עידוד הקריאה - הצעות להפעלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

עידוד הקריאה - הצעות להפעלה

 עידוד הקריאה - הצעות להפעלה

 עידוד הקריאה עצמית

"לאנשים קוראים יש עדיפות ברורה, מוכחת במחקרים, על לא קוראים. יש להם עולם מושגים רחב יותר, יכולת המשגה, קוגניציה טובה יותר, יכולת חוויה עמוקה יותר, יכולת טובה יותר להיות עם עצמם ולתקשר עם אחרים." (פרופ' זהר שביט).

מחקרים אשר נערכו בארץ ובחו"ל מצביעים על כך שיש קשר ברור בין כמות הקריאה העצמית לבין ההישגים הלימודיים.

תלמידים אשר הישגיהם הלימודיים גבוהים מרבים לקרוא, ואילו תלמידים בעלי הישגים נמוכים אינם נוהגים לקרוא או ממעטים לקרוא.

הקריאה היא מקור לרכישת ידע בנושאים שונים, לחוויות ולהכרת צורות ספרותיות שונות. הקריאה מעשירה את אוצר המילים, את עולם הדימויים, משפרת את כושר ההתבטאות של התלמיד, ומעודדת אותו לחשוב ולשאול שאלות.

הקריאה היא הרגל נרכש. לכן יש לשער כי ילד הנחשף לספר כבר מגיל צעיר מאוד, ונמצא בסביבה קוראת - יקרא גם הוא.

 

תפקיד המורה הוא לחשוף את הילד לסביבה לימודית עתירת שפה, מיד עם כניסתו לבית הספר, לסביבה שבמרכזה ספרייה עשירה בספרים מסוגים שונים וברמות שונות. על המורה לשקול את רמתם הספרותית - הערכית של הספרים השונים ואת התאמתם לרוח החמ"ד.

לסביבה זו תפקיד חשוב בעיצוב אישיותו הרוחנית, הרגשית והחברתית של התלמיד.

לכן, בבחירת הספרים נקפיד להפגיש את הילד עם ארון הספרים של "בית אבא", וכן עם ספרים המעשירים את חוויותיו ואופקיו.

נדאג שהנגישות אל הספרייה תהיה בלתי מוגבלת, ניתן אפשרות לקריאה חופשית במשך כל שעות הלימודים, ונזמן מצבים של אינטראקציה סביב ספר.

 

קריאת המורה בקול לתלמידים דרך קבע, החלפת חוויות קריאה עם המורה ועם החברים ועיסוק בפעילויות מתאימות לפני הקריאה, במהלך הקריאה ואחריה, כל אלה יעודדו את הקריאה ויקרבו את התלמיד ל"שפת הספרים".

 

בבחירת פעילויות לעידוד הקריאה עלינו להימנע מהטלת עול ועומס על התלמיד.

 

הפעילויות צריכות להיות:

1. מאתגרות ומסקרנות.

2. מגוונות - היצע גדול ופתוח של פעילויות לספרים שונים שיענו על "טעמם"  של התלמידים השונים.

3. רשות ולא חובה.

4. פעילויות בחירה - התלמיד מחליט מה יעשה בעקבות קריאת הספר.

5. פעילויות המיועדות לעבודה אישית, בזוגות ובקבוצות (כדי ליצור הפריה הדדית וכן כדי לתת ביטוי ל"קול האישי" של התלמיד).

 

הצעה א: פותחים שערים לספרים

ההצעה הוכנה על ידי יהודית בדש, יוכבד מאמו ובתיה פויער מהיחידה לאוריינות בחמ"ד.

 

דוגמאות לפעילויות לעידוד הקריאה

ההצעות להלן הן בסיס לפעילויות נוספות שיינתנו לפי הצרכים ולפי שיקוליו של המורה.

 

פעילויות טרום קריאה

מטרת הפעילויות: לעודד את סקרנותו של הקורא לקראת הקריאה כדי להגביר את מעורבותו בה.

הקורא המעורב מבין את הטקסט, שואל שאלות, משער השערות, מנבא את כתוב ומאשש או מפריך את השערותיו בשעת הקריאה.

 

כיצד נבחר ספר לקריאה?

קוראים שונים בוחרים ספר קריאה על פי קריטריונים שונים.

א. קריטריונים הקשורים ישירות בספר:

1. שם הספר

2. נושא הספר

3. יוצרי הספר: שם הסופר, שם המאייר

4. עטיפת הספר: כריכה קדמית (איור)  כריכה אחורית (פרטים על הספר/הסופר)

5. המבוא לספר

6. תקציר הספר

7. דפדוף בספר (איורים, קריאת קטעים, הצגה גרפית)

8. תוכן העניינים (ראשי פרקים)

 

ב. קריטריונים שאינם קשורים ישירות בספר:

9. המלצות לקרוא את הספר (של מורה, חבר ואחרים)

10. "ספר אופנתי"

11. פרסומת לספר וכדומה

 

פעילות מס' 1 - פעילות קבוצתית (6-2 משתתפים)

בחירה משותפת של ספר לקריאה/להמחזה

מטרת הפעילות: חשיפת דרכים לבחירת ספר.

