יהודים בעל כרחם: מומרים בגטו

אחת התופעות המוזרות של השואה הייתה יחסם של הנאצים למומרים - לאלה שהחליטו לעזוב את עם ישראל. חלקם המיר את דתם, חלקם אף היה עוין את היהודים ואויב להם. הם הגיעו לגטו, בעל כרחם, ויהדותם, שברחו ממנה, חזרה אליהם על כידוני הנאצים. גם בהיותם בגטו קיוו למעמד מיוחד, קיוו לצאת מן הגטו. רינגנבלום כותב בתאריך 2.12.40 , כי "ברחוב גז'יבובסקה ערכו המומרים ביום ראשון זה תפילה בכנסייה מקומית. הם קיוו שהכומר יבשר בדרשתו כי המומרים יורשו לצאת מהגטו. אך הדבר לא אירע". (יומן ורשימות, ע' 199). חיים לזר (מצדה 29) מדווח על למעלה מאלפיים מומרים שחיו בגטו.
על הרצון לברוח מן הזהות היהודית, ועל חוסר האפשרות לעשות כן, כותב יחזקאל הנביא. את התגשמות הדברים המזעזעים - נפגוש במסמכים הבאים.

האם אפשר להימלט מן הגורל היהודי?
יחזקאל פרק כ
(לב) והעולה על רוחכם היו לא תהיה:
אשר אתם אומרים נהיה כגויים, כמשפחות הארצות, לשרת עץ ואבן.
(לג) חי אני נאום א-דוני אלוהים,
אם לא ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחמה שפוכה אמלוך עליכם.
(לד) והוצאתי אתכם מן העמים,
וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם -
ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחמה שפוכה.
(לה) והבאתי אתכם אל מדבר העמים,
ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים.
(לו) כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים,
כן אישפט איתכם נאם א-דוני אלוהים:
(לז) והעברתי אתכם תחת השבט,
והבאתי אתכם במסורת הברית,
(לח) וברותי מכם המורדים והפושעים בי,
מארץ מגוריהם אוציא אותם,
ואל אדמת ישראל לא יבוא, וידעתם כי אני ה':

טבלה לבדיקת מוצאו של האדם וטוהר דמו
הטבלה הבאה היא פרי פיתוחם של מומחי תורת הגזע הנאצית. בעזרתה אפשר לחשב את מוצאו של האדם, ובהתאם למידה של "טוהר דמו", ניתן לקבוע אם הוא יהודי או בן הגזע האריי.


צילום הטבלה מהספר השואה של אריה כרמון

ההצדקה הגרמנית לחוקי הגזע
מתוך: נירנברג גזט, ברלין 1936
בפירוש הרשמי שניתן לחוקי הגזע של נירנברג באוסף החוקים והפקודות של ההוצאה לפועל, נאמר מפורש, כי מגמתה של התחיקה אינה, חלילה, הסתה גזעית. מפיהם של פרשנים משפטיים מוסמכים בממשלה הגרמנית, השמיעה הנאציות, כי הניתוח המכאיב הזה של ההפרדה הגזעית עשוי להשכין יחסים תקינים בין העם הגרמני ובין היהודים:
"גרמניה דוחקת כיום את היהודים, בתוקף כפיית החוק, לתוך מסגרת חיים שלהם בכל השטחים שאפשר להעלות על הדעת, כלומר גרמניה מגשימה את הדיסימילאציה - ומתוך כך תיעלם השנאה הגזעית ובשני המחנות תבוא בהדרגה ההכרה הבריאה וחסרת הרגשנות של זרות הדדית. רק הכרזה ברורה וקרה זו, עשויה ליצור אפשרות כלשהי של שותפות חיים לשני העמים בתחום המדינה. עד שיגליד חתך הניתוח הקשה,שהגשים לחלוטין את הבידוד, תעבור עוד תקופה מסוימת, ואולם בכך יושם קץ לאותה התבוללות העם היהודי, שהייתה למקור סכנה לעם הגרמני, והדורות הבאים יודו לנו על זאת.
במרכז הקליטה בגטו
מתוך: מרטין גריי, בשם כל בני ביתי, עמ' 63
הלכתי לדבר עם אבי. ידעתי היכן למצוא אותו: כל הימים התעסק בקבלתם של יהודים שהיו הגרמנים שולחים לנו מכל רחבי אירופה... אבא היה כאן, במרכז הקליטה שברחוב פרוסטה 14, מקבל פני מגורשים מדאנציג.
בשעת כניסתי היה אחד מהם, בעל מקל עטור גולה, צורח שהוא קתולי, שאביו כבר היה מומר, שהוא שונא יהודים, שרצונו לדעת אם יש כאן כנסיה. היה לי חשק להנחית אגרוף בפרצופו, אך אבי השיב בנחת:
- "ברחוב גז'יבובסקה תמצא את כנסיית המומרים".

