חזרה ל"סזון"

כאמור, התכנס בתחילת אוגוסט 1946 הוועד הפועל הציוני בפריס והחליט להפסיק את המאבק המזוין נגד הבריטים. בעקבות החלטה זו, התפטר משה סנה מתפקידו כראש המפקדה הארצית של ההגנה.
ב-29 באוקטובר אותה שנה, התכנס הוועד הפועל הציוני בירושלים והחליט "להוקיע ולדחות ללא סייג את טרור הדמים. פעולות אלו מכתימות את המאבק של העם העברי, מסלפות את דמותו ומחזקות את ידיהם של צוררי ישראל". מאותה ישיבה יצאה הקריאה "לבודד את הפורשים ולמנוע מהם כל עזרה". אולם עקב האווירה האנטי-בריטית ששררה בציבור היהודי בארץ היה ברור שאי-אפשר לקוות כי תהליך זה יתגשם תוך יום-יומיים. "יש להחזיר תחילה את אמון הציבור בממשלה וזה לא יוכל להיעשות כל זמן שהממשלה לא תיתן את חלקה לרכישת אמון זה", אמר דובר הסוכנות היהודית במסיבת עיתונאים לכתבי חוץ.
הנהלת הסוכנות היהודית הצטרפה לקריאתו של הוועד הפועל הציוני והודיעה כי תעשה כמיטב יכולתה נגד הטרור, אך הדגישה שאינה יכולה לקבל על עצמה תפקידי משטרה. אפילו המתונים מבין חברי ההנהלה לא היו מוכנים לחזור לשיתוף הפעולה עם הבריטים.
הממשלה הבריטית ראתה בהחלטות אלו לא רק הסתייגות מהמאבק המזוין, אלא גם הבעת נכונות להילחם באצ"ל ובלח"י. בתגובה, וכמחווה של רצון טוב, החליט כעבור כמה ימים הקבינט הבריטי לשחרר את כל 700 עצורי ה-29 ביוני שנשארו עדיין במחנה המעצר. "השחרור נעשה בעת ובעונה אחת עם תנועה חדשה מצד הסוכנות היהודית להילחם בטרור". בנוסף לשחרור העצורים, הורשו בן-גוריון ומשה סנה לחזור ארצה בלי חשש שייעצרו על-ידי השלטונות.
כותב על כך פילדמרשל מונטגומרי, שהיה באותה תקופה "ראש המטה הקיסרי הבריטי": 1
לקראת סוף אוקטובר 1946 הגיע מזכיר-המדינה לענייני המושבות (קריץ' ג'ונס) לידי מסקנה, כי אם נשחרר מן המעצר את מנהיגי הטרור שעצרנו ונפסיק עריכת חיפושים נוספים אחרי נשק, כי אז תשתרר אווירה טובה והסוכנות היהודית תוקיע את מעשי האלימות.
בהמשך, מדגיש מונטגומרי את התנגדותו למדיניות הפיוס של הממשלה הבריטית ומספר כי לפני ביקורו השני בארץ ב-28 בנובמבר 1946, נפגש עם ראש הממשלה וצייר בפניו תמונה עגומה של המצב: 2
המצב בכללו מתדרדר במהירות. הצבא הגדול שהוצב בארץ-ישראל, הכולל 100,000 חיילים, סובל אבדות בקצב של שניים ביום ולמרות זאת אינו מורשה לנקוט בצורה מתאימה כנגד הטרור... הדרך היחידה בה יוכל הצבא לרמוס את הטרור ולחסלו היא על-ידי כך שינקוט במתקפה, וזאת לא הותר לו לעשות. לאמיתו של דבר הפקרנו את היוזמה לידי הטרוריסטים... לבסוף, אמרתי כי אם אין אנו מסוגלים לקיים חוק וסדר בארץ-ישראל, אזי מוטב לצאת משם.
כזכור, בעקבות "ליל ההלקאות" שינתנה הממשלה הבריטית את מדיניותה ואימצה את מדיניות "היד הקשה" שהציע מונטגומרי.
