פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

שער הפרישות


בקש מה שאתה צריך לו, ועזוב מה שאינך צריך לו,
כי בעזיבת מה שאינך צריך לו - השגת מה שאתה צריך לו.

מי שאינו רוצה בגזירות הבורא - נפשו דואבת על העולם,
ומי שאינו רואה שיש לבורא עליו טובה אלא במזון ובכסות -
הוא בער,
ומי שמביט אל מה שיש ביד זולתו -
תארך דאגתו ואינו מעלה לכעסו ארוכה.

אל תהי שמח במה שהגיעך מן העולם,
ואל תהי דואג על מה שלא הגיע אליך ממנו,
והיה שמח במה שהקדמת, ודואג על מה שהנחת,
ופחד ממה שאחר המוות.