פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

שער המתינות


המתן - ותנצל, מהר - ותתחרט.

מי שרוכב במהירות,
אינו בטוח מן המכשול.

יש ממתין שמגיע לחפצו,
וממהר - שיכשל.