ידיעת העם והמדינה

לבתי ספר דתיים מסמ"ת, 2 יחידות לימוד
שאלון מספר 913631, חורף תשס"ה, 2005


ש א ל ו ת


1. הסבר את תפיסת הגאולה של הרבנים קלישר ואלקלעי.
תשובה

2. הסבר מחלוקת אחת שהייתה בין אנשי "היישוב הישן" ובין אנשי העלייה הראשונה.
תשובה

3. מה היה הגורם להקמת "הפועל המזרחי?" הצג רעיון אחד של תנועה זו.
תשובה

4. הצג את השקפת ז'בוטינסקי בנוגע לסכסוך הערבי-היהודי.
תשובה

5. ציין סיבה אחת למאורעות תרפ"ט, ותאר פעולה מדינית אחת שעשו הבריטים בארץ ישראל אחרי מאורעות אלה.
תשובה

6. הצג שתי סיבות לשיתוף הפעולה הצבאי של היישוב היהודי עם הבריטים במלחמת העולם השנייה.
תשובה

7. הצג שני קשיים שהיו ליישוב היהודי בשלב הראשון של מלחמת העצמאות (דצמבר 1947 - מרץ 1948).
תשובה

8. ציין פעולה אחת של הנאצים שגרמה למצוקה הכלכלית של היהודים בגטאות, ותאר כיצד ניסו היהודים להתמודד עם מצוקה זו.
תשובה

9. מדינות העולם החופשי כמעט שלא פעלו להצלת יהודים במלחמת העולם השנייה.
    הבא שני הסברים שניתנו לכך.
תשובה

10. הצג את השלבים בחקיקת חוק במדינת ישראל.
תשובה

11. הסבר את עקרון "הפרדת הרשויות", והצג מטרה אחת של עיקרון זה.
תשובה

12. ציין סמל אחד וחוק אחד שמבטאים את האופי היהודי של מדינת ישראל.
תשובה

13. הצג יתרון אחד וחיסרון אחד של שיטת הבחירות הנהוגה בישראל.
תשובה

14. מי היו מייסדי פתח-תקוה?
א. הביל"ויים.
ב. אנשי "היישוב הישן".
ג. אנשי העלייה הרביעית.
ד. הגדודים העבריים.
תשובה

15. "אשר לקשיים שגורמים לכם מתיישבי ראשון לציון, מן הראוי שמסכנים אלה יבינו כי אני נטלתי על עצמי לשאת לבדי בהוצאות מושביהם, ואם יעוררו עוד התנגדות..."
דברים אלה אמר:
א. יו"ר הסוכנות היהודית לראש הוועד של ראשון לציון.
ב. הברון רוטשילד לאחד מפקידיו בארץ.
ג. השר מונטפיורי לנציג אחת המושבות.
ד. יו"ר אגודת "חיבת ציון" לאחד הביל"ויים.
תשובה

16. לפי פינסקי ב"אוטואמנסיפציה", מהו הפתרון לבעיית האנטישמיות?
א. הגברת תהליך ההתבוללות.
ב. הגברת תהליך הפרודטיביזציה.
ג. השגת שוויון מדיני ליהודים בארצות השונות.
ד. הקמת מסגרת לאומית יהודית עצמאית.
תשובה

17.
מה היה אחד המאפיינים של אנשי העלייה החמישית?
א. גיל צעיר.
ב. שאיפה להקים בארץ את מדינת התורה.
ג. שאיפה ליישב את הנגב.
ב. רקע אקדמי מדעי.
תשובה

18. ועידת פיל מ-1937 המליצה על:
א. הקמת מדינה ערבית שבה תינתן ליהודים אוטונומיה.
ב. הקמת מדינה דו-לאומית בגדה המערבית.
ג. חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות - יהודית וערבית.
ד. הקמת משטר מנדטורי בחסות חבר הלאומים.
תשובה

