פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

נוסח מלא של מבחר הפנינים, מהדורת ברלין תרפ"ז (1927)
(בפורמט PDF עם אפשרות חיפוש טקסט)

ראה גם: על מחברו של הספר "מבחר הפנינים" מאת שרה כ"ץתוכן העניינים:

שער השתיקה
שער הכעס
שער החכמה
שער המתינות
שער האמונה
שער הסבל
שער ההסתפקות במועט
שער עזיבת התאווה
שער המוסר
שער ההנהגה
שער החברים
שער האהבה
שער אהבת האמת
שער המידות הטובות
שער הפרישות
שער הקמצנות
שער המידות