מבוא כללי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מבוא כללי

מבוא כללי

הנושא המתת חסד עוסק בשאלה הקשורה ליסוד קיומו של האדם: באיזו מידה האדם "שייך" לעצמו או לחברה שהוא חי בה, ובאיזו מידה הוא יכול לשים קץ לחייו, או לחיי זולתו - אם האחר מסכים לכך.
במסגרת דיון בנושא זה הובאו כאן דעות מגוונות, המכניסות את הנושא למסגרת הלכתית ומשפטית, מוסרית וחברתית.