מול האיומים בחידוש הרדיפות מבית
הוראות למפקדים ולחיילים

חשוון תש"ז, נובמבר 1946תקציר: ההגנה חידשה את איומיה להסגיר את חיילי האצ"ל לבריטים ולעצור את פעולות הלחימה שלהם. מסמך זה מכין את חיילי האצ"ל לצפוי להם.

מילות מפתח: מלחמת אחים

עלינו להתכונן לימים קשים
א' עלינו להיות מוכנים לימים קשים. אמנם, עדיין לא רשמנו מעשי איבה נגדנו מצד הש"ד (= ההגנה). אולם אל לנו להשלות את עצמנו. הש"ד, העומד לרשות המוסדות התבוסניים, שכפו עליו את ההפוגה, ינסה, אם ה"הפוגה" לא תתבטל, להפסיק את מלחמתנו, או להחליש את כוחנו. זה לא יהיה דבר קל. לא רק מפני שאנו נהדוף את ההתקפות; לא רק בגלל הלכי הרוח בקרב הציבור הרחב, אלא בעיקר מפני שבקרב הש"ד עצמו שוררת מבוכה רבה. רבים המתנגדים להפוגה ורואים בה פשע פוליטי; רבים המתנגדים למטרה החדשה, אליה חותרים בגלוי המוסדות: לחלוקה, ורואים בה בגידה. יהיה קשה ללכד את המחנה המפורר סביב הסיסמה המבישה של מלחמת אחים בזמן שפנינו, ופני רוב רובו של העם והנוער, למלחמת שחרור.

לא נפסיק את הלחימה
ב' כמובן, דבר אחד איבו בא בחשבון, והוא: שאנו נפסיק את המלחמה בהשפעת הגינויים, האיומים, או מעשי איבה אלה או אחרים, לפני שנתיים סירבנו להיכנע לאיומים הללו - היחידים היינו שלא נכנענו - ועל אף כל הרדיפות שבהן התנסינו, שמרנו על כוחנו, הוספנו להכות באויב ולשאת את דבר המלחמה. גם הפעם לא ניכנע. המלחמה, שבה הננו עומדים, היא לפי הכרתנו עמוקה ביותר, מלחמה לחיים או למוות של העם כולו, לפיכך אין כוח בעולם שיוכל להרתיענו מדרכנו.

על מעשי איבה נגיב
ג' אם יתחילו מעשי האיבה נגדנו, נתגונן ונגיב. אין לקבוע מראש את צורת תגובתנו, היא תדרוש שיקול רב. היא תדרוש החלטה בכל מקרה ומקרה. תמיד נזכור שאיך אנו רוצים במלחמת אחים, ורק ראשי ה"מוסדות" הבוגדניים הם שיכפו עלינו להתגונן מפני אחים מוטעים, או להגיב על מעשיהם הנפשעים. אם תפרוץ, למורת רוחנו, המערכה הפנימית, שאוף נשאף לכך, שהיא לא תהא ממושכת אלא להיפך, תחוסל במהרה, כדי שנוכל להפנות את כל המרץ ואת כל הכוח נגד האויב.

חובת זהירות
ד' בינתיים שומה עלינו לנקוט ללא דיחוי באמצעי זהירות.
אל לנו לחכות, עד שדברי ההסתה ייהפכו למעשי איבה. יתנהג כל אחד ואחת מאתנו, כאילו הסכנה כבר הפכה לממשות, אל יסתובב ללא צורך ברחובות. ישים לב מי הולך אחריו. את מרבית העבודה ביחידות יש להעביר לשעות הערב. שום "מסיבות", שום ביקורים מיותרים. אף מלה מיותרת על המתרחש במעמד. וערנות. ערנות מוכפלת ומשולשת. על כל תנועה חשודה, על כל איש חשוד - יש מיד להודיע למפקד הישיר, שיעביר את הידיעה לממונים עליו, כך, שנוכל לפעול במהירות הדרושה, ולרכז כוחות במקומות שידרשו את ריכוזם.

קונספירציה ללא פגם, זהירות וזהירות יבטיחונו בפני הפתעות, אשר הלוואי שלא תבואנה, אך אם תבואנה נקבלן בלב בטוח וביד חזקה.