פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

שער אהבת האמת


מנוחת החכמים - במצוא האמת,
מנוחת האווילים - במצוא השקר.

שר אחד רצה להרוג בתואנת שקר חכם אחד שהיה חולק עליו בשקר.
כאשר הוצא להורג, ראה אשתו שהיתה בוכה.
אמר לה: ולמה תבכי?
אמרה לו: ולמה לא אבכה, והורגים אותך על לא חמס בכפך?!
אמר לה: ואיך היית רוצה שיהרגוני, על חמס שיהיה בכפי?!