מרקם חיי הקהילה היהודית במזרח אירופה טרום השואה (א) - בעלי מלאכה בקיהלה היהודית / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מרקם חיי הקהילה היהודית במזרח אירופה טרום השואה (א) - בעלי מלאכה בקיהלה היהודית

מחבר: עורך: גדעון רפאל בן מיכאל

המכון ללימודי השואה ע"ש ח. אייבשיץ ,

מרקם חיי  הקהילה היהודית במזרח אירופה טרום השואה (א) - בעלי מלאכה בקיהלה היהודית