יחס הכנסייה למומרים

משומדים וצאצאי משומדים
מתוך: הלל זיידמן, יומן גטו ורשה, 130
יום ג' 6.10.42
היה לי היום ביקור משונה. באה אלי אלמנת הסופר [המומר] ליאו-פולד בלמונט.. מעניין אותי לדעת מה עמדת הכמורה הפולנית לגבי מה שקרה ומה שמתרחש.
- הם מצטערים, אומרת לי גב' בלמונט.
- לא יותר? - שואל אני. - האם הם עוזרים למומרים בגטו?" היא אינה יודעת. מפני שהיא אוונגלית, והכמורה האוונגלית נרדפת אף היא...
- והקתולים?
יש בגטו כשלושת אלפים מומרים קתולים. יש להם כנסייה משלהם ברחוב לשנו, וכמרים משלהם, אף הם מומרים... האם עזרה הכמורה הפולנית למומרים אלה, חבריהם לדת מגזע יהודי?
הוברר שלא. הכמורה הפולנית האנטישמית קיבלה את התפיסה הגזעית. ישראל הוא לעולם ישראל. ואנטישמי הוא לעולם אנטישמי, אפילו לגבי בניהם ובני בניהם של מומרים.
לפני זמן מה בא אלי כומר מעיירה ליד קלן בגרמניה. היא נכדו של משומד. לא הוא ולא אבותיו לא הייתה להם מעולם שום שייכות ליהודים. ועכשיו גילו הנאצים את מוצאו היהודי וגרשו אותו ביחד עם יהודים לווארשה. הוא נתון במצב קשה... בא אלי, שהייתי ראש המחלקה הדתית של הקהילה, בבקשת עזרה. הרי יש לו בוודאי שייכות לדת. הדבר היה קשה בעיני. כלום המחלקה הדתית של הקהילה תכלכל כמרים?.. מצד שני, חובה לעזור. מה לעשות?
יעצתי לכומר שיפנה ללשכת הבישוף בורשה, לכמרים חבריו לדת. הוא כתב מכתב, ואני שלחתי אותו על ידי נוצרי אל הבישוף בצד האריי, כי פחדתי להופיע במוסד נוצרי.
לאחר שבוע בא אלי אותו הכומר, והראה לי תשובה: דחייה. בלי נימוקים. הוא אינו מבין למה. אני דווקא מבין: בשבילם הוא תמיד יהודי.
וכשנמצאתי בדרך לגירוש, ראיתי בין ההמון את הכומר המומר מהעיירה ליד קלן.
גורל כזה פגע בכל המומרים בגטו, ביניהם בכומר של הכנסייה בגטו פודינגן, עורך הדין אטינגר, פרופ' סרייסקי.
מישהו הציע לי שאפנה למומרים שיבקשו חסות אצל חבריהם האריים, ובייחוד אצל הכמורה הנוצרית. הדבר לא היה לפי טעמי, הרגשתי מילדותי בחילה מיוחדת לגבי משומדים. זה היה הפסול הגדול ביותר בישראל. אחר כך היה לי מוסר כליות: הרי זה פיקוח נפש, צריך היה לנסות ולהציל בני אדם ממוות. עכשיו נוכחתי, שלא הפסדתי כלום. הכמורה הפולנית, שהייתה תמיד אנטישמית, לא חזרה למוטב בימי הכיבוש. וגם בימי השחיות האיומות, היו אויבים "ניטראליים".

מיומנו של פולני קתולי: המומרים היהודים
מתוך: ספר מלחמות הגטאות עמוד 79
10.8.42
היהודים המעטים, שהכרתים אישית לפני המלחמה, היו ברובם מומרים. הם היו כאן מרובים למדי, ורבים הגיעו בימי הגטו. תנועה זו של התנצרות, המקיפה מאות ואולי אלפי אנשים, ראויה לתשומת-לב יתירה. ההתנצרות הרי לא נתנה להם כבר מאומה מבחינת ביטחונם או הטבת גורלם. המומרים, שכולם כמעט מאנשי האינטליגנציה, התרכזו מסביב לעדתה של כנסיית "כל הקדושים". וכבר נעקרו משם כולם, כמדומה.
היום נצטוו לעזוב את הגטו כל כמרי העדה, עם ההגמון גולדאבסקי בראשם.

