פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

שער עזיבת התאווה


לא ישלמו ענייני האדם, עד תפרד נפשו מחשקה ותאוותה.

טעם השכל - הכרת הדברים ותאוותם והבדלתם,
ואל תבטח בעצמך שאתה חכם, עד שתמשול בתאוותך.

מי שאינו מושל בנפשו להשיבה מן התאווה
שאינו בטוח מה רעה אחריתה,
איננו יכול למשול באחרים.

אובדן השכל - בין היצר והתאווה.

העצה - ישנה, והתאווה - ערה,
על כן מנצחת התאווה את העצה.

אין הדעתן מי שמתחכם לעניין אחר שנכשל בו,
אך מי שיכירהו ויתחכם - לא יכשל.