לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הארכיון ההיסטורי המחתרתי "עונג שבת" ומייסדו ד"ר עמנואל רינגלבלום ושותפו הרב שמעון הוברבאנד

ביטאון פורום שמירת זכרון השואה

מחבר: עורך: גדעון רפאל בן מיכאל

המכון ללימודי השואה ע"ש ח. אייבשיץ , אלול תשס"ח - ספטמבר 2008

הארכיון ההיסטורי המחתרתי "עונג שבת" ומייסדו ד"ר עמנואל רינגלבלום ושותפו הרב שמעון הוברבאנד