להתפתחות המקצועית של פרחי ההוראה .

הסביבה המתוקשבת מפתחת ותומכת במיומנויות לומד עצמאי, בלמידה בשיטת הבניית ידע (קונסטרוקטיביסטית), ובלמידה שיתופית בצוותא .

ידוע שהסטודנטים מאמצים מודלים להוראה בהם לימדו אותם. יש לצפות שבהמשך הדרכתם כמורים הם ינצלו את הניסיון שרכשו בקורס כדי ללמד בסביבה מתוקשבת.

מיומנות התקשורת באמצעות הפורום המתוקשב פותחת ערוץ זמין לפניות אל מומחה , עמיתים למקצוע, שתאפשר לשמור על המשכיות הקשר עם צוות מורי המכללה והקשר בין הסטודנטים לבין עצמם גם לאחר סיום תקופת הלימודים במכללה.

חשוב לציין ששיתוף הפעולה בין המורות הוא אחד מהרווחים של התהליך. הרווח יכפיל את עצמו אם יתאפשר ליצור קשר עם מורים במכללות אחרות (שמלמדים את הקורס "מחשבים בחינוך") ונפתח פורום משותף למורים בו נוכל לדון בשאלות ורעיונות בהוראת הקורס. אם יש התעניינות בשיתוף פעולה, נשמח אם תכתבו ל-נירה מרכוס בדואר אלקטרוני .
niram@mofet.macam98.ac.il

ביבליוגרפיה
1.
Leon James, 1997, "Creating an OnLine Learning Environment that Fosters Information Literacy, Autonomous Learning and Leadership: THE HAWAII GENERATIONAL COMMUNITY-CLASSROOM", the paper presented on 3rd ANNUAL TEACHING IN THE COMMUNITY COLLEGES ONLINE CONFERENCE held on 7-9 April, 1998. Available Online
http://leahi.kcc.hawaii.edu/org/tcc_conf97/pres/james.html
2.
Nancy Mazure Hall, 1996, "Pedagogy: Teaching on the Internet: What You Need to Know before You Go Online", in "Telecommunications for Remote Work and Learning", Available Online
http://www.cyg.net/~jblackmo/diglib/teac-all.html


3. האתר
http://www.utexas.edu/world/lecture/ World Lectures Hall -

4. האתר "סביבות לימודיות מתוקשבות" של מכון מופ"ת -
http://www.macam98.ac.il/chtml/svivot.htm

5. בית הספר הווירטואלי "אביב" של האתר החינוכי "סנונית" -
http://www.aviv.k12.il

6. האתר של מרכז לטכנולוגיה החינוכית (מט"ח)
http://www.cet.ac.il


7. הכנס הוירטואלי שהתקיים ב- 7 - 9 אפריל 1998
- "OnLine Instructions - Trends and Issues"
http://leahi.kcc.hawaii.edu/org/tcon98/

8. האתר המשותף של הקורסים "מחשבים בחינוך", המכללה לחינוך על שם קיי-
http://www.macam98.ac.il/~olzang/nira/home.htm


9. אתר המערכת החינוכית "סנונית-"
http://www.snunit.k12.il


10. האתר "גלים" -
http://www.galim.org.il


11. האתר "שילובים" -
http://www.macam98.ac.il/chtml/shiluv.html


12. האתר "עוד מעט חשבון" -
http://www.beitberl.ac.il/~intmat


13. האתר
Teaching Help" http://www.foothill.net/~moorek"


14. האתר
KIDZ CONNECTIONS -
http://www.crl.com/~colocomp/kidz.htm


15. הערכת הלומדה -
Animated Math
http://www.macam98.ac.il/~olzang//MC/animorl.htm


16. האתר
Quiz Quad" -"
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolbus/menuquiz.htm


17. האתר
Funbrain" - http://www.funbrain.com"


18. אתר הקורס "מחשבים בחינוך המיוחד הנלמד במכללת קיי בשנה"ל תשנ"ח-
http://www.macam98.ac.il/~olzang/MC/index.htm


19.
Wendy burton, 1998, "FACILITATING ONLINE LEARNING: CHARTING THE CONVERSATION", the paper presented on 3rd 3rd ANNUAL TEACHING IN THE COMMUNITY COLLEGES ONLINE CONFERENCE held on 7-9 April, 1997. Available Online
http://leahi.kcc.hawaii.edu/org/tcon98/paper/burton.htm