בחינת בגרות בידיעת העם והמדינה לבתי ספר דתיים מסמ"ת

2 יחידות לימוד, שאלון מספר 913631, חורף תשס"ז, 2007

ה ש א ל ו ת

פרק ראשון (40 נקודות)

ענה על ארבע מהשאלות 7-1 (לכל שאלה - 10 נקודות).

1. ציין פעולה אחת שעשה הרצל לקידום הרעיון הציוני, והסבר כיצד הפעולה שציינת יכלה לקדם רעיון זה.
תשובה

2. הסבר קושי אחד שהיה מיוחד לחלוצים דתיים שעלו בעלייה השלישית, וכתוב כיצד הם התמודדו עם קושי זה.
תשובה

3. כתוב ביטוי אחד לשינוי לרעה ביחס של בריטניה ליהודים בארץ ישראל בסוף שנות ה-30.
הסבר מניע אחד של הבריטים לשינוי זה.
תשובה

4. מה הייתה המדיניות של האצ"ל כלפי הבריטים בזמן מלחמת העולם השנייה, עד 1944?
הסבר את השינוי שחל במדיניות זו בשנת 1944.
תשובה

5. הצג שתי מטרות של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם השנייה.
תשובה

6. הבא סיבה אחת להתרחבות ההעפלה מאירופה, וסיבה אחת להתרחבות ההעפלה מארצות המזרח, אחרי שנת 1945.
תשובה

7. בפברואר 1947 החליטה בריטניה להעביר את שאלת ארץ ישראל לאו"ם.
כתוב שתי סיבות להחלטה זו.
תשובה

פרק שני (10 נקודות)

ענה על אחת מהשאלות 9-8.

8. הצג שני קשיים שהיו ליהודים שרצו להגר מגרמניה בשנות ה-30.
תשובה

9. היו יהודים שהתנגדו למרד מזוין בתקופת השואה.
הצג שני טיעונים שהם העלו נגד המרד.
תשובה

פרק שלישי (20 נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות 13-10 (לכל שאלה - 10 נקודות).

10. הצג שתי דרכים לקבלת אזרחות במדינת ישראל.
תשובה

11. הצג שני תפקידים של היועץ המשפטי לממשלה.
תשובה

12. הסבר את עקרון הפרדת הרשויות, והצג מטרה אחת לקביעת עיקרון זה.
תשובה

13. הצג שאלה אחת בנושא דת ומדינה, שיש עליה מחלוקת, והסבר את עמדות הדתיים והחילונים בשאלה זו.
תשובה

פרק רביעי (30 נקודות)

ענה על חמש עשרה השאלות 28-14 (לכל שאלה - 2 נקודות).
לכל שאלה מוצגות ארבע תשובות, אך רק אחת מהן נכונה.
כתוב במחברת את מספר השאלה, ולידו העתק במלואה את התשובה שבחרת.


14. "אני מתנגד באופן עקרוני לחדירה לארץ ישראל בחשאי ובדרך לא חוקית...
יש לרכז את כל הכוחות כדי לרכוש את ארץ ישראל לפי משפט העמים".
לאיזה זרם בציונות שייך מי שאמר משפט זה?
א. ציונות רוחנית.
ב. ציונות סוציאליסטית.
ג. ציונות מדינית.
ד. ציונות מעשית.
תשובה

15. תנועת "המזרחי" נוסדה בגלל:
א. ההתנגדות לציונות המדינית של הרצל.
ב. הצורך לשתף את יוצאי ארצות המזרח בהסתדרות הציונית.
ג. הצורך להגדיל את ההון של "אוצר התיישבות היהודים".
ד. ההתנגדות לפעילות התנועה הציונית בענייני תרבות.
תשובה

16. איזה מהגורמים א-ד לא הביא לעלייה השניה (1914-1904)?
א. ה"קול קורא" של יוסף ויתקין.
ב. פרעות קישינב.
ג. עליית הנאצים לשלטון.
ד. השפעת רעיונות מהפכניים על הנוער היהודי.
תשובה

17.
המטרה של "גדוד העבודה" הייתה:
א. להקים קבוצות פועלים שיתופיות בארץ-ישראל.
ב. לממש את הרעיון של "עבודה כדרך הצלה".
ג. להקים את אחד עשר היישובים בנגב.
ד. לעזור לבריטים במלחמת העולם הראשונה.
תשובה

18. "סכסוך הכותל" היה אחד הגורמים שהביא:
א. לפרסום "הספר הלבן" של מקדונלד.
ב. להקמת הפלמ"ח.
ג. לפרעות תרפ"ט.
ד. למרד הערבי הגדול.
תשובה