19. מה הייתה המטרה בהקמה של אחד עשר היישובים בנגב?
א. להכשיר אזור מוגן מפני פלישת הצבא הגרמני.
ב. להשפיע על גבולות המדינה בעתיד.
ג. להבטיח את השליטה על אוצרות ים המלח.
ד. להכין תשתית למסילת ברזל לאילת.
תשובה

20. מחלקת הל"ה הוקמה כדי לסייע ב:
א. פריצת המצור המצרי בנגב.
ב. כיבוש הרובע היהודי.
ג. סלילת דרך בורמה.
ד. העברת תגבורת לגוש עציון.
תשובה

21.
"השבת השחורה" היא השבת שבה:
א. תקפו הערבים את שיירת הדסה בדרכה להר הצופים.
ב. כלאו הבריטים את מנהיגי היישוב היהודי במחנות.
ג. פורסם "הספר הלבן" השלישי (1939).
ד. גורשו ראשוני המעפילים למחנות בקפריסין.
תשובה

22. "הסזון" הוא כינוי לתקופה שבה:
א. רדפה ההגנה אחרי חברי האצ"ל והלח"י, כי חששה שפעילותם תפגע ביישוב.
ב. גילו הטורקים את רשת הריגול של ניל"י.
ג. ערכו ארגונים יהודיים מצוד אחר פושעי מלחמה נאצים.
ד. ארבו הבריטים לאניות מעפילים, כדי להגביל את העלייה.
תשובה

23. מה היית החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947 בשאלת ארץ ישראל?
א. להקים מדינה חילונית ודמוקרטית בכל ארץ ישראל.
ב. להקים מדינה יהודית ממערב לירדן ומדינה ערבית ממזרח לירדן.
ג. להקים שתי מדינות ממערב לירדן - אחת יהודית ואחת ערבית.
ד. לתת אוטונומיה ליהודי ארץ ישראל במסגרת מדינה ערבית.
תשובה

24.
"ליל הבדולח" התרחש בתגובה ל:
א. מרד גטו ורשה.
ב. רצח נציג דיפלומטי גרמני בצרפת.
ג. פעילות חבלה שביצע האצ"ל.
ד. חרם שהטילה יהדות אמריקה על קניית סחורות מגרמניה.
תשובה

25.
ועידת ואנזה, שהתקיימה בשנת 1942, דנה ב:
א. השמדה מוחלטת של העם היהודי.
ב. ריכוז כל יהודי פולין בגטאות.
ג. שחרור יהודים תמורת משאיות.
ד. הגירת יהודים לאי מדגסקר.
תשובה

26.
חסינות מקצועית מבטיחה שחברי הכנסת:
א. ישמרו על טוהר המידות במסגרת תפקידם.
ב. לא יועמדו לדין בשל פעילות הקשורה לתפקידם.
ג. יוכלו למנוע פרסום מאמרים המבקרים אותם.
ד. יהיו פטורים ממסים על מוצרים שונים.
תשובה

27. השופטים בישראל מתמנים על ידי:
א. מליאת הכנסת.
ב. ןעדת חוקה ומשפט.
ג. שר המשפטים.
ד. הנשיא, בהמלצת ועדת מינויים.
תשובה

28. איזה מן הגופים א-ד הוא חלק מ"הרשות המבצעת"?
א. הוועדה לביקורת המדינה.
ב. הוועד הפועל של ההסתדרות.
ג. משטרת ישראל.
ד. קופת חולים.
תשובה


ת ש ו ב ו ת


1. תפיסת הגאולה של הרבנים קלישר ואלקלעי:
הגאולה לא תבוא בפתאומיות, אלא יקדמו לה שלבי הכנה הדרגתיים ומעשיים; את השלב הראשון יגשימו היהודים עצמם (שלב טבעי), ואילו השלב האחרון יהיה הגאולה משמים (שלב נִסי).
השאלה הבאה

