פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

שער האהבה


שאל החכם: מה היא האהבה?
ואמר: נטות הלבבות והתחברם.

אין נקב המחט צר לשני אוהבים,
ואין רוחב העולם מכיל שני שונאים.

כשתאהב את חברך - אל תחניף לו, ואל תשאל עליו,
שמא תמצא אויב שיספר לך מה שאין בו, ויפריד בינך לבינו.

הזהר ממי שאהבתו כפי צורכו,
כי בשלמת הצורך תשלם אהבתו.

מי שיאמין אל הרכילים -
לא יישאר לו אוהב, אפילו אם יהיה חביב וקרוב.

אל תעזוב האוהב בעבור רכילות הרכיל.

כשתראה שני בני אדם מתחברים שלא לשם שמיים -
סופם להיפרד שלא לשם שמיים.