תגובה להסכמת הסוכנות להפסיק את ההעפלה

שידור בקול ציון הלוחמת - דצמבר 47מילות מפתח: העפלה

שרתוק הסכים להפסיק את ההעפלה
הפרשן האמריקאי ווינטשל הודיע, כי מר משה שרתוק התחייב בפני הממשלה האמריקאית להפסיק את ההעפלה ממרכז אירופה וממזרחה.

בווין - כך כתב הפרשן - שכנע את מארשאל כי באניות המעפילים באים "סוכנים רוסיים" ומארשאל הזהיר את "מיניסטר החוץ" היהודי מפני התוצאות החמורות של המשכת ההעפלה והעלייה מן המדינות הידידותיות לברית-המועצות.

העובדה שההעפלה הופסקה, ושתי האניות העוגנות בנמל הרומני קונסטנצה עדיין לא הפליגו, באה לחזק את הודעותיו של הפרשן האמריקאי.

אם הללו נכונות במלואן, הרי שאנו עומדים בפני חזיון של כניעה לסחיטה ושל הפקרת אחים שדוגמתו היה רק בגטאות פולין.

השמעתם? בווין הודיע למארשאל, כי בין המעפילים ישנם סוכנים סובייטים. ואילו המיניסטר המפא"יי שלכם לא מצא כל תשובה אחרת, אלא להרכין ראש ולהבטיח לנתק את מסילת החיים של אחינו הרעבים, החסרים קורת גג, הזועקים אלינו: הצילונו. אכן, כגודל השקר הבריטי, כן עומק החרפה היהודית.

בימי המלחמה מנעו הבריטים הצלה בטענות דומות
אין זו הפעם הראשונה שהמשעבד השטני מספר לעולם על ניצול העלייה היהודית לשליחת "סוכנים זרים". הוא סיפר זאת בימי המלחמה העולמית.

הוא לא בוש לטעון, כי בין המעפילים מאירופה נמצאים סוכניו של היטלר. בעזרת טענה פרובוקטיבית זו "הצדיק" את נעילת השערים, את גרוש המעפילים, ורצח, ועזר לרצוח, את ששה מיליון היהודים. עתה הוא מנצל את הפסיכוזה האנטי-סובייטית שהשתררה באמריקה.

הפרובוקטורים הנאצו-בריטיים הללו, מי אינו יודע, כי שקר בפיהם? וכי הם, השולחים את מרגליהם לכל מדינות תבל אינם יודעים, באיזו דרך נשלחים מרגלים וסוכנים? האם למעצמה הסובייטית האדירה אין דרך אחרת להעברת סוכנים - אם היא מעונינת בכך - אלא באניות מעפילים שלנו?

לאיש אין זכות לוותר על פעולות הצלה
אם המדינות הקשורות קשרי ידידות עם ברית-המועצות מסייעות בידינו להביא את אחינו למולדת - הרי הן עושות פעולה הומניטרית הראויה להכרה לא רק של עמנו, אלא של כל איש שוחר חופש. ואין שום גורם הרשאי להתערב במפעל הצלה זה. ואין שום איש או מוסד בישראל הזכאי להיכנע לסחיטה הפרובוקטיבית של האויב. כי בנפשנו הדבר.

אחינו במרכז אירופה ובמזרחה אחינו הם, המייחלים לגאולה וזקוקים להצלה. הנפקירם מפני שלמשה שרתוק אין העוז לומר למארשאל את האמת? הנפקירם, כדי למצוא חן בעיני מיניסטר אמריקאי? זוהי העצמאות שלנו? האם נתחיל את הקמת המדינה מהשתעבדות משפילה הקשורה בהפקרת אחים נפשעת?