 

המשימה:

א. דיון: מהו נושא הספר?

ניבוי והשערות - על פי שמו, על פי האיורים שבו, על פי שמות הפרקים (ראו רשימה לעיל).

ב. אישוש והפרכה: על פי רמזים טקסטואליים (רמזים הנמצאים בטקסט) ורמזים חוץ טקסטואליים (בכריכה הקדמית והאחורית, התייחסות לרמת הקריאות של הטקסט ולעריכה הגרפית ועוד).

 

פעילות מס' 2 - פעילות אישית או קבוצתית

השערות על תוכן הספר

מטרת הפעילות: חיזוק האסטרטגיות: הרמזים - תוך וחוץ טקסטואליים. השערת השערות - אישוש והפרכה.

 

המשימה:

א. בחרו ספר (אפשרויות בחירה: לפי הקריטריונים לבחירת ספר).

ב. התבוננו בכריכה.

ג. על מה לדעתכם יסופר בספר? הסבירו מדוע אתם חושבים כך.

ד. בדקו השערתכם על פי התקציר בכריכה האחורית.

 

פעילויות במהלך קריאה

מעורבות הקורא במהלך קריאה מביאה לתגובות רגשיות ושכליות לכתוב.

הקורא מאשש או מפריך את ציפיותיו מהכתוב, שואל שאלות ומעלה השערות חדשות. הוא מגיב ומבקר את התנהגות הדמויות, את פתרון הבעיה, מתייחס לאוירה ועוד.

בכל אלה הוא נעזר ברמזי התוכן וברמזים חוץ טקסטואלים (איורים, ניסיון חיים וידע עולם).

 

פעילות מס' 1: פעילות אישית

השערת השערות לגבי המשך הספר

 

מטרת הפעילות: הבניית הכתוב, ניבוי והשערה

 

המשימה:

קראו את הפרק הראשון / העמוד הראשון בספר מה יהיה המשך הספר? מדוע אתם חושבים כך?

 

פעילות מס' 2: פעילות אישית או קבוצתית

פתרון בעיה המופיעה בספר

 

מטרת הפעילות: ניבוי, שיפוט וביקורת והזדהות עם גיבורי הספר.

 

המשימה:

א. הציגו את הבעיה המופיעה בסיפור.

ב. הציעו הצעות כיצד לפתור את הבעיה.

ג. בדקו כיצד הסופר פתר את הבעיה.

 

פעילויות לאחר קריאה

לאחר הקריאה יש לאפשר לתלמיד להגיב באופן ספונטני - לבקר, להעריך ולתת ביטוי לתחושתו לאחר הקריאה.

חשוב שפעילויות אלו יהיו חופשיות ויכוונו להתקדמות במסר ובכוונת הכתוב, ולא יישארו ברמת התוכן בלבד.

 

פעילות מס' 1: פעילות אישית/קבוצתית

הכנת כריכה אחרת לספר

 

מטרת הפעילות: הבעת התרשמות בתמציתיות לספר הנקרא.

המשימה: הכינו כריכה אחרת לספר שקראתם.

 

פעילות מס' 2: פעילות אישית

כתיבת מכתב

 

מטרת הפעילות: התייחסות לתוכן, הבעת דעה, ביקורת והערכה.

המשימה: כתבו מכתב לחבר / לסופר / לאחת הדמויות בספר. התייחסו לספר שקראתם. הביעו התרשמות, ביקורת או המלצה.

 

פעילות מס' 3: פעילות אישית/קבוצתית

הכנת ספר מאויר

 

מטרת הפעילות: שחזור תוכן, טיפוח היצירתיות (הצגת המסר בדרך אחרת).

 

המשימה:

א. הכינו סדרת איורים המספרת על תוכן הספר שקראתם.

ב. כתבו טקסט מתאים מתחת לכל איור.

ג. הכינו ספר מהאיורים ומהטקסט.

 

פעילויות הקשורות למבנה הספר

מבנים שונים של ספרים מאפשרים סוגי תיווך שונים.

לדוגמה: מבנה צביר מסייע לקורא בראשית דרכו. כאשר הטקסט חוזר על עצמו והופך למוכר, הוא מאפשר לתלמיד לחוות הצלחה בקריאה.

 

פעילות מס' 1: פעילות אישית/קבוצתית

כתיבת ספר בעקבות ספר

 

(בעקבות קריאת ספר בעל מבנה צביר)

מטרת הפעילות: טיפוח היצירתיות של התלמיד.

שחזור והעברה.

המשימה: כתבו ספר חדש בעקבות הספר שקראתם. היעזרו בשלבים הבאים:

- כתבו פתיחה מתאימה.

- הכינו רשימה מצטברת של דמויות.

- חברו פזמון חוזר.

-סיימו בסיום מתאים.

 

פעילות מס' 2: פעילות אישית/בזוגות

הוספת דמות/דמויות לרשימת המשתתפים בסיפור

 

(בעקבות קריאת ספר בעל מבנה צביר)

מטרת הפעילות: טיפוח היצירתיות של התלמיד.