2. מחלוקות בין היישוב הישן לאנשי העלייה הראשונה:
- חשש של היישוב הישן מפגיעה בכספי ה"חלוקה", השינוי בתפיסה החברתית-הכלכלית של היישוב החדש.
- ביקורת של היישוב הישן על אורח החיים החילוני של אנשי המושבות ועל אי-הקפדתם על קיום המצוות.
- "פולמוס השמיטה" (1889) - האם על המושבות לשמור על כל דיני השמיטה או שיש לסמוך על היתר עקב האילוצים הכלכליים שהיו באותם ימים.
השאלה הבאה

3. הגורם להקמת "הפועל המזרחי":
הפועלים הדתיים התקשו להשתלב בתנועת "המזרחי" (מפני שהייתה תנועה בורגנית) וכמו כן לא יכלו להשתלב ב"הסתדרות העובדים" (התנכרה לכל מה שקשור בחיי דת). הפועלים הדתיים חשו בדידות וניכור, והחליטו להקים ארגון עצמאי, שימזג את היסוד הדתי-הלאומי עם הרעיון הסוציאליסטי.

רעיונות של "הפועל המזרחי":
- שילוב תורה ועבודה כערך מרכזי.
- צדק ושוויון חברתי וכלכלי.
- החייאת היהדות המקורית על פי ערכי התורה והנביאים.
השאלה הבאה

4. השקפת ז'בוטינסקי בנוגע לסכסוך הערבי-היהודי:
- אין סיכוי שהערבים יגיעו מרצונם להסכם עם היהודים, על כן צריך לכפות זאת עליהם.
- הדבר יתאפשר רק כאשר יקימו היהודים כוח צבאי חזק (קיר הברזל").
- במדינת ישראל העתידה לקום יש לתת למיעוט הערבי שוויון זכויות (התנגד לשתי מדינות - יהודית וערבית).
השאלה הבאה

5. סיבות למאורעות תרפ"ט:
- הקנאות הדתית של המועצה המוסלמית העליונה / חג' אמין אל חוסייני.
- תמיכה ועידוד מצד מדינות ערב.
- נטייתו הפרו-ערבית של הנציב צ'נסלור.
- "סכסוך הכותל".
- חולשת כוחות הביטחון בארץ והיעדר הפקידות הגבוהה.

פעולות מדיניות שעשו בריטים בארץ ישראל לאחר המאורעות:
- ועדת שאו
- דו"ח הופ-סימפסון
- "הספר הלבן" של פאספילד
השאלה הבאה

6. סיבות לשיתוף פעולה צבאי של היישוב עם הבריטים במלחמת-העולם השנייה:
- לסייע למלחמה בגרמנים (אויב משותף)
- איום הפלישה של צבא רומל לארץ-ישראל (הקמת הפלמ "ח)
- תקווה לביטול הספר הלבן (1939)
- הצלת פליטי שואה
- צבירת ניסיון צבאי לקראת מאבק צפוי על ארץ-ישראל
- עזרה לבריטניה עשויה לקדם את האינטרסים של התנועה הציונית בנוגע לארץ-ישראל לאחר המלחמה.
השאלה הבאה

7. קשיים שהיו ליישוב היהודי בשלב הראשון של מלחמת העצמאות (דצמבר 1947 - מרץ 1948):

ביטחוניים:
- שיבוש דרכי התחבורה: מארבים לכלי רכב ולשיירות יהודיים.
- ניתוק ירושלים, הגליל המערבי ויישובי גוש עציון.
- התקפה של הערבים בערים המעורבות.
- מחסור בנשק.
- השלטון הבריטי הפריע להתארגנות הצבאית של היישוב.

