מדרש רבה
מגילת רות
מהדורת אינטרנט

מעוצבת בידי יהודה איזנברג
תשס"ב
מבוססת על תקליטור "חלמיש"