19. ועדת פיל (1937) המליצה על:
א. הקמת מדינה ערבית שבה תינתן ליהודים אוטונומיה.
ב. הקמת מדינה דו-לאומית בגדה המערבית.
ג. חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות - יהודית וערבית.
ד. הקמת משטר מנדטורי בחסות חבר הלאומים.
תשובה

20. ב-1941 יצאו כ"ג יורדי הסירה לְחַבֵּל בבתי הזיקוק בטריפולי.
השליחות הזו הייתה ביטוי ל:
א. תגובת היישוב היהודי נגד סגירת שערי הארץ.
ב. פעילות מוסדות היישוב נגד הלאומנות הערבית.
ג. פעילות מחתרתית של ארגון הלח"י.
ד. עזרת היישוב היהודי בארץ למאמץ המלחמתי של בריטניה.
תשובה

21. בוועידת בילטמור (1942) הוצגה תכנית שכללה:
א. הצהרת מטרות של התנועה הציונית.
ב. החלטה של ארצות הברית לשנות את חוקי ההגירה.
ג. צירוף יהודי ברית המועצות להסתדרות הציונית.
ד. הסכמה להקמת שתי מדינות בארץ ישראל.
תשובה

22. "תנועת המרי העברי" קמה בתגובה על:
א. "השבת השחורה".
ב. החרפה של מדיניות הנאצים נגד היהודים.
ג. המרד הערבי משנת 1936.
ד. המשך מדיניות "הספר הלבן" משנת 1939.
תשובה

23. "ליל הבדולח" התרחש בתגובה ל:
א. מרד גטו ורשה.
ב. רצח נציג דיפלומטי גרמני בצרפת.
ג. פעילות חבלה שביצע האצ"ל.
ד. חרם שהטילה יהדות אמריקה על קניית סחורות מגרמניה.
תשובה

24. "עונג שבת" בגטו ורשה היה:
א. שמו של ארגון לוחם.
ב. ארכיון לתיעוד החיים בגטו.
ג. מטבח ציבורי שסיפק צורכי שבת ליתומים.
ד. שם של הצגה שהעלה תיאטרון הגטו.
תשובה

25. הכינוי "משאיות תמורת דם" ניתן:
א. למבצע המקיף שיזמו הדנים להצלת יהודי ארצם.
ב. למשא ומתן עם הנאצים להצלת יהודי הונגריה.
ג. להסכם שיזמה "קבוצת העבודה" בסלובקיה בתמורה להפסקת הגירושים למחנות.
ד. לדרך שבה העבירו הנאצים יהודים מאירופה למחנות ההשמדה.
תשובה

26.
ממשלת מעבר" היא ממשלה:
א. אשר רוב השרים שמכהנים בה נמצאים בחו"ל.
ב. הנמצאת בתהליך של צירוף מפלגה חדשה, אך ממשיכה בינתיים לכהן.
ג. המכהנת בתקופה שבה עדיין לא נבחר נשיא המדינה.
ד. שסיימה את כהונתה, אך ממשיכה לכהן עד שתוקם ממשלה חדשה.
תשובה

27. תפקידו של בג"ץ כבית המשפט הגבוה לצדק הוא:
א. לאשר מינוי שופטים ודיינים.
ב. לדון בערעורים על פסיקה של בית משפט שלום.
ג. לאשר מינויים של הרבנים הראשיים לישראל.
ד. להגן על זכויות האדם מול רשויות השלטון.
תשובה

28. הדו"ח השנתי של מבקר המדינה מוגש לידי:
א. הכנסת.
ב. המשרד לביטחון פנים.
ג. הרשויות המקומיות.
ד. נשיא המדינה.
תשובה

דגם תשובות לשאלון בידיעת העם והמדינה, מס' 913631, חורף תשס"ז

הדגם הניתן להלן כולל ראשי פרקים בלבד.

