שיחות עם עיתונאי-חוץ

חרות נ"ג - דצמבר 1943תקציר: מפקד האצ"ל מבהיר את עמדתו הפוליטית והצבאית.

מילות מפתח: מלחמה בבריטים

העיתון הצרפתי המופיע בקהיר, "לה בורס אג'יפשין", פרסם את תוכן השיחה, שהייתה לכתב המיוחד של "רויטר", מר האיג ניקולסון, עם דוברו של ארגון "ההגנה". פרסום הדברים בעיתונות הארצישראלית נאסר, כמובן, ע"י הצנזורה הטוטליטארית של שלטון הדיכוי הבריטי. אך גם "קול ישראל", שאינו נשמע לצנזורה חיצונית, דילג משום מה בשידורו על כמה פרטים חשובים של השיחה, שהננו חושבים למועיל להביאם לידיעת הצבור העברי.

דובר "ההגנה" הודיע לעיתונאי הבריטי:
"אם נהיה נאלצים לבצע פעולות צבאיות, נעשה את כל מה שיהיה באפשרותנו כדי למנוע שפיכות דמים. מאידך, בזוכרנו כי בזמן המלחמה אבדו לנו ששה מיליון נפש, הננו עלולים להגיע לשלב, שבו נהיה מוכנים להקריב את חיינו במלחמה נגד מדיניות, הדנה אותנו לחיים שכמוהם כמוות.
אם יכפו עלינו מדיניות זו, נהיה מוכנים להקריב לא רק שמונה, או שמונת אלפים קורבנות, כי אם כל מספר קורבנות שיידרש. אין אנו רוצים שיקרה כדבר הזה. הכל תלוי באלה הרוצים לדון אותנו, ע"י מדיניותם, לכליה".
הכתב של "רויטר" שאל, האם קיים הסכם בין "ההגנה" לבין הארגון הצבאי הלאומי, המתואר על ידו "כתנועת ההתנגדות השניה בחשיבותה בארץ-ישראל", תשובתו של הדובר הייתה:
- אין הסכם בין ההגנה לבין הארגון הצבאי הלאומי, אך תמיד קיימת אפשרות של הסכם כזה.
לשאלה, האם "ההגנה" היא בהחלט ארגון צבאי, השיב הדובר "הן".

מר ברבר, הכתב הצבאי של העיתון הידוע "ניוס כרוניקל", פנה, בין היתר, אל מפקדת הארגון הצבאי הלאומי בבקשה להבהיר לו את עמדת הארגון ביחס לכמה בעיות פוליטיות וצבאיות, המעניינות, לדבריו, את דעת הקהל העולמית. לשאלות שהוצגו ניתנו, ע"י נציג הארגון הצבאי הלאומי, התשובות הבאות:

שאלה: מה הן מטרותיכם הפוליטיות!

תשובה: ארץ ישראל בגבולותיה ההיסטוריים כמדינה עברית חופשית, עצמאית ודמוקרטית, המושתתת על עקרונות השוויון המוחלט של כל אזרחיה ללא הבדל דת וגזע ועל עקרונות הצדק הסוציאלי ברוח תורת ישראל.

שאלה: מה הן מטרותיכם הצבאיות ?

תשובה: מטרותינו הצבאיות הן להשיג את המטרה הפוליטית הנ"ל.

שאלה: האם כדי להשיג את מטרותיכם הצבאיות, הנכם מביאים בחשבון מלחמה גלויה, או חבלנות מציקה?

תשובה: התוכניות האופרטיביות הן תמיד בגדר סוד צבאי.

שאלה: החושבים אתם, כי יש בידיכם נשק וכסף בכמות מספקת, כדי לעמוד במלחמה ממושכת עם הצבא הבריטי?

תשובה: לרשותנו עומדים כוחות פיסיים ומוסריים מספיקים, כדי לא לאפשר לבריטניה לשלוט בשקט בארצנו, וכדי להפוך את שלטונה המדכא לפצע פתוח.

שאלה: מהו יחסכם לבריטניה, ברית המועצות, וארצות הברית של אמריקה?

תשובה: יחסנו אל כל מעצמה ואומה בעולם הנו פונקציה של יחסה אל עמנו: ידידות תמורת ידידות; עזרה תמורת עזרה; ניטרליות תמורת ניטרליות; איבה כתשובה לאיבה. מה שנוגע לבריטניה, הרי לאחר הפרת התחייבויותיה כלפי עמנו, הננו רואים את שלטונה בארצנו כשלטון המבוסס על כוח הזרוע בלבד, כשלטון כיבוש, הגורם לא רק לדיכוי פוליטי של מולדתנו כי אם גם להשמדה פיסית של עמנו הגדול והאומלל באשר הוא שם.

שאלה: המביאים אתם בחשבון התערבות חיצונית לטובתכם, ואם הייתם מברכים על התערבות זו?

תשובה: מן ההיסטוריה הננו למדים, כי כל מלחמת חופש וכל מלחמת צדק נתמכת על ידי שוחרי-החופש והצדק בעולם כולו. אנו מאמינים, כי גם מלחמתנו, שאין צודקת ממנה, תמצא תמיכה בקרב כל העמים החופשיים.

שאלה: מהו ההסכם -
א) לערביי ארץ-ישראל,
ב) למדינות הערביות,
ג) ולליגה הערבית?

תשובה:
א) אנו רואים בערביי ארץ-ישראל את אזרחיה של המדינה העברית החופשית, אזרחים שייהנו כמונו מכל ברכת החופש המדיני וההתקדמות החברתית, צו תורתנו הוא: משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה.
ב) במדינות הערביות הננו רואים את שכנינו ורצוננו לחיות עימהן בשלום ובידידות.
ג) הליגה הערבית היא אינטריגה בריטית.

שאלה: האם פועלים אתם, כדוגמת ההסתדרות הציונית, גם בארצות אירופה?

תשובה: אנו פועלים בכל מקום שבו הננו רואים צורך לאומי לפעול.

שאלה: המארגנים אתם עליה "בלתי חוקית"?

תשובה: עליית היהודים למולדתם אינה "בלתי חוקית" אפילו במירכאות. מה שנוגע לארגונה, הרי גם הוא בגדר סוד צבאי.