על הקריאה להלשנה נגד חברי האצ"ל

שידור - אוקטובר 47תקציר: המוסדות קראו ליהודי ארץ ישראל להלשין על חברי האצ"ל. שידור זה הוא תגובה לקריאה.

מילות מפתח: אצ"ל

עבדי העבדים מזמינים אותך להיות בלש ומלשין בשרותם - ובשרותו של בווין.

הם יודעים, כי אתה דוחה את "התפקיד" הזה בשאט נפש. על כן הם מפטמים אותך בהודעה, כי "רבבות יהודים מוסרים לנו ידיעות על הפורשים". הווה אומר: הרגיע את מצפונך; אל תתבייש לעסוק במלאכה בזויה זו; גם אחרים עוסקים בה.

מי בולש אחרינו?
אך מי הם אלה העוסקים במלאכת הבילוש? אין הם "רבבות יהודים", כפי שכותבים אנשי הכזב המאורגן. אלה הם אנשי המנגנון השכיר, שהבטיחו את עצמם מצד הבולשת והמשטרה הבריטית, באשר את מלאכתה הם עושים. השכירים הללו שמספרם אינן קטן (הן זול הוא הכסף היהודי); הטפילים הללו, החיים על חשבון העם בחסותו של האויב והמשעבד - הם שפורשים לרגליך את הרשת. הם שרוצים לשתפך בפעולתם הפלילית; הם שמנסים לפתותך לחבל בכוח העברי הלוחם, אשר הפך את בעיית הארץ לבעיה בין-לאומית ראשונית; אשר גרם לשינוי יחסם של גורמים פוליטיים אדירי-כוח לשאיפתנו הלאומית; אשר סלל את הדרך - בדם גיבורים וקדושים - לחיי חירות וכבוד.

הם המבלים את ימיהם בבילוש ובריגול בקרב העם; הם השמים סיגריות בוערות לרגלי "חשודים" שנחטפו על ידם; הם המתנכלים לנשק המלחמה בזמן שהאויב שודד גם את נשקם הקבור; הם שכרתו ברית עם האויב הנאצו-בריטי - ברית לעזרה הדדית נסתרת - נגד צבא המחתרת הלוחם; הם הקוראים לך להיות "יהודי נאמן" - נאמן להם, נאמן לבווין.

מטרתם של הבולשים
מה רצונם ומה "תכניתם"? הם רוצים לשתק את המלחמה העברית. הם הבטיחו לקנינגהם לשתקה. והם ממהרים לקיים את ההבטחות שנתנו לגוי, כשם שהם ממהרים להפר את ההבטחות שנתנו לך ולעם ישראל כולו. התזכור שהם הבטיחו להגן על העלייה ולתת את הנפש על הגנתה? היכן ההגנה המובטחת? מה הם עושים - מה יש בדעתם לעשות - בימי האמבורג? הן כה מתפארים הם בכוחם! הן כה רב הנשק שבידיהם - מה הם עושים בו עת כלואי המחנות מוחזרים בידי מלכות הרשע למחנות הייסורים וההתנוונות.

אבל לדידם מותר גם מותר לרמות את עם ישראל המפרנסם, ואסור בתכלית האיסור לאכזיב את קנינגהם אדונם. הם הבטיחו "להוד מעלתו" שלא יבולע לחייליו הטובים ושוטריו "החפים מפשע", לבלשיו התמימים ולמשטרו המכודן - והם יקיימו. נומה, מק-מילן, נומה, אדולף בווין. יש הדואג לכך, כי תוכלו ללא כל עונש להכניס את המעפילים לעבודה פרודוקטיבית בתעשיית גרמניה. שומר נאמן לכם - נאמן ככלב שנאמנותו לאדונו גוברת עם הצלפות השוט היורדות על גבו.

זוהי המשמעות הפוליטית המעשית של מלחמת המיליציה נגד מלחמת המחתרת בימים אלה. ולמערכה טמאה זו הם רוצים למשוך אותך.

שלח אותם מעל פניך.

הזכר להם את אשר הם מנסים להשכיח מלבך: הזכר להם, כי עוד אשתקד הם שלחו בחורים עברים למוות, כדי לבצע "מעשי טרור", ש"סכנו את בטחון הישוב"; הזכר להם, כי הם הבטיחו להחזיר "מלחמה שערה לבני טיטוס הטמאים": הזכר להם, כי הם הבטיחו לערוך מלחמה מדינית פרטיזנית בשדות ובהרים נגד צבא הכבוש "עם קורבנות משני הצדדים"; הזכר להם את חרפת כניעתם ואת קלון פחדנותם ואת שימצת נסיגתם מן המאבקים "הצמודים והרצופים" עד לצום ציבורי ולסגירת חנויות.

הזכר להם את תעתועיהם: את ההלשנה המאורגנת ואת ההסגרה הגלויה והנסתרת; הזכר להם את הפקרת-האחים המעונים. שעליהם הטילו אנשי המשרדים את כל מעמסת המאבק ; הזכר להם את אנוכיותם הטמאה, ואמור להם לאנשי הטרור הפנימי, כפי שכל יהודי נאמן - נאמן לעמו, למצפונו - יגיד להם:
ארור המסית למלחמת אחים. ארור הנכנע, הבא להכניע את הבלתי-נכנעים. תחזקנה ידי אחינו ההולמים באויב - ותבורכנה.
הארגון הצבאי הלאומי
בארץ ישראל