ב-20 בינואר 1947 התכנסה מליאת הוועד הלאומי לדיון באמצעים שיש לנקוט כדי להביא להפסקת ההתקפות של המחתרת העברית נגד השלטון הבריטי בארץ. שתיים מבין ההחלטות שהתקבלו בישיבה זו ראויות לציון מיוחד. האחת - "היישוב יתגונן בכוח בפני מעשים של השתלטות וכפייה על-ידי הפחדה והטלת אימים, לשם סחיטת כספים". והאחרת - "הוועד הלאומי מדגיש את הצורך להגברת ההסברה הציבורית על הסכנה הגדולה כלפי פנים המאיימת עלינו מתוך מעשי הקבוצות הפורשות ועל הצורך באחדות בשעה גורלית זו". היה ברור כי לאחר תשעה חודשים של שיתוף-פעולה בין שלושת הארגונים, שוב לא היה אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, וכל הצעה לשיתוף-פעולה אקטיבי עם השלטונות, תידחה על הסף. גם אילו החליטה ההנהגה הציונית להורות על הלשנות והסגרת לוחמים לבולשת הבריטית, לא היו נמצאים מתנדבים רבים שיסכימו לבצע את המעשים האלה.
הנציב העליון לא הסתפק בהצהרות הסוכנות היהודית ודרש במפגיע לחזור לשיתוף הפעולה, כפי שהיה בזמן הסזון של שנת 1944-1945, בתוספת איום של הטלת משטר צבאי באם שיתוף הפעולה לא יחזור.
ב-1 באפריל 1947 שוב התכנסה מליאת הוועד הלאומי והנואם הראשי בכינוס היה דוד בן-גוריון, ששרטט את תוכניתו נגד האצ"ל ולח"י. להלן קטעים מן הנאום: 3
[...] אין לנו חלק בשלטון, אין המשטרה בידינו, ואין אנו יכולים להכתיב לשלטון את מדיניותה ואין בכוחנו אפילו לבדוק את התנהגותה המוזרה והתמוהה של המשטרה. אם הממשלה אינה רוצה משום-מה לשים קץ לטרור - לא על-ידי עקירתו של הטרור מן השורש ולא על-ידי מניעה אפקטיבית של מעשי הטרוריסטים, הרי אנו מחוסרי אונים כלפי השלטון בנידון זה...
ואם הממשלה אינה רוצה משום-מה לחסל את הטרור, אין אנחנו חייבים לסבול ממנו בחיינו אנו.
הטרור מהבחינה יהודית יונק משני מקורות: הוא יונק מצד אחד מהייאוש, מטירוף הדעת שהוליד משטר הדיכוי, הספר הלבן, גירוש המעפילים, ההתעללות בזכויותינו. הוא גם יונק, ולא במעט, מיצר ההשתלטות בכוח הזרוע והאלימות על היישוב ועל התנועה הציונית. יש מסייעים לטרור ותומכים בו מתוך אהדה כביכול נגד הספר הלבן. אבל יש כאלה שהם רחוקים מאוד מלהילחם בממשלה - להפך הם המיועדים להיות יהודי החצר - וגם הם תומכים בטרור אך ורק מתוך שיקולים פנימיים. רצוי להם שיהיה כוח מזוין, כוח של אלימות העומד לרשותם... הניסיון להטיל אימים על היישוב הוא מלחמת אחים... ולא יביאו אותנו לידי השלמה וכניעה לשוד ורצח, להטלת אימים מתוך הטענה שמא נגיע למלחמת-אחים. מניעת הטרור הפנימי ביישוב הכרחית היא למען עקירת כל אפשרות של מלחמת אחים...
לא נפנה אליהם עוד בדברי מוסר... אבל אם יהיה הכרח לפנות אליהם, תיערך הפניה בלשון היחידה המובנת להם. לא רק הם בלבד יודעים להשתמש בלשון שבה הם מנסים להטיל אימה על היישוב - היישוב יש ביכולתו ומחובתו לעשות זאת ובכוח ובאופן יעיל ביותר לעקור את החרפה של השתלטות הטרור עלינו.
איני יודע אם הממשלה לא תפריע ליישוב בהתגוננות זו מפני הטרור, אבל יישוב זה ידע לשמור על עצמו. (הדגשה שלי, י.ל.)
ב-20 במאי 1947, התכנס בקולנוע "אוריון" בירושלים מושב אסיפת הנבחרים, שהיה מעין הרשות המחוקקת של היישוב המאורגן. ישיבת הנעילה של המושב הזה הוקדשה לדיון מדיני, בהשתתפותו של יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, דוד בן-גוריון. מטבע הדברים, נסוב חלק נכבד מן הדיון על ארגוני ה"פורשים".
