מדרש רבה
מגילת אסתר
מהדורת אינטרנט

מעוצבת בידי יהודה איזנברג
תשס"ב
מבוססת על תקליטור "חלמיש"