שנת 1944
הכרזת המרד של הארגון הצבאי הלאומי - 1.44, טבת תש"ד
המפלגות עוסקות במריבות פנימיות במקום להילחם על מדינה עברית - חרות כט, 9.7.44, יח תמוז תש"ד
לעליית צבאות הברית על יבשת אירופה (הפלישה לנורמנדי) -
תגובת האצ"ל לפלישה, והודעה על המשך המאבק לעלייה. כרוז, 13.6.44, כב סיון תש"ד
קריאה אל נוער הלומד לשבות נגד חוסר המעש של הישוב בארץ ישראל - כרוז, 1944, תש"ד
אל שכנינו הערבים - פנייה לערבים שלא להיגרר אחרי ההסתה הבריטית, ולא לראות ביישוב היהודי אויב. 1944, תש"ד
פרשת הכותל המערבי: קריאה ראשונה אל העם העברי בציון!
נגד האיסור לתקוע בשופר ביום הכיפורים ליד הכותל. 5.9.44, יז אלול תש"ד
בשנת תש"ה תקעו בשופר ביום הכיפורים בכותל -
המרידה נגד החוק האוסר תקיעת שופר ליד הכותל. 10.44, תשרי תש"ה
על הגליית אסירי המחתרת - 22.10.44, ה חשוון תש"ה
זכויות האזרח העברי וחובותיו - כרוז, 5.11.44, יט חשוון תש"ה
לא תהיה מלחמת אחים! - חרות לט, 3.12.44, א כסלו תש"ה
תשובה למר וינסטון צ'רצ'יל - תגובה לנאום בפרלמנט, בו דרש להשמיד את האצ"ל. 11.4, חשוון תש"ה

שנת 1945
על התנהגות "הישוב המאורגן" בזמן המלחמה -
ביקורת על הישוב המאורגן, המשתף פעולה עם הבריטים. חרות מו, 4.45, ניסן תש"ה
בעיצומו של "הסיזון": עוד שלם נשלם לך, קין... - אזהרה להגנה שלא תשתף פעולה עם הבריטים.
ביקורת על חוסר פעילותה נגד הבריטים, ופעילותה הרבה נגד האצ"ל. כרוז, 2.45, אדר תש"ה
עם סיום מלחמת העולם - כרוז ובו ניתוח המצב הפוליטי עם סיום המלחמה. 6.45, סיוון תש"ה
תנאי ההסכם המבצעי, בימי תנועת המרי, בין ההגנה, האצ"ל ולח"י -
הסכם שיתוף הפעולה למלחמה בבריטים. 11.45, תשרי תש"ו
לאחר הודעת ארנסט בווין על הקמת ועדת חקירה אנגלו-אמריקאית - 18.11.45, יג כסליו תש"ו
שיחות עם עיתונאי-חוץ - מפקד האצ"ל מבהיר את עמדתו הפוליטית והצבאית. חרות נג, 12.1945

שנת 1946
בפני ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית - תגובה ליחסו המתפשר של וויצמן בפני הוועדה. חרות נו, 3.46
איום שהיה לקל-וחומר - תשובה לטענה כי אי אפשר לצאת למלחמת שחרור בגלל חולשתנו. חרות נז, 4.46
קריאה אל אומות העולם - שודר בצרפתית, אנגלית ורוסית, 7.7.46, ח תמוז תש"ו
התקפה על מפקדת הצבא ומרכז השלטון הבריטי במלון "המלך דוד" -
תגובה לטענות כי האצ"ל גרם למוות מיותר בפיצוץ. 24.7.46, כה תמוז תש"ו
שש שנים למותו של זאב ז'בוטינסקי - נושא התקווה - נושא הרעיון. 28.7.46, כט תמוז תש"ו
התכניות לביתור המולדת - ועידה בריטית חדשה - שידור, 25.8.46, כח אב תש"ו
יהודה, רומי ובריטניה - תשובה להרברט סמואל על דבריו נגד האצ"ל. שידור,19.9.46, יט אלול תש"ו
לא ווישי, לא מסדה, אלא מודיעין - תגובה לדברי בן גוריון השולל מלחמה בבריטים. חרות סב, 9.46
במלחמת-אחים רוצה האויב - העם רוצה במלחמת-שחרור -
תגובה לטענות כי האצ"ל דוחף למלחמת אחים. חרות סד, 11.46, תש"ו
מול האיומים בחידוש הרדיפות מבית - הוראות שלא להיגרר אחרי מלחמת אחים. 11.46, חשוון תש"ז

