פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

שער הכעס


אחרית כל קטטה - חרטה,
ואחרית כל ענווה - שלום.


מי שאינו מושל בכעסו
אין שכלו שלם.

מי שאינו מושל בכעסו -
כל שכן שלא ימשול בזולתו.