הסכם מבצעי בין ההגנה לארגון הצבאי הלאומי

הודעה מטעם מפקדת הארגון הצבאי הלאומי - אפריל 48מילות מפתח: הסכם אצ"ל הגנה

אתמול, י"ז ניסן תש"ח, התקיימה פגישה בין נציגי המפקדות של ה"הגנה" ושל הארגון הצבאי הלאומי. עם סיום הפגישה, שבה הובררו פרטים מסוימים בקשר עם ההסדר האופרטיבי בין שני הארגונים, נכנס ההסדר לתקפו.

אחדות לוחמת היא צו השעה. על אף המרירות שהצטברה בלבנו - בייחוד בשבועות ובימים האחרונים - לא היססנו להושיט ידנו לליכוד הכוחות הלוחמים. אנו רוצים לקוות, כי השיתוף המלחמתי יגליד פצעים ויקרב את הלבבות. אנו רוצים לקוות, כי תהא זו מלחמה על עצמאות המולדת העברית, ולא תפרדנה הדרכים בגלל כניעה.

רקע
מאז חודש דצמבר 1947 התנהל משא ומתן בין נציגי הסוכנות היהודית, והם: הרב מימון (פישמן), מר יצחק גרינבוים, מר משה שפירא, מר פנקס ז"ל ומר דוד רמז ז"ל, לבין נציגי הארגון הצבאי הלאומי, והם: ראש המטה חיים לנדאו, חבר המפקדה שמואל כ"ץ ואני, מנחם בגין, על השגת הסכם אופרטיבי בין ההגנה ובין האצ"ל. לסירוגין השתתף בשיחות אלו גם הרב הראשי מדרום-אפריקה, הרב רבינוביץ.

לאחר משא ומתן ממושך ומייגע הושג ההסכם בין שני הארגונים. ההסכם אושר על-ידי הועד הפועל הציוני על אף התנגדותו החריפה של יושב ראש הסוכנות היהודית מר בן-גוריון. אך אפילו אחרי אישורו על ידי המוסד העליון של ההסתדרות הציונית לא נכנס ההסכם לתוקפו בגלל סעיף ו', שכוונתו הייתה בעיקר למבצעי רכש. הפגישה בין המומחים מטעם ההגנה והאצ"ל, עליה מדובר באותו סעיף ו', לא נתקיימה זמן רב, בגלל רצונם של מתנגדי ההסכם שלא להפעילו כלל. בעיצומו של הקרב על יפו הוזמנו נציגי הארגון הצבאי הלאומי לפגישה, שנקבעה בגוף ההסכם המבצעי, ובה השתתפו קצין המבצעים של ההגנה יגאל ידין, וקצין המבצעים של הארגון הצבאי הלאומי, עמיחי פגלין, וההסכם נכנס לתקפו.

ואלה היו סעיפיו:
א. עמדות האצ"ל תהיינה נתונות למרותו של מפקד החזית הממונה מסעם ההגנה, שיעביר למפקדיהן את הוראותיו באמצעות מפקד שיתמנה על-ידי האצ"ל.

ב. תוכניות ההתקפה בחזית א' (הערבית) ותכניות תגובה בחזית ב' (הבריטית) תהיינה טעונות אישור מוקדם. פרטיהן, ביחס לאובייקט ולזמן, יתבררו בפגישות אישיות של הנציגים והמומחים. כמו כן יהיה האצ"ל מוכן לבצע תוכניות שתוטלנה עליו.

ג. את חברי האצ"ל יחייב העיקרון של התנגדות לניסיון לפרוק מעליהם את נשקם. בנסיבות מיוחדות יתחשבו חברי אצ"ל, הניצבים בעמדות המגן, במצבן של עמדות ההגנה הקרובות.

ד. לא תבוצענה פעולות החרמה של כסף בשטח הניתן לשמירה יהודית. מאידך לא יופרע אצ"ל באיסוף כספים חפשי, והמוסדות יאשרו, הן בארץ והן בתפוצות הגולה, כי אין אצ"ל מקבל מהם כל הקצבה מן המגביות הנערכות לצורכי הביטחון הכלליים.

ה. התכניות לרכישת נשק תעובדנה מתוך התייעצות משותפת ותבוצענה מתוך הסכמה הדדית.

ו. ההסדר העקרוני הזה יהיה טעון, בטרם יכנס לתוקפו, הבהרה ביחס לאי-אלה פרטים. על הנציגים והמומחים יוטל להבהיר פרטים אלה.