המצב הצבאי וטענת התואנה

הודעה - מרץ 47תקציר:
אנשי ההגנה האשימו את פעולות האצ"ל כגורם למצב הצבאי שהוטל. כרוז זה הוא תשובה לטענה.

מילות מפתח:
אצ"ל והגנה

אנשי הסוכנות מאשימים את האצ"ל בתגובה הבריטית
בתוככי ציון הנצורה שוב מנסים אנשי האנוכיות הטמאה להרים קולם ולהסית למלחמת אחים.
הם - ששיקרו לנפשם ורימו את העם.
הם - שטעו והטעו והובילונו מדחי אל דחי.

אשתקד קראו "למאבק בלי רתיעה". הוציאו את טובי הנוער לקרבות, שמהם נפלו עשרות חללים. דרשו מאתנו "מרות" וקבלוה. דברו רמות. הבטיחו הבטחות. ומיד, עם המכה הראשונה, נסוגו בבהלה - עד לפריס, עד ללונדון.
אחרים דרשו - בימי הבחירות - "מאבק רצוף", ועד היום הזה אינם חדלים לדבר עליו ברציפות.
אחרים הבטיחו "מאבק צמוד", בייחוד לעליה "שעליה ניתן את נפשנו". ומה עשו? המעפילים נלחמים בגופם על זכות העלייה למולדת, הם נהרגים ונפצעים ומגורשים, ואילו הפטפטנים המתעתעים "מגיבים" על כך במאבקי סרק, בעוצר פנימי, בסגירת חנויות, בצריחות רטוריות ובכלי זיין דומים, ממשיים מאוד ומועילים מאוד...

אף על פי כן, הם מוסיפים לטמטם את המוחות בסיסמה: "המעפילים יעפילו"! לאן יעפילו? הרי כולם מובלים מוכים, קרועים, שותתי-דם, לאיי-הגזרה, ומשם הם מובאים קבוצה קבוצה, במסגרת המכסה של בווין, הקובעת את גורלנו וגורל אחינו.

בינתיים גם בווין דיבר. והכל ברור. הכל גלוי. תכנית חיסול. גטו. עבדות. כליה.

והיכן "המאבק"? - הבלתי רצוף, הרצוף, הצמוד? היכן "ההתנגדות העממית?" היכן "העמידה המאורגנת" ?
שקר והבל!
עתה הם צורחים :
"התקפותיו של הארגון הצבאי הלאומי נתנו תואנה לאויב להטיל מצב צבאי". "מידי הפורשים באה הרעה".
אכן טענה מעניינת. אם כך יש לומר:

פיצוץ הגשרים ביוני אשתקד נתן תואנה לאויב להרוס משקים, לערוך חיפושים, לאסור המונים. למה פוצצו הגשרים? למה נאמר אח"כ מעל "החומה": המרי העברי אך החל?
סירובם של היוונים להיכנע למוסוליני נתן לו תואנה לצאת למלחמה נגד יוון.
מלחמת הפרטיזנים נגד הפולש הנאצי ברחבי אירופה נתנה תואנה להיטלר לרדוף את האוכלוסייה המשועבדת בארצות הכבושות.
סירובה של לנינגראד להיכנע נתן להיטלר תואנה לשים עליה מצור ולהרעיב מיליון וחצי תושביה.

"תואנה"!

הללו עדיין אינם מבינים כי אנו עומדים במלחמה לחיים או למות, במלחמה על עצם קיומו של עמנו, וכי במלחמה זו יש להקריב קורבנות רבים ולהתייסר בייסורים על-אנושיים, והכל כדאי, באשר בלעדיה - אויה לנו, ואויה לבנינו.
האם עלינו תלינו, תבוסנים עיוורים שכמותכם ?

בזכות המלחמה יש לכם תואנה לדרוש סרטיפיקטים
אלמלא מלחמתנו לא היה לכם אפילו יסוד ממשי, לדרוש קצת יותר סרטיפיקטים תמורת שתוף הפעולה עם משמידי עמכם.
אלמלא מלחמתנו היו משליטים עליכם את הפדרציה של מוריסון, שבה מצא ה"משמר" נקודות-אחיזה.
אלמלא מלחמתנו היו ממליכים עליכם בעוד שנתיים, שלוש, את המופתי בתור נשיאה של "המדינה הפלשתינאית", את ג'מאל חוסייני בתור ראש המיניסטרים שלכם, ואת פאוזי קאוקג'י בתור שר המלחמה שלכם, ואילו ד"ר ווייצמן היה מתמנה כ"אובער-יודע" של השטח העברי האוטונומי עם אוניברסיטה "ועם הכל" - כדברי בווין.

מלחמתה של המחתרת העברית הבלתי מנוצחת הצילה את המוני העם מייאוש, את המולדת משעבוד, את אחינו ואת בנינו מאבדון וכליה. המלחמה הזאת, המפתיעה גויים ועמים, ידידים ואויבים, דורשת קורבנות. היא עוד לא נסתיימה. היא אך החלה. והיא איננה תלויה עוד ברצונו של מישהו. כוחות כבירים, שמקורם בעברה של האומה ובאינסטינקט הקיום שלה, הם המנהלים אותה והם שיוציאונו מעבדות לחרות ומאפלה לאור.

אנו מאמינים !