פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

שער האמונה


שאלו לחכם: מפני מה אין אנו רואים עליך סימן דאגה?
אמר: מפני שלא קניתי דבר והפקדתיו, ודאגתי עליו.

מי שאינו רוצה בגזירת הבורא - אין לשטותו רפואה.

אמרו לחכם: ספר לנו מהו הבורא?
אמר: הדיבור במה שלא יושג - איוולת.
והמחלוקת במה שלא תשיגנו המחשבה - חטא.