שכתוב: אלול תשס"ד מיקום המאמר: בפרקי תנ"ך החומר קיים, ויש לשבץ את העיבוד החדש במקומו. <-- ביצוע ענת - 19.10.04 --> שיחות בספר יחזקאל / יהודה איזנברג

שיחות בספר יחזקאל

כפי ששודרו במסגרת "פרקי היום בתנ"ך" בשידורי ישראל

יהודה איזנברג  תוכן העניינים:

פרק ב: כי בית מרי המה
פרק ד: הנביא סובל את סבל העם
פרק ה: לכן אבות יאכלו בנים
פרק ו: פולחן המוות על המזבח
פרק ז: המוכר אל ממכרו לא ישוב
פרק ח: סמל הקנאה המקנה
פרק ט: וכבוד אלוקי ישראל נעלה מעל הכרוב
פרק ט: והתוית תו על מצחות האנשים
פרק יא: מלחמת הג'ינגלים של הנביא פרק
פרק יב: הנשיא החותר בקיר
פרק יג: שלום שלום ואין שלום
פרק יד: מדוע הנביא משקר?
פרק טו: מה מסמל עץ הגפן?
פרק טז: ואפרש כנפי עליך
פרק טז: אהבת החטא היא היא החטא
פרק טז: על הניסוחים הבוטים של פרק טז
פרק יז: משל ונמשל ומה שביניהם
פרק יח ופרק לג: בחירה חופשית או כפויה
פרק כא: כי עמד מלך בבל לקסום קסם
פרק כב: על כן נתתיך חרפה בגויים
פרק כו-כח: צור וירושלים
פרק כח: מלך צור ודימויו
פרק כט-לב: פרידה ממצרים
הברית הראשונה עם מצרים
הברית השנייה עם מצרים
הברית השלישית עם מצרים
הברית הרביעית עם מצרים

פרק כט: מצרים - ממלכה שפלה
פרק לד: הרועים הרעים
פרק לה: ישראל ואדום
פרק לו: לא למענכם אני עושה בית ישראל!
פרק לז: מי הם העצמות היבשות שקמו לחיים?
פרק לח: נבואת פורענות לגויים באחרית הימים
פרק לט: חילול השם וכבוד ישראל
פרק מ: תבנית בית המקדש
פרק מד: הכוהנים הלוויים בני צדוק
ספר יחזקאל: שיחת סיכום