1.
פעולותיו של הרצל לקידום הרעיון הציוני
- כינוס הקונגרס הציוני; הקמת התנועה הציונית.
- עריכת משא ומתן מדיני עם מנהיגי אירופה ואסיה (גרמניה, בריטניה, טורקיה).
- הקמת הבנק הציוני "אוצר התיישבות היהודים", בנק אנגלו-פלשתינה, ניסיון לגייס כספים מעשירי היהודים בעולם.
- הקמת קק"ל.
- כתיבת ספרים ומאמרים לפרסום דעותיו.
כיצד הפעולה יכלה לקדם את הרעיון הציוני
- מדיני: * רצון להשיג מדינה באמצעות צ'רטר (הסכמת מדינות העולם).
* רצון לענות על אינטרסים של מדינות העולם.
- תקשורת: רצון להעלות את הסוגיה היהודית על סדר היום העולמי.
- ארגוני, כלכלי: שאיפה להפיץ את הרעיון הציוני ולגייס משאבים עבורו.
השאלה הבאה

2. קושי שהיה מיוחד לחלוצים דתיים שעלו בעלייה השלישית
- ההסתדרות, שהיתה מסגרת קליטה חברתית-תרבותית, לא יכלה להעניק להם שירותים דתיים, והאווירה החילונית המובהקת דחתה רבים מהם.
- מסגרת הקליטה של "המזרחי" הייתה רופפת, וגם לא תמכה בהשקפתם (התנגדות לסוציאליזם של החלוצים הדתיים).
- מושבות העלייה הראשונה התאימו מבחינה דתית, אך הייתה חסרה בהן אידיאולוגיה סוציאליסטית ועבודה עברית.
כיצד התמודדו עם קושי זה
- הקמת ארגון "הפועל המזרחי", שענה הן על הצרכים הדתיים והן על הצרכים הסוציאליסטיים.
- התארגנות להתיישבות דתית שיתופית.
הערה למעריך: אם תלמיד כתב שהקימו מושבי עובדים וקיבוצים, יש לקבל את תשובתו.
השאלה הבאה

3. ביטוי להרעה ביחס של בריטניה ליהודים בארץ ישראל בסוף שנות ה-30.
- נסיגה מתוכנית החלוקה של ועדת פיל.
- סיום תקופת נציבותו של ווקופ והחלפתו במק-מייקל, שדגל בשיתוף פעולה עם הערבים.
- צמצום העלייה ומאבק נוקשה בספינות המעפילים.
- "הספר הלבן" השלישי של מקדונלד (1939): ביטל את הצהרת בלפור ואת ההתחייבות להקמת בית לאומי יהודי בארץ-ישראל, הגביל את עליית היהודים לארץ, ואסר על יהודים לרכוש קרקעות ברוב שטחה של הארץ.
מניע של הבריטים לשינוי זה
- שינוי הנסיבות הפוליטיות באירופה, והחשש מפני ההשפעה של התעמולה הגרמנית על ההנהגה הערבית.
- ההנחה כי אם תפרוץ מלחמה, בריטניה תהייה זקוקה לתמיכת הערבים בגלל סיבות אסטרטגיות ושאלת הנפט.
- ההנחה כי במאבק נגד הנאציזם היהודים יתמכו בבריטים בכל מקרה.
השאלה הבאה

4. מדיניות האצ"ל כלפי הבריטים במלחמת העולם השנייה, עד 1944
- הטרור נגד הבריטים הופסק, ואנשי הארגון התגייסו לצבא הבריטי כדי להילחם בארגון.
הסבר את השינוי שחל במדיניות זו בשנת 1944
- ב-1944 חידש האצ"ל את המרד בבריטים. המרד חודש משום שהבריטים לא שינו את מדיניות העלייה והמשיכו להיאבק בהעפלה, למרות שיתוף הפעולה של היהודים ולמרות המצב הקשה של יהודי אירופה.
השאלה הבאה

5. מטרות של ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל בתקופת מלחמת העולם השנייה
- מאבק בחוק הקרקעות.
- ביסוס אזורים מיושבים.
- חדירה לאזורים שעדיין לא יושבו, כדי לבסס את גבולות המדינה העתידית.
השאלה הבאה

6. סיבה להתרחבות ההעפלה מאירופה אחרי 1945
- לחצם של הפליטים היהודים באירופה, שתבעו לעלות לארץ.
- הבאת ניצולי השואה אפשרה את חיזוק היישוב.
- חידוש הפעילות של המוסד לעלייה ב'.
סיבה להתרחבות ההעפלה מארצות המזרח אחרי 1945
- המוסד לעלייה ב' ביקש להזים את טענת הבריטים כי ההעפלה היא תופעה מקרית, הנוגעת רק למצב המיוחד שבו נתונים פליטי השואה באירופה. נגד תפיסה זו הציב המוסד את העובדה כי גם יהודים מצפון אפריקה מבקשים לעלות ארצה, דבר המפריך את טענת הבריטים.
- התרחבות המצוקה של היהודים בחלק ממדינות ערב, על רקע התגברות התודעה הלאומית הערבית והחרפת הסכסוך הישראלי-ערבי.
השאלה הבאה

