יהדות ודמוקרטיה
היחס בין יהדות ודמוקרטיה על פי מקורות היהדות

רשימת אישים


* תאריכי לידה ופטירה אינם מצוינים לגבי אישים החיים עמנו היום.


אבינר, הרב אלישע - ר"מ בישיבת ההסדר "ברכת משה", מעלה אדומים.

אביעד - וולפסברג, ישיעהו - רופא, מפעילי המזרח"י (1957 - 1895).

אלון, פרופ' מנחם - משנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר.

אלעזר, פרופ' דניאל יהודה - המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר - אילן (1999 - 1934).

אריאל, הרב יעקב - רב ראשי אשכנזי לרמת - גן וראש ישיבת ימית.

בן - נון, הרב יואל - ראש אולפנת עפרה לשעבר, היום ב"בית מורשה" ובמכללת "הרצוג" באלון שבות.

ברדע, הרב יצחק - רב ראשי ספרדי לרמת - גן.

ברלין, הרב נפתלי צבי (הנצי"ב מוולוז'ין) - ראש ישיבת וולוז'ין האחרון, מראשוני חובבי ציון (1893 - 1816).

גוטנמכר, הרב ד"ר דניאל - מרצה בטורו קולג' ור"מ בישיבה תיכונית "מקור חיים".

גרשוני, הרב יהודה - ראש ישיבת "ארץ ישראל" בניו - יורק, מתלמידיו של הרא"יה קוק, תושב ירושלים (1910 - 2000).

הירשנזון, הרב חיים - יליד צפת, חבר המזרח"י מראשית היווסדו ובסוף ימיו רב קהילה בארה"ב (1935 - 1857).

הכהן, הרב שאר ישוב - רב ראשי אשכנזי לחיפה.

הלוי, הרב חיים דוד - רב ראשי ספרדי בתל - אביב לשעבר (1998 - 1924).

הרצוג, הרב ד"ר יצחק אייזיק הלוי - רב ראשי אשכנזי לארץ ישראל ומדינת ישראל לשעבר (1959 - 1888).

וולדינברג, הרב אליעזר יהודה - חבר בית הדין בירושלים לשעבר.

ורהפטיג, הרב ד"ר איתמר - המחלקה למשפטים באוניברסיטת בר - אילן, חבר מכון צומ"ת.

יעקובוביץ, הרב ישראל (עמנואל) - רב ראשי ליהודי בריטניה לשעבר (1999 - 1921).

ליבמן, פרופ' ישעיהו צ'רלס - המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר - אילן.

מאיר, יצחק - חבר הנהלת הסוכנות היהודית, פעיל במפד"ל.

מאיר, משה - החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית.

מלכה, הרב משה - רב ראשי ספרדי בפתח - תקווה לשעבר (1997 - 1911).

מלמד, הרב זלמן ברוך - רב היישוב בית - אל ב' וראש ישיבת בית - אל.

נריה, הרב משה צבי - ראש ישיבות בני עקיבא לשעבר (1995 - 1913).

ספראי, פרופ' זאב - המחלקה לארץ - ישראל באוניברסיטת בר - אילן, איש הקיבוץ הדתי.

עמיאל, הרב משה אביגדור - רב ראשי אשכנזי לתל - אביב לשעבר (1945 - 1882).

פדרבוש, הרב ד"ר שמעון - נשיא הסתדרות המזרח"י בארה"ב (1969 - 1892).

פילבר, הרב יעקב הלוי - ר"מ בישיבת "מרכז הרב" וראש הישיבה לצעירים שליד ישיבת "מרכז הרב".

פלק, פרופ' זאב - המחלקה למשפטים באוניברסיטה העברית לשעבר (1998 - 1923).

צביאלי, הרב בנימין - ראש המחלקות למורשת ישראל ברדיו ובטלוויזיה לשעבר.

רבינוביץ, הרב ד"ר נחום אליעזר - ראש ישיבת ההסדר "ברכת משה" במעלה אדומים.

רביצקי, אביעזר - המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית.

רוזנברג, פרופ' שלום - המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית.

רוזן - צבי, פרופ' אוריאל - המחלקה למשפטים באוניברסיטת תל - אביב (1996 - 1944).

רוטנברג, הרב ד"ר נפתלי - רב היישוב הר - אדר ועמית מחקר במכון ון - ליר.

רפל, פרופ' דב - המחלקה לחינוך באוניברסיטת בר - אילן לשעבר, איש הקיבוץ הדתי.

שביב, הרב יהודה - ר"מ בישיבת ההסדר הר - עציון באלון שבות וחבר מכון צומ"ת.

שרמר, ד"ר עודד - בי"ס לחנוך, אוניברסיטת בר - אילן.

שפירא, ד"ר אמנון - המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר - אילן, איש הקיבוץ הדתי.

שץ, יעקב - מהנדס, עפרה.