"יהדות ודמוקרטיה" במשנת הציונות הדתית
מבואות ומקורות


משרד החינוך והתרבות אוניברסיטת בר-אילן
המנהל הפדגוגי פרויקט תושבע"פ מ"ד
האגף לתכניות לימודים

תש"ס
העורך: פרופ' יהודה איזנברג
המחבר: יצחק גיגר
יועץ מדעי: ד"ר דניאל גוטנמכר

וועדת היגוי: פרופ' נחום רקובר, יו"ר

חברי הוועדה:
השופט צבי טל, פרופ' יהודה איזנברג, ורדה אשכנזי, מר שמואל בורקש,מר דוד גרונר, ד"ר דניאל גוטנמכר, פרופ' שלמה זלמן הבלין, גב' שרה וידר, הרב שמעון לוי, הרב נחום אליעזר רבינוביץ, ד"ר יהושע רוזנברג, פרופ' אליאב שוחטמן.


לקבלת התוכן - לחץ כאן