פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

שער המידות הטובות


אין הנדיב מי שהתנדב על מי שהתנדב עליו וקירב מי שקרבו -
כי זה גמול.
אבל הנדיב הוא מי שהתנדב על מי שלא התנדב עליו
וקירב מי שהרחיקו.

אם תרצה שישנאוך - בקר את חבריך תמיד,
ואם תרצה שיוסיפו בך אהבה - בקרם לעתים רחוקים.

טרח ולך מיל - לבקר חולה,
וטרח שניים - להכנסת שלום בין בני אדם,
וטרח שלושה - לכבוד הבורא.

המוכיח את שאינו נוכח, והמלמד את שאינו למד -
כמנגן בין המתים, או כצועק בין הגילולים.

אל תמכור אשתך ביופי אשת זולתך,
כי החשק מתעה השכל, וכבר התעה מי שהיה חכם ממך.

אם תהיה עשיר - חשוב עצמך רש,
מפני שאתה נפרד מן העושר.

מי שהיו בו שלושה דברים, כבר נשלמה אמונתו:
כשהוא רוצה - אין רצונו מוציא אותו אל השקר,
וכשהוא כועס - אין כעסו מוציא אותו מן האמת,
וכשהוא יכול - אינו שולח יד במה שאינו שלו.

שלושה ראוי לחמול עליהם יותר מכל אדם:
דעתן שמנהיג אותו משוגע,
וצדיק שמושל בו רשע,
ונדיב שהוא צריך לנבל.

אחרית כל קטטה - חרפה.
ואחרית כל ענוה - שלום.

מי שאינו מושל בכעסו,
כל שכן שלא ימשול בזולתו.