זכויות האזרח העברי וחובותיו

כרוז - 5.11.44, י"ט חשוון תש"המילות מפתח: מלחמה בבריטים

עברים!
שלטון הדיכוי עושה מאמצים נואשים כדי לחסל את הכוח העברי הלוחם, כדי להשליט את "שלום הספר-הלבן" בארץ-ישראל. השליטים יודעים, כי אין לאל ידם להשיג מטרה זו בלי עזרת הישוב, בלי תמיכת אזרחיו. לפיכך, אין הם חדלים לפנות אל תושבי הארץ בבקשות ופיתויים, שכוונתם להפוך את כל אחד ואת כל אחת מהם לסוכן הבולשת, למלשין ומוסר ידיעות. בדרך זו מקווה הממשלה הבוגדת להפיק תועלת כפולה: לחדור לתוך צבא המחתרת ולהחלישו, וכן להכניס דמורליזציה בקרב הישוב ולכבול אותו באזיקי בגידה ושנטז'ה.

מזימה זו מצאה את ביטויה ב"הצהרה על זכויות האזרח וחובותיו", שניתנה מטעם שלטון הדיכוי בפנייתו החדשה אל הישוב מיום י"א מרחשוון תש"ה.

"זכויות" אלו - מה הן?
לאסור ולהסגיר בידי הבולשת לוחמים עבריים.

ו"חובות" אלו - מה הן?
למסור אינפורמציה חשאית לסוכני המשטרה על חיילי ציון ופעולותיהם.
לעזור לבולשת ברדיפותיה אחרי חיילי ישראל.
לא לתת מחסה ללוחמי ציון השופכים את דמם למען העם והמולדת.

עברים!
מול ה"זכויות" בהן מזכה אתכם הממשלה הבוגדת - העמידו את זכויותיהם האנושיות והאזרחיות האמיתיות; מול ה"חובות", אשר ממשלת סטרומה מעיזה להטיל עליכם. העמידו את חובותיכם הלאומיות האמיתיות.

ואלו הן זכויות האזרח העברי:
א) להיות חיי חופש במולדת העברית ולקבוע את גורלה.
ב) להקים ממשלה עברית דמוקרטית, שתפתח את שערי המולדת בפני כל יהודי.
ג) לסייע למפעל ההיסטורי של שיבת-ציון כללית.
ד) להשתרש באדמת המולדת לפי רצונו וללא הגבלה "פוליטית".
ה) ליהנות, על בסיס של שוויון מוחלט, מכל שירותי ממשלתו.
ו) להשתתף, יחד עם בני העמים החופשים, בהקמת עולם חדש, בו כל אומה וכל יחיד יהיו חופשיים מעוני, חופשיים מפחד.

שלטון הדיכוי התנקש ומוסיף להתנקש בכוח הזרוע בזכויות אלו, שהן טבעיות ואינן ניתנות לערעור. לפיכך, בהתאם להצהרה ההיסטורית על "זכויות האדם והאזרח", המהווה את יסוד כל החוקות הדמוקרטיות בעולם, ניתנת לכל אזרח עברי הזכות המוסרית להלחם בעריצות זו, שקמה עלינו, על מנת לשעבדנו ולהכחידנו.

זכות זו גם חובה היא - חובה כלפי עמנו חסר המולדת, וממנה נובעות החובות האזרחיות הבאות:

א) לא לתת כל סיוע לשלטון הדיכוי, לסוכניו, מוסדותיו ובלשיו.
ב) להושיט עזרה מכסימלית לשוחרי החופש הלוחמים את מלחמת העם המשועבד.
ג) לא למסור לגיסטפו הפלשתינאי כל אינפורמציה על צבא המחתרת, נשקו, מוסדותיו, חייליו ופעולותיו.
ד) לשים לב, בשעת פעולות-קרב, לאזהרותינו, כדי לא לסכן לשווא את החיים.
ה) לא לשבח במקומות ציבוריים את הנוער הלוחם על מעשיו, על מנת לא לסכן לשווא את החופש.
ו) להודיע על כל מעשה התעללות של שליחי השלטונות באזרח עברי וכבודו.
ז) לתת מחסה ועזרה לכל חייל פצוע, כי למענכם הוא שופך את דמו.
ח) לתת מחסה ועזרה לכל חייל נרדף ע"י סוכני הבולשת, כי למענכם הוא עזב את משפחתו ונרדף על צווארו.
ט) לעמוד בכבוד בכל ניסיונות ההפחדה ותעלולי החקירה של שלטון הדיכוי ולהשיב לשליחיו: "לא ראיתי", "לא שמעתי".
י) להכשיר - גם את הלבבות וגם את הידיים - להתקוממות כללית של הישוב נגד ממשלת הרשע.

עברים!
מלחמה זו - לקיום האומה מתנהלת. אין ולא היתה קדושה ממנה; אין ולא היתה נעלה ממנה. אל תיכנעו לשנטז'ה; אל תירתעו מפני כוח ברוטלי. זכרו את גורל עמנו. ראו את גורל ארצנו.

דעו את זכויותיכם; דעו את חובותיכם
הארגון הצבאי הלאומי