בהחלטותיה של אסיפת הנבחרים בעניין הטרור נאמר:
שיטת הטרור הרצחני המשתולל בארץ-ישראל מסלפת ומכשילה את המאבק היישובי ...
מעשי ההתגרות של מבצעי הטרור גוברים והולכים, ולכן מחליטה אסיפת הנבחרים על המשכת ההתנגדות בכוח לכל ניסיון של הטרוריסטים לכפות את רצונם על כלל היישוב ועל בידודם בתוכו, על סיכול פעולות טרור ותעמולת רצח בנקודות היישוב היהודי, על מתן אזהרה על סכנת מוות לאלה שסכנת מוות צפויה להם, בידודן של חבורות הטרור, בידוד ציבורי; סתימת מקורות יניקתן בארץ ובחוץ-לארץ; הגברת פעולת ההסברה בקרב הנוער.
מלחמה זו היא מלחמת היישוב העצמאי, ברשות מוסדותיו המוסמכים, ללא שיתוף כלשהו עם שלטון הדיכוי - הספר הלבן וגירוש המעפילים - היוצר רקע להשתוללות הדמים בארץ. (ההדגשה שלי, י.ל.)
זמן קצר לאחר מכן הוזמן דוד בן-גוריון אל הנציב העליון. בצאתו מאותה פגישה, כינס את מפקדת ההגנה לישיבה דחופה וסיפר במהלכה, כי הנציב העליון איים עליו, שאם היישוב היהודי לא ישתף פעולה עם הבריטים נגד המחתרת, השלטונות ינקטו אמצעים חריפים מאוד נגד הקיבוצים. בן-גוריון טען שיש להיענות לדרישת הנציב העליון והציע, שההגנה תחזור ותשתף פעולה עם הבריטים כפי שעשתה בעבר. הרישומים מלמדים כי "דרישה זו של בן-גוריון עוררה סערת רוחות והגיעו הדברים כמעט לידי קטטה. הישיבה נתפזרה ללא קבלת החלטות כל שהן. מבין המתנגדים נשמעו קריאות, כי לפני חודשים מספר נעזרו המוסדות בארגוני המחתרת ואין לדעת אם לא יידרשו בעוד חודשים מספר לבקש שוב את עזרת המחתרת. וכיצד זה יסגירם? תקיפים במיוחד במחאתם נגד בן-גוריון היו נציגי האזרחים ואנשי התנועה לאחדות העבודה". 4
דברים בוטים וחריפים במיוחד נאמרו על-ידי בן-גוריון בנאומו בדיוני הוועד הפועל הציוני שהתכנס ב-26 באוגוסט בציריך. אגב, באותם ימים התכנסה בז'נבה לישיבת סיכום ועדת האו"ם לעניין ארץ-ישראל. נאומו של בן-גוריון במושב הוועד הפועל הציוני היה מורכב משני חלקים: החלק הראשון הוקדש לדיון מדיני-בטחוני, והשני היווה התקפה חסרת-תקדים על ה"פורשים". בדבריו טען בן-גוריון כי ועדת האו"ם תמליץ, ככל הנראה, על חלוקתה של ארץ-ישראל לשתי מדינות - יהודית וערבית - וכי עצרת האומות המאוחדות תקבל את עקרון החלוקה. אלא שהערבים לא יקבלו את התוכנית הזו כי מטרתם היא: "החרמת המפעל הציוני כולו. תורת היטלר לא עבדה לשווא בשביל העולם הערבי ... אם תשאלו אותי, אם הדבר הזה אפשרי, הרי תשובתי היא: כן, שהוא דבר שבגדר האפשרות. אם אנחנו לא נתייחס ברצינות ולא נתכונן לקראת זאת בזמן". בהמשך הדברים, ציטט בן-גוריון מדברי פאוזי אל-קאוקג'י, כפי שנתפרסמו בעיתון צרפתי בביירות: "...הוא אומר שהקרב בין היהודים והערבים הוא קרב טוטלי. אין זו שאלה בין הערבים ובין הציונים, אלא בין הערבים ובין היהודים, והאפשרות היחידה היא השמדה שלֵמה של כל יהודי, הן בארץ-ישראל והן בכל ארצות ערב ...". 5
באשר לבריטים, טען בן-גוריון כי "עד כמה שלא נתאמץ, הם ירצו להישאר ... הם יהיו מוכנים לעזוב את כל העולם: בורמה, הודו וכו', אבל להישאר בארץ-ישראל ... יש דברים אי-רציונליים אצל בווין, ולי נראה שהם רוצים להישאר בארץ-ישראל בכל מחיר ... הסכסוך עם אנגליה הוא סכסוך פוליטי קשה, ויכולים לפתור אותו באמצעים פוליטיים, ואנחנו יכולים וצריכים להשתמש בכל האמצעים הראויים לזה, וגם לעתים באמצעים שאינם לפי אופיים פוליטיים". מכאן נבעה מסקנתו של בן-גוריון כי "ברור שעלינו להשתדל להרחיק עד כמה שאפשר מהר את השלטון הבריטי מארץ-ישראל, בלי שום שיירים וסייגים, ולא שזה יישאר בשינוי זה או אחר, אלא ממש הרחקה פיסית, זאת אומרת שלא יישאר סימן לשלטון אנגליה בארץ-ישראל". (ההדגשה שלי, י.ל.)