תפיסה תיאולוגית הרואה בשואה תוצאה של רצון להדמות לעמים אחרים, במסמך הבא:
על המקורות הרוחניים של שנאת ישראל בגרמניה / רבי יעקב בריש, ציריך

מלשינים

אחד הדברים ששיתק את יכולת העמידה נגד הגרמנים הוא רשת הסוכנים והמלשינים שהם פרשו בגטו. היו מלשינים "רשמיים": גנצווייך עמד בראש משטרה כלכלית, שעסקה כביכול בפיקוח על הייצור התעשייתי ובמלחמה נגד הברחות והפקעת מחירים, אבל למעשה הייתה רשת מרגלים למען הגסטאפו. גנצווייך עצמו סיפק לגסטאפו דוחו"ת שבועיים על הנעשה בגטו, בטענה שאין בהם סודות. למחלקה זו קראו ה"13" - על שם כתובתם: לשנו 13. בסופו של דבר נרצח האיש על ידי הגסטפו אותו שרת.
בנוסף לאלה היו מלשינים רבים, מוסווים, שהפחד מהם שיתק כל פעילות. רינגנבלום (יומן 363) מספר על בדיחה שהילכה בגטו:
שני יהודים מזדמנים יחד, שואל האחד את רעהו: מה נשמע? עונה לו חברו: אחד משננו משרת בודאי אצל הגסטאפו, לכן לא אומר לך דבר.
היומנים נכתבו בגטו מתארים את הפחד המשתק: אנשים פוחדים להחזיק יומן, מסמך, שמא ייתפס בחיפוש. הלל זיידמן מספר כי יומנו נפל בידי הגסטאפו, והם שלחו אותו לקהילה, כדי לתרגם אותו לגרמנים ולהחזירם לה (יומן, ע' 15). רינגנבלום מספר כי הרב שמעון הוברבאנד כתב תחילה את רשימותיו כהערות שוליים לספר, כדי שייראו כהערות לטקסט (ספר מלחמות הגטאות 49).
רינגנבלום מספר עוד (יומן, עמ' 363), כי יש שמועות שבגטו 400 מלשינים. הוא תוהה אם יש בין היהודים יותר מלשינים מאשר אצל עמים אחרים. מסקנתו היא, שאם בגטו פועלות מאות טחנות קמח, מחסני מזון ומאפיות, בתי מסחר בדברים אסורים - פירוש הדבר שיש בין היהודים פחות מלשינים מאשר בצד הארי של ורשה, שם פוחדים מכל שוער בית. מפריזים האומרים כי אנחנו מושחתים יותר מן האחרים, "ובייחוד כשמביאים בחשבון שמצבנו קשה כל כך, עד כי חלק גדול מאתנו ניצב בפני הברירה של הליכה בדרכים עקלקלות או מוות ברעב, על כן בל נשחיר את התמונה יותר מכפי שהיא באמת, השחורה די והותר".

הפולנים עסקו בהלשנה על יהודים במרץ רב. את הסחטנים כינו "שמלצובניק" - מלשון "שמלץ" [= שומן]. הם היו סובבים בחוצות ורשה, כדי למצוא אדם בעל תווי פנים יהודיים. את אלה היו סוחטים, באיום שילשינו עליהם אם לא ישלמו.
מסמך על ד"ר אלפרד נוסיג - מנהיג ובוגד

מודעות מטעם הגרמנים קבעו פרס של 100 ק"ג חיטה לכל פולני שיסגיר יהודי.הגרמנים עודדו הלשנות על יהודים במתן פרס: פולני המסגיר יהודי, רשאי לקבל את מחצית הכסף שנמצא אצל היהודי (קרמיש, מרד גיטו, עמ' 237).

אזהרה מפני משתפי פעולה

ידיעות, גיליון 5, יוני 1942
מתוך: עיתונות המחתרת כרך ו', עמוד 347

אזהרה! לוורשה הגיע ראש כנופיית אנשי גסטאפו היהודים, שמאי גרוייר הידוע לשמצה. אנו מזהירים את יהודי ורשה מפניו. הגרמנים גייסו 70 בלשים יהודים, שכבר נכנסו לשירות הגסטאפו בימים הקרובים ייכנסו לשירות 500 שוטרים יהודים חדשים. תפקידם אמור להיות לשמור על החומות ולהילחם בהברחות. השוטרים החדשים אמורים להתחייב בראשם, אם לא ימלאו תפקידם כהלכה.