7. סיבות להחלטת בריטניה להעביר את שאלת ארץ ישראל לאו"ם
- כישלון המשא ומתן המדיני.
- התגברות הפגיעות בצבא הבריטי על ידי המחתרות.
- המחיר הכלכלי הגבוה שבריטניה שילמה על החזקת צבאה בארץ ישראל.
- לחץ דעת הקהל העולמית לנוכח עמדת בריטניה כלפי ההעפלה.
- הצורך של בריטניה לזכות בתמיכת ארצות הברית.
- החובה, לפי החוק הבין-לאומי, לאשר מחדש באו"ם את המנדט על ארץ ישראל.
השאלה הבאה

8.
קשיים שהיו ליהודית שרצו להגר מגרמניה בשנות ה-30:
- סגירת השערים של מדינות העולם, עקב החשש מפני העמקת השפל הכלכלי ועקב התפתחות מגמות אנטישמיות.
- הגבלות על העלייה לארץ.
- החשש מפני קשיי קליטה - בגלל תרבות ושפה.
- החשש מפני קשיי פרנסה.
- הגבלות על הוצאת רכוש וכספים מגרמניה.
השאלה הבאה

9. הטיעונים נגד מרד מזוין בתקופת השואה
- מרד עשוי לסבך את כל תושבי הגטו, ושמירה על קיום הגטו יכולה להציל חיים.
- אין סיכוי להצליח ללא נשק ואמצעי לחימה, חוסר ידע בכל הקשור ללחימה, וחוסר מודיעין.
- אין סיכוי ללחימה ללא שיתוף פעולה ועזרה מצד ארגוני המחתרת ומצד קבוצות פרטיזנים.
- האיבה של האוכלוסייה הסובבת עלולה לפגוע בכל ניסיון למרד.
- בזבוז משאבים לשווא.
השאלה הבאה

10.
דרכים לקבלת אזרחות במדינת ישראל
- כל יהודי שנולד בארץ להורים שהם אזרחי ישראל, או נולד בחו"ל להורים שחיו בעבר בישראל והיו אזרחים.
- אזרחות אוטומטית לכל מי שחל עליו חוק השבות.
- מי שערב הקמת המדינה היה נתין ארץ ישראל.
- נישואין לאזרח ישראלי.
- מכוח התאזרחות.
- שירות בצה"ל או הורה שכול - מכוח הענקה.
השאלה הבאה

11. תפקידי היועץ המשפטי לממשלה
- ייצוג המדינה ורשויותיה בפני בית המשפט (בכל הערכאות)
- אחריות עליונה לענייני החוק והמשפט כלפי הממשלה, משרדיה ומוסדותיה.
- טיפול בהצעות חוק של הממשלה לפני הגשתן.
- מתן ייעוץ משפטי לממשלה ולכנסת.
השאלה הבאה

12. עקרון הפרדת הרשויות
- חלוקת פעילות המדינה לשלושה תחומים (רשויות) נפרדים: חקיקה, ביצוע, שיפוט.
מטרת העיקרון
- למנוע ריכוז יתר של סמכויות ביד השלטון (יכול להביא לשלטון רודני).
- מאפשר איזור ופיקוח על השלטון.
השאלה הבאה

13. שאלה השנויה במחלוקת בנושא דת ומדינה
- אופי השבת כיום מנוחה.
- כשרות במקומות ממשלתיים.
- נישואים וגירושין על פי ההלכה.
- שאלת "מיהו יהודי".
דתיים:
על המדינה לספק את כל התנאים המאפשרים:
- קיום חיים על פי דיני תורה.
- שמירה על האופי היהודי של המדינה.
- מניעת קרע בעם.
חילונים:
- לשמור על המהות החילונית של המדינה, לשמור על חופש הפרט.
השאלה הבאה

14. ג. ציונות מדינית.
השאלה הבאה

15. ד. ההתנגדות לפעילות התנועה הציונית בענייני תרבות.
השאלה הבאה

16. ג. עליית הנאצים לשלטון.
השאלה הבאה

17. א. להקים קבוצת פועלים שיתופיות בארץ-ישראל.
השאלה הבאה

18. ג. לפרעות תרפ"ט.
השאלה הבאה

19. ג. חלוקת ארץ-ישראל לשתי מדינות: יהודית וערבית.
השאלה הבאה

20. ד. עזרת היישוב היהודי בארץ למאמץ המלחמתי של בריטניה.