מדיניים:
- ניסיון של הערבים לבטל את החלטת החלוקה של עצרת האו"ם.
- ארצות-הברית נסוגה מתמיכתה בתכנית החלוקה - הציעה משטר נאמנות.
- ארצות-הברית הטילה אמברגו על יבוא נשק לארץ.
- בריטניה הערימה קשיים על פעולותיה של ועדת הביצוע מטעם האו"ם.
השאלה הבאה

8. פעולות של הנאצים שהחריפו את המצוקה הכלכלית של היהודים בגטאות:
- צמצום דרסטי במנות מזון
- החרמת רכוש וכסף
- איסור מגע עם הסביבה וניהול קשרי מסחר ועבודה עם גורמים מחוץ לגטו.
- החרמת רכוש וכסף
- גיוס לעבודות כפייה

כיצד התמודדו עם מצוקה זו:
- יצירת סחורות מפסולת
- קיום קשרים מחתרתיים עם העולם החיצון
- עזרה הדדית
- הברחות
השאלה הבאה

9. הסברים שניתנו לכך שמדינות העולם החופשי כמעט שלא פעלו להצלת יהודים:
- חוסר מידע על הקיף ההשמדה - אי-אמון בשמועות.
- לא רצו לנהל משא ומתן עם הגרמנים אלא לדרוש כניעה מוחלטת ללא תנאים.
- את המשאבים היה צריך לדעתם להשקיע בפעולות צבאיות. ניצחון במלחמה יבוא ממילא לשחרור היהודים.
- סיוע ליהודים באופן ספציפי היה עלול לדעתם לפגוע במאמץ המלחמתי.
- לחוסר ההענות להפציץ את אושוויץ היו הסברים שונים:
טווח הטיסה ארוך, אין אפשרות לתדלק, אין אפשרות לדייק ולהפציץ את תאי הגזים מבלי לפגוע באסירים.
- אדישות לגורל היהודים.
השאלה הבאה

10. השלבים בחקיקת חוק:
- הגשת הצעת חוק (ממשלתית או פרטית)
- שלוש קריאות בכנסת
- חתימה על החוק ופרסומו ב"רשומות"
השאלה הבאה

11. עקרון "הפרדת רשויות":
חלוקת פעילות המדינה לשלושה תחומים (רשויות) נפרדים: חקיקה, ביצוע, שיפוט.

מטרת העקרון:
כדי להבטיח את הקיום של עקרונות היסוד במשטר דמוקרטי:
- למנוע ריכוז יתר של סמכויות ביד השלטון (יכול להביא לשלטון רודני).
- מאפשר איזון ופיקוח על השלטון.
השאלה הבאה

12.
סמלים שמבטאים את האופי היהודי של מדינת ישראל:
- הדגל
- סמל המדינה
- ההמנון
- הכנסת
- תאריך עברי

חוקים שמבטאים את האופי היהודי של מדינת ישראל:
- חוק השבות
- נישואין וגירושין
- שעות עבודה ומנוחה
- איסור גידול חזיר
- מועצות דתיות
השאלה הבאה

13. יתרונות של שיטת הבחירות הנהוגה בישראל:
- עונה בצורה מרבית על עקרון הייצוגיות.
- תורמת לצמצום המתח החברתי.

חסרונות של שיטת הבחירות הנהוגה בישראל:
- פגיעה ביציבות הממשלה (אפשרות למשברים ממשלתיים).
- מעודדת פיצול מפלגתי מופרז.
- לסיעות קטנות השפעה רבה יחסית, מעבר למשקלן בציבור.
- אין אחדות דעות בממשלה, ולכן קשה לה להפעיל מדיניות.
- לעתים הבוחרים מופתעים מהרכב הממשלה הקואליציונית והם מרגישים מרומים.
השאלה הבאה

14. ב. אנשי "היישוב הישן".
השאלה הבאה

15. ב. הברון רוטשילד לאחד מפקידיו בארץ.
השאלה הבאה

16. ד. הקמת מסגרת לאומית יהודית עצמאית.
השאלה הבאה

17. ד. רקע אקדמי מדעי.
השאלה הבאה

18. ג. חלוקת ארץ-ישראל לשתי מדינות - יהודית וערבית.
השאלה הבאה

19. ב. להשפיע על גבולות המדינה בעתיד.
השאלה הבאה

20. ד. העברת תגבורת לגוש עציון.