פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

שער הסבל

אמר החכם: סבול האמת, ואם ימר.

הדאגה על מה שלא היה - רעה חולה.

שתיית סם המוות - טוב מן הדאגה.

הסבל - טוב שביועצים,
הענווה - טוב שבחברים.

יש רעה, שכשתדמנה לרעה אחרת -
תהיה טובה.

איזה מבני אדם מכובד אצל הבורא?
מי שיודה על הטובה, ויסבול את הרעה.