סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

זבחי שלמי ציבור

שני כבשים הבאים בעצרת (=שבועות)
עם שתי הלחם