לחץ כאן לתצוגת הדפסה

השואה - כך זה התחיל... האידיאולוגיה הנאצית וחוקי הגזע בגרמניה, 1939 - 1933

ביטאון פורום שמירת זכרון השואה

מחבר: עורך: גדעון רפאל בן מיכאל

המכון ללימודי השואה ע"ש ח. אייבשיץ , אדר תשס"ו - מרץ 2006

השואה - כך זה התחיל... האידיאולוגיה הנאצית וחוקי הגזע בגרמניה,  1939 - 1933