עם סיום מלחמת העולם

כרוז - יוני 1945, סיוון תש"התקציר: כרוז ובו ניתוח המצב הפוליטי עם סיום המלחמה.

מילות מפתח: מלחמת העולם

עברים!

המלחמה תמה - שערי הארץ נעולים
הטרגדיה של העם המשועבד והמושמד הגיעה לשיאה. עם גמר המלחמה באירופה, נסתם הגולל על ששה מיליון אחים, שנפלו קרבן לאכזריות הגרמנית ולבגידה האנגלית. שרידי הטבח גוועים, שערי המולדת - שנגזלה מאתנו בערמתם של מפירי אמון, ובכוח ברוטאלי של משעבדים - נעולים בפניהם לחלוטין, כשם שהיו נעולים במשך כל שנות ההשמדה, בפני כלואי הגיטאות. הספר הלבן, שסעיפו העיקרי היה לגזור כליה על יהדות אירופה - התגשם; סעיפיו האחרים מתגשמים יום יום לנגד עינינו. המולדת, שנועדה ע"י ההשגחה וההיסטוריה לאסוף את בניה הגולים ולהבטיח להם חיים ושלום, כבוד ולחם, חופש ואושר - הפכה, באשמת השליטים הבוגדים ולחרפת התושבים העברים, ל"משקיף ניטראלי" של נחשול הדמים, העובר בלי קץ על העם בנכר.

קשר השתיקה על גורל האומה העברית
"קשר השתיקה" על גורל האומה העברית, ועל זכויותיה הבלתי ניתנות לערעור, שריר וקיים. בהתאסף ראשי האומות החוגגות את ניצחונן על קברות ישראל, עומדים שליחינו כעניים בפתח, ללא זכות ייצוג וללא אפשרות השפעה. אין אוזן שתקשיב לתחנוניהם. "שאלתנו" הורדה מן הפרק. שליטינו דנונו לחסד זרים, לשעבוד ולכליה.

זוהי החלטתם. ואנו יודעים אותה. כי למודי ניסיון אנחנו. לא עוד נטה אוזן, מתוך "אופטימיות" גלותית, שקבעה את גורל אחינו הטבוחים, לשמועות "מנחמות"; עינינו רואות את העובדות אשר בשערים הנעולים ובהגבלות הצאריסטיות ובחוקים הנירנברגיים המחייבים על אדמת ציון. ומהן חוזים אנו את העתיד, שאף "עיתון הידידים", ה"מנצ'סטר גארדיאן" קושר אותו - במקרה הטוב ביותר - בביתור הארץ ובהקמת הגיטו. כ"פתרון" של "שאלת יהודי ארץ ישראל ובמידת מה של יהודי אירופה".

לא עבדים אנו
אכן, אין שמחה באוהלי יעקב ואין שלווה במשכנות ישראל. שליטינו קנאונו בלא-עם ודנונו לעבדות ואבדון. אולם אנו בני דור הגאולה נוכיח, כי לא עבדים, אלא בני חורין מתייצבים בפניהם: לא "תולעת יעקב" לרגליהם, אלא גור אריה יהודה לפני כידוניהם. לא נקבל את הדין. נילחם. לא נהיה "משקיפים" לאסון האומה; לא נחכה עד שיכלאונו סופית בגטו וניאלץ להלחם, כאחינו בורשה, מלחמת-יאוש. מלחמה לחיים לנו, מלחמה לחיי האומה, מלחמת חופש, מלחמת צדק.

מלחמה זו דורשת קורבנות. נתנם. כי בלעדיה אבדנו. ואילו בה נהיה כולנו למחנה אחד; בה נמצא בעלי-ברית. אולי אף בקרב העם הבריטי. היא תפר את "קשר השתיקה"; היא תעלה את "השאלה הנשכחת". היא תביא - אחרי ימי מבחן קשים ובעזרת השם - את הפתרון היחידי:

מולדת חופשית, גואלת ומשחררת.

הארגון הצבאי הלאומי
בארץ-ישראל