הלשון
מהדורה זו של ספר היובלים מעובדת על פי התרגום הראשון של הספר, שנעשה בידי שלמה ראבין, ויצא לאור בוינה תר"ל 1870.

הספר תורגם על ידי ראבין לעברית עתיקה, והיו בו השמטות שונות. במהדורה זו תוקנה העברית, ומילים שאינן תקניות עוד הוחלפו במילים חדשות. השמטות מעטות שהיו בתרגום זה הושלמו על פי תרגומו של אברהם כהנא.

[כותרות בספר]
הוספנו לספר היובלים כותרות, והן מסומנות בסוגריים מרובעים. כמו כן הוספנו לספר בכל מקום שהוא מונה חשבון ליובלים ולשבועות, תרגום של מניין זה למספרים רגילים, לחשבון בריאת העולם. כדי להקל על הקורא לבדוק את חשבונות השנים של הספר, צרפנו טבלה ממנה ניתן לעמוד באיזו שנה מתחיל כל יובל, וכל שבוע ביובל. על פי טבלה זו ניתן לחשב מחדש את חשבונות השנים.

כמה שנים כולל יובל?
חשוב לציין כי לפי ספר היובלים יובל מכיל 49 שנים. דבר זה עולה בברור מספר היובלים יח,ח, שם מחושבים שנות חיי שרה בדרך זו: "ויהיו כל ימי חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים הלא המה שני יובלים וארבעה שבועים ושנה אחת".

מספר השנים שיש ביובל הוא עניין הנתון במחלוקת חכמים: האם שנת היובל היא שנת השמיטה השביעית, או שהיובל הוא שנה הנוספת לשבע השמיטות. מחשבונות הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל עולה כי הוא חישב ליובל 50 שנה, כפי הדעה שאינה כוללת את היובל במניין שנות השמיטה.

חשבונות ספר היובלים
ספר היובלים מונה 2450 שנה מן הבריאה ועד יציאת מצרים. לפי מסורת חז"ל יציאת מצריים הייתה בשנת 2448. סטייה זו של שניים אינה מהווה בעיה, שכן לדעת א"א עקביהו וההולכים בעקבותיו, חשבון חז"ל הוא למולד אדם ולא לבריאה, ועל כן יש להוסיף שנה אחת לחשבון שלנו כדי להגיע לבריאה. אם נוסיף לכך את העובדה ששנה 1 לבריאה מתחילה בזמן 0, והיא מסתיימת בשנה 1, אזי קרבנו עוד יותר את שני החשבונות.
עם זאת יש לציין כי חישובים רבים בספר היובלים אינם תואמים את חשבונות הלוח של חז"ל.
הקורא יוכל בקישור הבא את המסגרת של סדר הזמנים לפי חז"ל:
סדרי זמנים בתולדות ישראל לפי מסורת חז"ל

הספר הוקלד בידי קבוצת מתנדבים, והתודה להם על כך. המתנדבים הם: אלון ארביב, אלישע נחמני, שירה בלטר, יעל כהן ודבורה רומנו.