בחלק השני של הנאום, שלא נפל באורכו מן החלק הראשון, הדגיש בן-גוריון את הסכנה של השתלטות הפורשים על היישוב היהודי בארץ. "הפורשים", אמר, "יצרו שיטה המסכנת את היישוב לא פחות מהמופתי. מסכנים את היישוב כי רוצים להשתלט עליו בעזרת האקדח". בן-גוריון לא הזכיר את מלחמתם של האצ"ל ולח"י בשלטון הבריטי (ככלות הכול, גם לשיטתו היה צריך לנקוט את כל האמצעים כדי לגרשם מן הארץ), אולם הוא ניתח בהרחבה את האהדה לה זוכים הפורשים בארץ ובארצות-הברית. "ישנם חלקים גדולים של יהדות אמריקה וחלקים טובים וגדולים של הציונות, אשר יש להם סימפטיה לטרור בארץ-ישראל והם תומכים בו. תומכים - זה לא רק במתן כסף וחתימה על הצהרות, תומכים באלפי דרכים. זוהי הבעה מיוחדת של חיבה לאצ"ל, אשר נראית ביהדות ובציונות ... הייתה ועידה של ההסתדרות הציונית באמריקה לפני זמן קצר, ומנסחי ההחלטות שם לא נתנו לגנות את קבוצות הטרור".
ובאשר לנעשה בארץ, אמר בן-גוריון: 6
ביישוב יש תמיכה למעשיהם מפני שתי סיבות: סיבה אחת, של מעטים, הבטוחים שזוהי הדרך. הם חושבים שאין לנו ברירה אחרת. אני חושב שחברים אלה שוגים שגיאה פטלית, אבל אין אדם נתפס על דעתו ... אני חושב שהם טועים, הם חושבים שאני טועה, אבל זהו ויכוח אידיאולוגי-פוליטי, ויש חילוקי דעות בינינו. אך יש חלק שני התומכים בהם, והם אינם חושבים שזוהי הדרך, הם אינם מוכנים להילחם בממשלה, הם מוכנים לצחצח את נעלי הממשלה, הם מוכנים להיות יהודי החצר (ב' ויינשטיין: מי הם?) אני אומר מה שאני חושב לנכון לומר, ולא מה שאתה חושב שאני צריך לענות על שאלותיך. כולם יודעים מי הם.
לפני נסיעתי דיברתי עם באי-כוח כל חוגי היישוב בשאלות אלו, מה שקוראים ימין ומה שקוראים שמאל. חלק מביניהם הודו שהם תומכים בפורשים רק בגלל מאבק פוליטי פנימי. יש הגנה, הם חושבים שההגנה זהו כוח שמאלי, וטוב שיהיה כוח מזוין יהודי אשר עומד לשירות הימין ... הסכנה הפוליטית והמוסרית של הטרוריסטים, היא לא רק במעשיהם אלא בעצם קיומם ... יש הרבה יהודים אשר לא יסבלו את זאת, ולא ישכנעו אותנו שנסבול זאת בגלל הסכנה של מלחמת אחים. מניעת מלחמת אחים זאת אומרת לתמוך בטרוריסטים ולקבל את ההכתבה שלהם. זאת לא יהיה! קיומם זו היא הצהרת מלחמה על היישוב, והיישוב קיבל הכרזת מלחמה זו. (ההדגשה שלי, י.ל.)
