תגרות דמים בין ההגנה ואצ"ל בחוץ-לארץ

שידור - 9.11.47


תקציר: שידור זה הוא תגובה למאבק שפרץ בין חברי הגנה ואצ"ל במחנות שטיפלו בפליטים בחו"ל.

מילות מפתח: אצ"ל והגנה

עוד יובאו לידיעת הצבור הפרטים המלאים על התיגרות, שפרצו במחנה הפליטים באוסטריה. עתה נגלה את העובדות היסודיות, שגרמו לתיגרות אלו.

א. אנשי המונופולין הטוטליטארי הפריעו בכוונת-זדון למפעל ההצלה, שאורגן בידי חברינו מזמן סיום המלחמה. חברינו מלאו את השליחויות המסוכנות ביותר בארגון ה"בריחה", אך אנשי המונופולין "לא יסבלו" שיתוף. להם דרוש חומר להתפארות, בארץ ובתפוצות, שהם הם המצילים ואין אחרים המפלסים לפליטי עמנו את נתיב ההצלה.

ב. כדי להשיג את מטרתם העתיקו שליחי המיליציה את שיטותיהם הידועות לשמצה למחנות הפליטים וניסו להטיל את מרותם בכוח.

ג. שליחי המיליציה חטפו ארבעה חברים שלנו ועינום עינויי-תופת. רק הגסטפו הגרמני והגסטאפו הבריטי יכולים להתחרות עם מעני המיליציה בהמצאותיה השטניות, שמטרתן "לשבור" את הקורבן ולהוציא ממנו "ידיעות".

ד. אחד מחברינו, מילו פרידליך, פליט מרומניה, עונה עד מוות. לא ברור עדיין, אם המענים הסדיסטיים רצחוהו בכוונה תחילה, או שהוא הוציא נשמתו תוך העינויים, אך עובדה היא: מילן פרידליך נרצח בידי מעניו.

ה. הסדיסטים לא הסתפקו בפשע העינויים וברציחת צעיר עברי. מתוך פחד, שמא יתגלה פשעם, העלימו את גופתו של הנרצח ולא מסרוה לקבר ישראל.

מעשה פאראן במחנות הפליטים!

מעשה פאראן שבוצע בידי יהודים, בידי שליחים, המתיימרים לדבר בשם העם.

ו. כפי שהתברר, החליטה קבוצה של חברינו המקומיים במחנה אינסברוק לשחרר את החטופים על אף השמירה שהופקדה עליהם. הם לא באו לפגוע באיש; הם באו לשחרר את חבריהם מידי חוטפיהם ומעניהם. איתן אבידוב נהרג בזמן שנפלט כדור מאקדח, שהוא ניסה להוציא מידי אחד מן הקבוצה ההיא.

ואת המסיתים הננו שואלים בפני עם ועדה:

למה הצתתם אש במחנות הפליטים?
למה חטפתם ארבעה פליטים הנמנים על חברינו?
למה עיניתם אותם עינויי-תופת?
למה רצחתם את מילו פרידליך?
אי גופתו של הנרצח? - אי אחינו?
הלא תתנו את הדין על פשעיכם.