העברה.

המשימה: הוסיפו דמות אחת או יותר לרשימת המשתתפים בסיפור. (זכרו: הדמויות הנוספות יופיעו בין הפתיחה והסיום של הסיפור.)

 

הצעה ב: פותחים שערים לספרים - מקורא לקורא

ההצעות הבאות נותנות ביטוי לדיאלוג האישי הנוצר בין ילדים לספרים ולאינטראקציה בין ילדים קוראים לילדים אחרים. הכוונה היא ליצור מצבים אמינים שבהם יביעו הילדים את קולם האישי בעקבות הקריאה וישמיעו בפני עמיתיהם את התרשמותם וישפיעו זה על זה.

 

פעילויות לעידוד קריאה במהלך השנה

התלמידים מוזמנים להצטרף לפעילות יוצרת ולהביע בה את הדיאלוג המתקיים בינם לבין הספר כדי לעודד את חבריהם לקריאה. כל תלמיד יבחר לעצמו דרך ביטוי אחת (או יותר).

 

להלן ההצעות:

א. מבקרי ספרות צעירים

כמבקרי ספרות יוכלו התלמידים

1. - להכין כתבה קצרה לעיתון ילדים על ספר שקראו.

- להכין "רשימת ספרים אישית מומלצת".

- לתאר מפגש או ראיון דמיוני עם דמות מספר שבחרו.

- ליזום ולהכין שאלון לראיון עם הסופר.

- לנסח מכתב לסופר (או להוצאת הספרים) להביע בו דעה אישית או להציג בו שאלות על הספר שבחרו.

 

אפשר אפוא להציע בפניהם לממש את מבחר הפעילויות גם באמצעות מחשב.

 

2. - להכין "מחקר זוטא" על הרגלי הקריאה האישיים או על הרגלי קריאה של חברים (איך "אני" בוחר ספרים, מתי "אני" קורא, איפה ובאיזה צורה "אני" קורא, האם טעמי הספרותי השתנה במשך הזמן וכו').

- להכין לקט של קטעי ביקורת על ספרי ילדים. (ביקורת על ספרים אפשר למצוא בעיתוני ילדים כמו "אותיות" "פשוש" וכו'). ללקט אפשר להוסיף הערות כמו: האם הביקורת שכנעה "אותי", מה למדתי מהמבקרים על אופן כתיבת ביקורת. ביקורתי האישית על הספר.

 

ב. יוצרים בתחום הקריינות, המחזאות והתסריטאות

כיוצרים צעירים יוכלו התלמידים

- לכתוב סיפור בעקבות ספר

- לחבר דיאלוג בין הקורא לבין אחת הדמויות מן הספר שנבחר

- לקרוא קריאה קולית מוטעמת קטע (מסקרן) שנבחר להשמעה בפני החברים - לקרוא בתפקידים קטע מספר נבחר

- להמחיז קטע המכיל יסודות דרמתיים להצגה בכיתה או להכין תיאטרון בובות או תיאטרון צלליות

- להכין תסריט קצר של אירוע מתוך הספר, להציגו ולצלמו במצלמת וידאו ביתית

- להכין תכנית "קריאת כיוון" קבוצתית על "הספר שלנו", על פי תכנית הטלוויזיה לעידוד הקריאה הנקראת בשם זה.

- לכתוב דו-שיח דמיוני בין "ספר רב מכר" לבין "ספר נשכח" ולהציגו.

 

ג. יוצרים בתחום האמנות הפלסטית - ציור ואיור

כיוצרים בתחום זה יתנסו התלמידים

- בעיצוב עטיפה שונה לספר שאהבו

- בהכנת עטיפה לספר שאין לו עטיפה

- בהבעת דעה על הצד האסתטי של עטיפה ושל האיורים בספר

- בהבעת דעה בדבר הזיקה וההתאמה בין תוכן הספר לבין העטיפה שלו ובין התוכן לאיורים.

 

ד. פרסומאים צעירים

כפרסומאים ינסו הילדים להכין

1. פרסומת כתובה

- פרסומת בכיתה ובבית הספר: התלמידים יעודדו את חבריהם לקרוא ספר שחיברו באמצעות שילוב פתגמים, פסוקים והיגדים בשלטי חוצות, בסטיקרים ובכרזות קיר.

- מודעות פרסומת בעיתונות בית הספר.

 

2. פרסומת משודרת

- התלמידים יכינו קלטות ובהן תשדירי פרסומת או זמרירים (ג'ינגלים) לעידוד החברים לקרוא.

-באמצעות מערכת הכריזה הבית-ספרית ישמיעו התלמידים זמרירי פרסומת לספר הנבחר.

 

3. פרסומת מצולמת

- התלמידים יכינו סרטי פרסומת קצרים על ספרים ל"טלוויזיה הבית ספרית" (אפשר להשתמש בתבניות סרטי פרסומת מוכרים ולצקת בהם תכנים מן הספר שעליו רוצים להמליץ).