בסיום נאומו, תבע בן-גוריון לקדש מלחמה בטרור ולהשמידו בכל האמצעים העומדים לרשות התנועה הציונית. עוד דרש לגרש משורות ההסתדרות הציונית את כל אלה המסרבים להתייצב למערכה נגד הטרור.
יצחק גרינבוים התנגד לצעדים שדרש בן-גוריון ואף איים בהתפטרות אם תתקבל החלטה ברוח זו. בין השניים התפתח פולמוס חריף, והדברים הגיעו לידי כך, שבאחת הישיבות עזב בן-גוריון את החדר בכעס. בסופו של דבר, קיבל הוועד הפועל הציוני, ברוב דעות, את הצעתו של בן-גוריון, שעיקרה - החרפת המלחמה בארגוני הפורשים.
משלחת הסוכנות היהודית שעקבה מקרוב באותם ימים אחר הדיונים של ועדת האו"ם לעניין ארץ-ישראל, מיהרה לדווח לבן-גוריון על מסקנות הוועדה, ונתקלה גם היא בסוגיית "הפורשים". על הפגישה הזו מספר אבא אבן, שעמד בראש משלחת הסוכנות היהודית בז'נבה: 7
נסענו מג'נבה לציריך להודיע על כך לבן-גוריון. דבר משונה: הוא היה כולו שרוי במאמץ לבנות את הליכוד הפנימי, והוא היה רועש נגד מה שהיה קורא "הפורשים". וכמעט לא רצה להתרכז בשום דבר נוסף. אז נכנסנו, [דוד] הורביץ ואני, והוא אמר: "יש לגמור עם הפורשים!" אנחנו אמרנו: "בן-גוריון, יש דו"ח. מדינה יהודית והנגב כלול בתוך מדינת היהודים". כי זו הייתה תמיד דאגתו, שיציעו לנו מדינונת בלי הנגב. אבל הוא בשלו: "לגמור עם הפורשים!" כשראינו, שאי אפשר להשפיע עליו להתייחס למה שאנחנו אומרים, קמנו והלכנו לקראת הדלת. ואז קולו רדף אחרינו: "מה זאת אמרתם? מדינה יהודית עם הנגב? מדוע לא אמרתם לי את זה קודם?". אז הוא היה מאד ברוממות רוח; ולמחרת, שמע הוועד הפועל הציוני את הדיווח. היו כאלה שאמרו שזה חלום בלהות, המפה הזאת עם כל ריסוק-האיברים של מדינה. ובן-גוריון אמר: "הלוואי ויתגשם חלום הבלהות הזה".
ההגנה מתארגנת שוב לקראת ה"סזון"

במסמך מה-15 ביוני 1947, מפרט ישראל גלילי (ראש המפקדה הארצית של ההגנה), החותם בכינויו "הלל", את החלטת מליאת אסיפת הנבחרים מיום 22 במאי, ומוסיף: 8
הגיבוש [כינויו לארגון ההגנה] הוא זרוע-כוחו של העם היהודי להגן על האומה מפני כל תוקפנות הבאה לסכן את המפעל, את הכבוד ואת החרות. בד בבד עם ההאבקות על ההעפלה, על ההתיישבות, על עתיד המפעל הציוני עם כוחות-חוץ - אנוס הגיבוש להגן על היישוב מפני כוח עוין מבית המסכן את המפעל הציוני וחותר להשתלט על היישוב העברי.
מאז ומתמיד ראה הגיבוש בקיומם של ארגונים מזוינים, חשאיים, פורשים - כוחות עוינים המהווים סכנה מחמירה ועולה לחירותו הפנימית של היישוב העברי ולמדיניותו של העם העברי ...
ביעורם וחיסולם של הארגונים הפורשים מחייב בראש ובראשונה תנופה גדולה וחיובית בפעולה חינוכית רצינית, בחיול וחדירה לשדרות הנדחות של הנוער. אולם ביעורם של הארגונים הפורשים יהיה מן הנמנע בלי הכרח-לא-יגונה של נקיטת דרכי כוח. הארגונים הפורשים לא יוותרו על קיומם, אלא אם כן יוכרחו לכך. במסיבות המדיניות של ימינו, תוך האבקות נגד מדיניות החנק, אין העת כשרה לפתוח כנגד הפורשים במלחמת-חיסול וכל הכרוך בה. לפיכך תוגבל-בשלב זה-פעולת הגיבוש בהגשמת החלטותיה של אספת הנבחרים.
