רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך


בשיתוף המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך

ד"ר שמואל אבן-זוהר / משחקי מחשב במולטימדיה (גליון 29)
ד"ר שמואל אבן-זהר / סריקת מידע בזיכרון (גליון 38 - תשנ"ו, 1996)
ד"ר שמואל אבן-זהר / טרנספורמציה של ציונים (גליון 39 - תשנ"ז, 1996)
ד"ר שמואל אבן-זהר - cd / בשביל מה זה טוב? (גליון 40 - חורף תשנ"ז, 1997)
ד"ר אולז'ן גולדשטיין, נירה מרכוס, בלהה טרייביש / הוראת הקורס "מחשבים בחינוך" בסביבה מתוקשבת (פורסם באינטרנט 1999)
ד"ר אביגיל אורן / מקומם של ערוצי שיח סינכרוני בתהליכי למידה (גליון 50 - קיץ תשנ"ט, 1999)
ד"ר יהודה איזנברג / מאגרי מידע בלימוד יהדות (גליון 40 - חורף תשנ"ז, 1997)
ד"ר יהודה איזנברג / מחשבים בחינוך - להחזיר את השד לבקבוק? (גליון 42 - קיץ תשנ"ז, 1997)
תגובות למאמר" להחזיר את השד לבקבוק:"
ד"ר אביגיל אורן / מחשבים בחינוך - האמנם יש שד בבקבוק ? (גליון 43 - סתו תשנ"ח, 1997)
ד"ר יהודה איזנברג / תגובה לתגובה והערות לסיום הדיון (גליון 43 - סתו תשנ"ח, 1997)
הגר זמר / מחשבים בחינוך - האם וכיצד ניתן להחזיר את השד לבקבוק? (גליון 44 - חורף תשנ"ח, 1998)
ד"ר עוזי מלמד / מחשבים בחינוך - להחזיר את השד לבקבוק - מיהו השד ומהו הבקבוק? (גליון 43 - חורף תשנ"ח, 1998)
אביטל אלבוים-כהן, לאורה בקארי ונורית זהבי / אינטרנט כסביבת למידה (פורסם רק באינטרנט תש"ס, 1999)
ד"ר תמי אלמוג / הטקסט הדיגיטלי בעולם ההוראה (גליון 50 - קיץ תשנ"ט, 1999)
ד"ר תמי אלמוג / זהירות, מחשוב לפניך! (גליון 44 - חורף תשנ"ח, 1998)
משה זהבי / מאגרי מידע ממוחשבים ושימושם בהוראה (גליון 36 - טבת-אדר תשנ"ו, 1996)
דורית טובין, דוד חן / מודל פיתוח סגל חינוכי לעבודה בסביבות למידה ממוחשבות (פורסם רק באינטרנט תש"ס, 1999)
עמיחי טורם / מולטי מורים (גליון 37 - אביב תשנ"ז, 1996)
רימונה כהן ומלי נוימן / ספרות ותקשורת מחשבים (גליון 38 - תשנ"ו, 1996)
אברהם לורברבוים / עולם ומגדל ושמו... "אינטרנט" (גליון 38 - תשנ"ו, 1996)
תרגום: אברהם לורברבוים / באג שנת אפס (גליון 50 - קיץ תשנ"ט, 1999)
עמי סלנט / שילוב הדואר האלקטרוני בתהליכי הכתיבה (גליון 50)
ד"ר גדעון עמית / מתמטיקה מידענית (גליון 40-39 - סתו תשנ"ז, 1996)
טוביה פרלינג / המסע אל האי היסטוריה (גליון 39 - תשנ"ז, 1996)
יוסף רגב / סוקרטס והאינטרנט (גליון 43 - סתו תשנ"ח, 1997)
ד"ר יהושע רוטין / מאגרי מידע מקוונים, אתגר חדש למערכת ההוראה (גליון 43 - אביב תשנ"ז, 1997)
ד"ר אברום רותם / הוראה, תרבות המידע ומה ש(אין) ביניהם (גליון 44 - חורף תשנ"ח, 1998)
יהודה ל. שוורץ / טכנולוגיה ואינטלקט (גליון 44 - חורף תשנ"ח, 1998)