צוות המחבריםמשרד החינוך והתרבות, המרכז לתכניות לימודים, הפרויקט לתושבע"פ ממ"ד והפרויקט לתכניות לימודים באוניברסיטת בר אילן

המחברת: בת שבע קראוס
בהשתתפות: יהודה איזנברג, רחל אופנהיימר, מאשה טורנר

ריכוז: נפתלי גולדשטיין
יעוץ תורני: הרב ש' מן-ההר
יעוץ דידקטי: יוכבד סגל, מזל משאט

הוועדה המקצועית לתכנון הוראת תושבע"פ לממ"ד:
פרופ' יצחק ד' גילת (יו"ר)
משה גלס, יצחק הדס, שרגא הרמן, הרב חיים זוננפלד, הרב חיים טובולסקי, משה ירקוני, מנחם לאבל, הרב צבי ליבמן, הרב חיים ליפשיץ, משה ראפ, מאיר רבי, הרב אפרים רוקח, הרב יעקב רייניץ, הרב נפתלי שטיינברגר.