נמנע מלחמה בין יהודים לבין ערבים

שידור - אוגוסט 47מילות מפתח: פניה לערבים

אל שכנינו הערבים !

צבא השחרור העברי שם את שלטון הדיכוי הבריטי ללעג ולקלס בעיני העולם כולו.
השלטון הבריטי נאלץ לסגור את חייליו החמושים ב"מחנות ריכוז" ואת פקידיו ב"גטאות" המבוצרים.
השלטון הבריטי הפך לספיח על גופה של הארץ.
השלטון הבריטי אינו יכול להאריך ימים בארצנו.
הכל דורשים את סילוקו.
הכל מכירים כי אין לך זכות קיום כאן.
אבל בריטניה לא בנקל תוותר על ארצנו. היא מחזיקה בארצנו, כדי שתוכל לאיים מתוכה בצבאותיה ואווירוניה, על כל עמי המזרח התיכון; היא מחזיקה בארצנו, כדי לנצל את אוצרותיה ואת אוכלוסייתה של הארץ.

הבריטים מעוררים שנאה
והדרך בה משתמשים המשעבדים הבריטיים, כדי לקיים את שלטונם - ידועה מאז ומתמיד: זוהי הדרך של לבוי שנאה בין חלקי האוכלוסייה השונים, כדי שישפכו את דמם בהתנגשויות הדדיות, כדי שיחלישו את עצמם בריב פנימי. אז קל למשעבדים הבריטיים הערמומיים להשתלט על שני חלקי האוכלוסייה גם יחד; אז ניתנת להם ההזדמנות להופיע בפני העולם כ"משכיני שלום" וכ"בוררים עליונים".

בדרך בדוקה זו מנסים עתה ללכת הבריטים בפרוס המושב של ארגון האומות המאוחדות. הם שולחים אליכם את סוכניהם - סוכנים בריטיים גלויים וסוכנים נסתרים - כדי לדחוף אתכם למלחמת אזרחים נגדנו. הם מפיצים בקרבכם שמועות כזב ומבטיחים לכם הבטחות, שאין בדעתם לקיים. כי אחת מטרתם: להביא לידי מלחמת דמים ממושכת ומתישה בין עמינו, שתאפשר להם להישאר בארצנו בשנים הבאות.

אל תבטחו בבריטים!
שכנינו הערביים,
אל תלכו שולל אחרי משחקם השטני של המשעבדים הבריטיים. אתם יודעים, כי אנו נלחמים רק במשעבדים הארורים ולא בכם. אתם יודעים, כי אנו רוצים יחד אתכם לבנות את מולדתנו כארץ חופשית ופורחת, שבה יהיה אור ואושר וקידמה לכל בניה-אזרחיה. אתם יודעים, כי ממלחמה בין ערבים לעברים ירוויחו הבריטים ורק הבריטים. אתם יודעים, כי אנו מוכנים להלחם יחד אתכם נגד שלטון הדמים הבריטי המנצל את שני העמים גם יחד. ועוד אתם יודעים: כי כחנו עמנו. זה ארבע שנים שאנו מכים בשלטון הבריטי אף על פי שלרשותו עומדים מאה אלף חיילים מזוינים מכף רגל ועד קודקוד. אתם יודעים, כי ידענו לפרוץ את "אזורי הביטחון" הבריטיים המבוצרים ולעשות בהם שמות. אתם יודעים, כי ידענו לפרוץ את חומות המבצר בעכו ולשחרר שבויים מכלא "בלתי חדיר" זה. אתם יודעים, אפוא, כי אם ניאלץ, לשם הגנה על ערינו וכפרינו, להכות בקני הרוצחים שמקרבכם יצאו - אזי איש לא יצילם מדין-צדק.

את כל זאת הנכם יודעים. על כן, אל תגררו אחרי ההסתה הבריטית. אל תשעו ללחישותיהם הבוגדניות של סוכני בריטניה המכורים. אל תתקיפו יהודים! אל תתנו להתקיפם! למענכם ולמען הארץ הזאת החזירו את יחסי השלום בינינו, שהיו קיימים במשך השנים האחרונות.

האינטרס שלכם, והאינטרס המשותף שלנו, דורש שתתייצבו לא נגדנו, כי אם יחד אתנו למלחמת-הכרעה נגד הפולש הבריטי.

אנו מזהירים אתכם:
הרפו משכניכם העברים!
אנו קוראים לכם:
הכו אתנו יחד במשעבד הבריטי!

הארגון הצבאי הלאומי
בארץ ישראל