מיקום המאמר: 1. משפט עברי, מאמרים בתחום המשפט העברי לפי סדר מחברים <-- ביצוע ע"י ענת 03.08.05 --> ראיה נסיבתית במשפט העברי / יהושע בן מאיר
ראיה נסיבתית במשפט העברי

יהושע בן מאיר

"דיני ישראל" כרך י"ח עמ' פז-קמג


תוכן המאמר:

מבוא


פרק א - אומדנה בדיני ממונות


פרק ב - אומדנה בדבר שבערוה (בסטאטוס)

מבוא
אומדנה בדעת העושה
ראיות נסיבתיות במעשה גירושין
ראיות נסיבתיות במעשה קידושין
אומדנה שהבעל מת
סיכום ביניים - אומדנה ב"דבר שבערוה"

פרק ג - אומדנה בדיני עונשין

דיני נפשות ודיני ממונות - הניתן לאבחן ביניהם
אומדנה מוכחת בדיני נפשות
מלקין, סוקלין ושורפין על החזקות
דיני מלקות ודיני נפשות - הניתן לאבחן ביניהם
סיכום ביניים - אומדנא בדיני נפשות
במנאפים - משיראו כמנאפים
    התירוץ הראשון - "כדרך המנאפים" הוא אומדנה וודאית.
    התירוץ השני - אי אפשר לראות כמכחול בשפופרת כי זה גנאי להסתכל בכך
    התירוץ השלישי - "כדרך המנאפים" מהווה חזקה משפטית
    התירוץ הרביעי - אבחנה בין ידיעה בזמן המעשה, לידיעה מהתוצאה
    התירוץ החמישי - וודאות האומדנה תלויה בטענות הצדדים

סיכום

עדות נסיבתית בדיני ממונות
ראיה נסיבתית באיסורין
עדות נסיבתית בדבר שבערוה

מילות מפתח:
אומדנא, דיני עונשין, אומדנה, דיני נפשות, דיני ממונות, ערוה