מבוא:
הצגת סוגיית "יהדות ודמוקרטיה"
'יהדות ודמוקרטיה' בציונות הדתית עד לשנות ה-80 של המאה העשרים
מבנה הספר ומטרתו

פרק א': בחיפוש אחר נקודת מוצא
מדוע לחפש?
בעקבות פרשת מינוי מלך
בעקבות הקהילה היהודית בימי הביניים
מקורות

פרק ב': ארבע גישות לדמוקרטיה .
מבוא
הגישה המסתייגת
הגישה האוהדת-מרחיבה
הגישה הממדרת
הגישה המסגלת-רפורמיסטית
מקורות

פרק ג': דמוקרטיה יהודית - ביקורת על הדמוקרטיה הישראלית .
מבוא
היבט הלכתי
היבט חברתי-קהילתי
היבט לאומי
היחס לזכויות אדם
התנגדות לרעיון הדמוקרטיה היהודית
מקורות

פרק ד': חיים בצל ביקורת על הדמוקרטיה הישראלית .
היבט מעשי
היבט רעיוני
היבט משפטי
חינוך לדמוקרטיה בציונות הדתית
מקורות

אחרית דבר

רשימת אישים

ביבליוגרפיה

נספחים:

מבוא
"אם כבנים, אם כעבדים" זכויות הפרט לאור ההלכה / הרב אהרן ליכטנשטיין
דעת תורה בענינים שאינם הלכתיים מובהקים / הרב יהודה לוי עמיחי
דעת תורה - בענין שאינו הלכה (תגובה) / הרב ח' שלמה שאנן
ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית - היבטים היסטוריים / אליעזר שבייד
מעמדם ההלכתי של בתי המשפט במדינת ישראל (קטעים) / אליאב שוחטמן
הכרת ההלכה בחוקי מדינת ישראל / אליאב שוחטמן