חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יהודה ברצלוני

ר' יהודה בן ברזילי הברצלוני, הנשיא מברצלונה. מאה 11-12

מגדולי חכמי ספרד. בן זמנו של רבי אברהם בר חיא הנשיא. ניהל אתו ויכוח בדבר דחיית מועד חתונה בגלל שיקולים אסטרולוגיים. רבי יהודה התנגד לכך, כדבר המנוגד להלכה.

ספריו
חיבר ספרי הלכה שרובם אבדו.
ספר העתים – על הלכות התלויות בזמן. נדפסו ממנו רק קטעם מעטים.
טקסט מלא של ספר העתים לרבי יהודה מברצלוני
יחוס שאר בשר, על דיני אישות.
ספר הדינים, על דיני ממונות. ספר זה כלל את ספר השטרות, שנדפס בשנת תרנ"ט.
טקסט מלא של ספר השטרות לרבי יהודה ברצלוני
פירוש לספר יצירה – אוסף מסורות מדברי גאונים וקדמונים ונוסחאות חשובות של מדרשים. דבריו מבוססים בעיקר על הלכות הרי"ף ותשובותיו, תשובות הגאונים וספר "הלכתא גברוותא" לרבי שמואל הנגיד.

עד למאה ה- 16 היו ספריו נפוצים, במשך הזמן נדחו ספריו בשל אריכותם, ובשל הופעת ספרם אחרים.
קיצורים מספריו: ספר האורה, מבית מדרשו של רש"י; ספר האשכול לרבי אברהם בן יצחק מנרבונה, אספי תשובות הגאונים – ליק תרכ"ד, ו"שערי תשובה" – ליוורנו תרכ"ט ועוד.

אצל ר"י נמצא גם הניסוח הקדום ביותר של מכתב רבי חסדאי אבן שפרוט למלך כוזר, המופיע בראש ספר הכוזרים. רבי יהודה הברצלוני מפקפק באמיתת המכתב.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןספרים בטקסט מלא
ספר השטרות