שנת 1947
"המוסדות" קוראים למלחמה במחתרת - תגובה לקריאה למלחמה באצ"ל. 6.2.47
המצב הצבאי וטענת התואנה - תגובה לטענה כי האצ"ל בפעולותיו גרם למצב הצבאי. הודעה, 3.47
תשובה ל"תשובה": המחתרת והחטיבה (= הפלמ"ח) -
פולמוס עם הפלמ"ח בעקבות מכתב של איש פלמ"ח שהצטרף לאצ"ל. הודעה, 3.47
מול איומים מחודשים במלחמת אחים - שאלות ואזהרות ל"נאמני הישוב". חרות עא, 4.47
תזכיר למשלחות לעצרת או"ם המיוחדת - סקירה מדינית והיסטורית המוגשת למשלחות האו"ם. 5.4.47
נפרץ מבצר עכו - שידור, 7.5.47
יום הזיכרון לזאב ז'בוטינסקי - יום חשבון הנפש - 18.7.47
האמת על מלון המלך דוד - תגובה לטענות כי האצ"ל גרם למוות מיותר בהתקפה על המלון. 22.7.47
ומי יפקוד את דמם ?מול איומים נוספים במלחמת אחים -
הודעה כי הפעם האצ"ל יגיב בכוח על הסגרת אנשיו לבריטים. 24.7.47
המעפילים מוסיפים להתנגד - דרישה מחברי ההגנה שילחמו נגד הבריטים ולא יסתפקו בדרישה מהמעפילים לסרב לרדת מן האוניות.
שידור, 30.7.47
על תכניות הישוב להסגיר את אנשי אצ"ל - 6.8.47
נמנע מלחמה בין יהודים לבין ערבים - שידור, 8.47
נגד תכנית החלוקה של ועדת האו"ם - שידור, 3.9.47
שיחה עם חברי ועדת האו"ם - פרופ' פאבריגאט וד"ר גראנאדוס -
מפקד האצ"ל נפגש בחשאי עם שנים מחברי ועדת האו"ם. שידור, 22.10.47
על הקריאה להלשנה נגד חברי האצ"ל - שידור, 10.47
חברי האצ"ל יגיבו על הסגרתם לבריטים - שידור, 29.10.47
תגרות דמים בין ההגנה ואצ"ל בחוץ-לארץ - במחנות עקורים בחו"ל היו מריבות דמים בין אנשי ההגנה לאצ"ל.
שידור, 9.11.47
על החלטת האו"ם לחלק את הארץ: קדושת שלמות המולדת - התנגדות להצעת החלוקה של האו"ם. שידור, 30.11.47
תגובה להחלטת האו"ם על חלוקת הארץ - 30.11.47
פנייה אל שכנינו הערבים - כרוז בערבית נגד הפורעים הערבים - שידור, 15.12.47
תגובה להסכמת הסוכנות להפסיק את ההעפלה - שידור, 12.47

שנת 1948
חטיפתו ומותו של ידידיה סגל בידי ההגנה - כרוז, 1.48
דב גרונר: גבורה שאין למעלה ממנה - חרות צה, 5.48
עולי הגרדום העולים בסערה השמיימה - חרות צו, 5.48
הסכם מבצעי בין ההגנה לארגון הצבאי הלאומי - 4.48
שידורו של מנחם בגין עם קום מדינת ישראל - שידור, 15.5.48