פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

שער הקמצנות


אמר החכם: מה הפצע שאין רפואה לו?
אמר: כשיצטרך הנדיב אל הנבל וימנע ממנו.

בא אדם אחד אל החכם.
אמר לו: אני רוצה שתתפלל אל אלוהיך שלא יצריכני לבני אדם.
אמר לו: אי אפשר שלא להצטרך לבני אדם.
אבל האלוהים אל יצריכך אל הנבלים מבני אדם.

הכילות - גריעות,
והחריצות - הפסד,
והמהירות - טעות.

המבקש מן הכילי בקשה - כמבקש לצוד דגים במדבר.

שני דברים לא יתחברו: הנפש הטובה והכילות.