שאלוני בחינות הבגרות בידיעת העם והמדינה ופתרונותיהן

שאלון מספר 031203, לבתי ספר דתיים, לעולים חדשים, 2 יחידות לימוד
חורף תשס"ז, 2007
קיץ תשס"ו, 2006
קיץ תשס"ה, 2005
חורף תשס"ה, 2005
קיץ תשס"ד, 2004
חורף תשס"ד, 2004
קיץ תשס"ב, 2002
קיץ תשס"א, 2001

שאלון מספר 913631, לבתי ספר דתיים, מסמ"ת, 2 יחידות לימוד
חורף תשס"ז, 2007
קיץ תשס"ו, 2006
קיץ תשס"ה, 2005
חורף תשס"ה, 2005
קיץ תשס"ד, 2004
חורף תשס"ד, 2004
חורף תשס"ג, 2003
קיץ תשס"ב, 2002
קיץ תשס"א, 2001
קיץ תש"ס, 2000