סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 


ממה מביאים קורבנות?

חי   צומח   דומם
בקר   מים
לניסוך המים
צאן   מלח
עם כל קורבן
עופות

חזרה לתוכן