אל שכנינו הערבים

חרות ל"ד - 15.9.44, כ"ז אלול תש"ד


תקציר: כרוז זה הופץ בערבית בין הערבים. תכנו נמסר לצבור הרחב גם בעברית ובאנגלית, והרינו מעתיקים אותו בניסוחו העברי

מילות מפתח: יחס לערבים

הנוער העברי, למוד הקשת, התחיל במלחמה לשחרור המולדת. האירגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל על אלפי חייליו, המצוידים בנשק חדיש, נלחם בממשלה הבוגדת, המתיימרת לשים קץ לחזון הנצחי של העם העברי הגדול. מלחמת שחרור זו, הנמצאת עדיין בראשית התפתחותה, תלך ותגבר, תלך ותתרחב.

מלחמה זו, לא נגדכם היא מופנית. אין אנו רואים בכם אויבים. רוצים אנו לראותכם שכנים טובים. לא באנו להשמידכם או לנשלכם מן האדמה עליה הינכם יושבים. בארץ ישראל יש מקום גם בשבילכם, גם בשביל בניכם ובני בניכם וגם בשביל מיליונים יהודים שאין להם חיים אלא בארץ זו.

הממשלה העברית תעניק לכם שווי זכויות מלא; השפה העברית והשפה הערבית תהיינה שפות הארץ; לא תהיה הפליה בין ערבי ליהודי בקבלת משרה ממשלתית או ציבורית. המקומות הקדושים לדת המוסלמית יהיו נתונים לפיקוחם של נציגיכם.

הממשלה העברית תאפשר להמוניכם לרכוש השכלה, ולא תהיה בערות בארץ התנ"ך; לא תהיינה מגיפות בכפריכם ובעריכם; שכר הפועל יורם לדרגה אירופאית; תהא התפתחות גדולה לחקלאותכם; תבנו בתים במקום אהלים; רשת החשמל והמים תגיע לכל מושב ומושב שלכם; המדינה העברית תהיה לבית משותף לכולנו, ושלום ויחסי שכנות טובה יהיו בינה לבין ארצות ערב העצמאיות.

השלטון הבריטי מסכסך
הממשלה הבוגדת אינה רוצה בכך. היא מנסה לסכסך בינינו, להסית אתכם נגדנו ואותנו נגדכם, כדי לזכות בעמדת בורר עליון. כדי להשאיר אתכם בשממת המדבר ובאפלת הבערות, ואת אחינו להשמדה וכליון בארצות הגולה. אך אנו, אין אנו שומעים, ואין בדעתנו לשמוע לפיתוייה, והוכחנו זאת במעשים. פקדנו את רמאללה המאוכלסת ערבים, כבשנו שם את תחנת השידור המרכזית, למרות קירבתה למבצר המשטרה הגדול; אך בתושבי העיר לא נגענו.

נלחמנו פעמיים ביפו. אך ורק את שלטון הדיכוי התקפנו, ובתושבי העיר לא נגענו. ערכנו התקפות בירושלים ובחיפה, ונגד תושביהן הערביים לא הפנינו את נשקנו. זו היתה דרכנו בעבר; וזו תהא דרכנו להבא.

אולם היזהרו גם אתם מלשמוע בעצת המסיתים. אל תנסו להרים יד על חיי היהודים, או על רכושם. כי, אם בניגוד לאינטרס הלאומי והאישי שלכם תרימו פעם יד נגדנו, נאלץ לגדע אותה בלי דיחוי בכוח נשקנו. והרי גם אתם למדתם, וגם העולם כולו למד, כי רב הוא כוחו של הנוער העברי המחודש.

בכם תלוי הדבר ובתבונתכם. אם תרצו, ולא תאזינו למסיתים, שלום וידידות ישררו בין שני העמים לעדי עד. יחד נבנה את הארץ הקדושה הזאת; יחד נזכה באוצרותיה ובפירותיה; יחד נפתח את חקלאותה ואת תעשייתה; יחד נתקדם עם העמים החופשיים בעולם לחיי צדק וחופש, לחיי אושר וכבוד.

שכנינו הערבים! אנו מושיטים אליכם יד לשלום ולאחווה. אל תדחוה.

הארגון הצבאי הלאומי
בארץ ישראל