מבוא כללי


בתחום יהדות אשכנז התגבשו שלושה אוספי זמירות שהודפסו אח"כ גם בסידורי התפילה. הזמירות כוללות פייטנים אשכנזיים ומשוררי ספרד מימי הביניים - כמו דונש בן לברט, ר' יהודה הלוי ור' אברהם אבן עזרא. גם פייטנים יותר מאוחרים, כגון ר' יצחק לוריא - האר"י - ור' ישראל נג'ארה מיוצגים באוספים אלה. בקווים כלליים, הזמירות מחולקות בסדר זה:

זמירות לסעודת ליל השבת
1. כל מקדש שביעי כראוי לו
2. מנוחה ושמחה אור ליהודים
3. מה ידידות מנוחתך, את שבת המלכה
4. מה יפית ומה נעמת בתענוגים / למרדכי ב"ר יצחק
5. יום שבת קודש הוא, אשרי האיש שומרהו
6. יה רבון עלם (בארמית) / לר' ישראל נג'ארה
7. יום זה לישראל אורה ושמחה
8. צור משלו אכלנו ברכו אמוני

זמירות לסעודת יום השבת
1. ברוך ה' יום יום / לר' שמעון ב"ר יצחק
2. ברוך אל עליון אשר נתן מנוחה / לר' ברוך ב"ר שמואל ממגנצא
3. יום זה מכובד מכל ימים
4. יום שבתון אין לשכוח / לר' יהודה הלוי
5. כי אשמרה שבת אל ישמרני / לר' אברהם אבן עזרא
6. שמרו שבתותי / אולי לר' שלמה אבן גבירול
7. דרור יקרא לבן עם בת / לדונש בן לברט
8. שבת היום לה'

זמירות למוצאי שבת
1. המבדיל בין קודש לחול
2. אליהו הנביא, אליהו התשבי
3. במוצאי יום מנוחה המצא לעמך רווחה
4. חדש ששוני
5. אגיל ואשמח בלבבי
6. אלוקים יסעדנו
7. אלי חיש גואלי
8. אדיר איום ונורא
9. איש חסיד היה
10. אמר ה' ליעקב

אוסף הזמירות שהבאנו כולל זמירות המושרות בעדות שונות, שנאספו מסידורי העדות ומקבצי פיוטים. בעדות ספרד החלוקה של הזמירות לסעודות: ליל שבת, שבת ומוצאי שבת אינה מגובשת כפי שהייתה במסורת אשכנז.

הוספנו לזמירות השונות ביאורים, תווי נגינה, פרטים על המחברים במידה והם ידועים.

ביאורי הזמירות מבוססים על הספרים הבאים:
1. "זמירות של שבת" - ערוכות ומפורשות ע"י נפתלי בן מנחם הוצאת הועדה לתורה וספרות של המועצה למען השבת ירושלים ת"ו, תש"ט.
2. "זה השולחן" - התקין ופירש מאיר חובב. הוצאת האגף הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של הסתדרות הציונית תשל"ד.
3. "זמירות של שבת" לקט מסורות בקהילות ישראל. ליקוט הלחנים: איתן אביצור; ביאורים אברהם שטאל. המכון הישראלי למוסיקה דתית מיסוד המחלקה לתרבות תורנית במשרד החינוך והתרבות ומשרד הדתות, ירושלים תשל"ט.
4. סידור רינת ישראל, בעריכת שלמה טל.
5. יעקב רוטשילד, "זמירות של שבת" מחניים פה-פו
6. סידור עבודת ישראל וסידור אוצר התפילות

לקריאה נוספת: ניגונים וזמירות לשבת / מ.ש. גשורי

אוסף זה הוא אוסף ראשון של זמירות. אנו מקווים להרחיבו, ונשמח בשיתוף פעולה עם הציבור. כל הרוצה להעביר אלינו פיוטים שאינם באוסף, או תווי נגינה לזמירות, או הקלטות, מתבקש להתקשר אתנו. ליצירת קשר לחץ כאן