תוכן מפורט
הקדמה
שער הראשון - שער הגאווה
שער השני שער הענווה
שער השלישי - שער הבושה
שער הרביעי - שער העזות
שער החמישי - שער האהבה
שער השישי - שער השנאה
שער השביעי - שער הרחמים
שער השמיני - שער האכזריות
שער התשיעי - שער השמחה
שער העשירי - שער הדאגה
שער האחד-עשר - שער החרטה
שער השנים-עשר - שער הכעס
שער השלושה-עשר - שער הרצון
שער הארבעה-עשר - שער הקנאה
שער החמשה-עשר - שער הזריזות
שער הששה-עשר - שער העצלות
שער השבעה-עשר - שער הנדיבות
שער השמונה-עשר - שער הצייקנות
שער התשעה-עשר - שער הזכירה
שער העשרים - שער השכחה
שער העשרים ואחד - שער השתיקה
שער העשרים ושניים - שער השקר
שער העשרים ושלושה - שער האמת
שער העשרים וארבעה - שער החניפות
שער העשרים וחמשה - שער לשון הרע
שער העשרים וששה - שער התשובה
שער העשרים וששה - שער התשובה
שער העשרים ושבעה - שער התורה
שער העשרים ושמונה - שער יראת שמים