(-) הלל [ישראל גלילי]
בהתאם להנחיות אלה של המלחמה באצ"ל ובלח"י, "ניתנה הוראה מטעם המטכ"ל להקים בכל סניף וסניף 'יחידות מגויסות' של 16-10 איש לרשות המאבק עם הפורשים. מאמץ מיוחד נעשה לסתימת המקורות הכספיים שמהם ניזונו הפורשים". 9 מספר המגויסים למלחמה באצ"ל ובלח"י הגיע למאות, וההיקף לא נפל מזה של הסזון הגדול שנערך שנתיים לפני כן.
בסזון הגדול הוכרז, כזכור, כי ההשתתפות היא להלכה על בסיס התנדבותי, וכל מי שיסרב לקחת חלק בפעולות הסזון, לא ייחשב כמפר משמעת. אבל הפעם חויבו חברי ההגנה להשתתף בפעולות נגד האצ"ל ולח"י, כפי שאפשר להסיק מן המסמך הבא: 10

מאת: הלל 19.5.47
אל: סגל א', יורם [יצחק שדה], [יוסף] אבידר, בועז [צבי איילון].

מאחר שהיו מקרים בהם סירבו חברים למלא אחר פקודות פעולה נגד הפורשים (הוראות) עליך להודיעני:
1. מה האמצעים שנקטת נגד הסרבנים;
2. אם טרם נקטת באמצעים - הודיעני מה עצתך בדבר האמצעים שיש לנקוט כלפיהם.

(-) הלל

כן פרסמה ההגנה באותם ימים את הכרוז הבא: 11תגובת האצ"ל

בשנת 1947, שוב לא הבליג האצ"ל על ההתקפות של ההגנה נגדו, כפי שעשה שנתיים וחצי לפני כן. הטעם העיקרי היה נעוץ בשינוי הנסיבות. ב-1944, בתקופת "הסזון הגדול", היה האצ"ל מבודד, והסכנה של מלחמת אחים הייתה מוחשית. ראשי הסוכנות היהודית הצליחו להטיל מורא על היישוב, כאילו מלחמת המחתרת בבריטים עלולה להמיט שואה על יהודי ארץ-ישראל. הקרקע לא הייתה בשלה עדיין לקלוט את רעיון המרד בשלטון הבריטי בארץ ונקל היה לקבל את הערכתה של ההנהגה הציונית, כי לאחר מלחמת העולם יחול שינוי מהותי לטובה במדיניות הממשלה הבריטית.
אבל עם סיומה של מלחמת העולם שוב לא היה מנוס מהתפכחות. בראש בראשונה התבררו ממדי השואה שעברה על יהדות אירופה, ולכך נוספה העובדה שיותר ממיליון פליטים יהודים נדדו באירופה מארץ לארץ, מבלי למצוא מקלט מדיני. הממשלה הבריטית התעלמה מרצונם של הפליטים האלה לעלות לארץ-ישראל, והמשיכה במדיניות "הספר לבן" שסגרה את שערי הארץ. היא שיגרה אוניות מלחמה של הצי הבריטי נגד פליטים, שניסו לפרוץ את ההסגר, והטילה את המעפילים למחנות מעצר. האשליות על שינוי לטובה נגוזו אפוא כליל.
מעבר לכך נרשמה בתודעה הציבורית עובדת הקמתה של "תנועת המרי העברי". הכול ידעו עתה כי ארגון ההגנה אימץ את רעיון המחתרת הלוחמת ופתח במאבק מזוין בשלטון הבריטי בארץ. יחידות הפלמ"ח פוצצו גשרים ופסי-רכבת ופעלו באותן שיטות ששימשו את האצ"ל ואת לח"י. עכשיו לא היה אפשר לדבר על פגמים "מוסריים" בהתנהגותם של "הפורשים". באחת, האצ"ל יצא מן הסזון מנצח מבחינה מוסרית, ועצם הקמתה של "תנועת המרי העברי" שימשה הכרה בצדקת דרכו.
ואם לא די בכך, הנה באה "השבת השחורה" ותרמה את שלה. בעקבות "השבת השחורה" נטשה ההגנה את המאבק המזוין נגד השלטון הבריטי בארץ ו"תנועת המרי העברי" התפרקה למעשה (אם כי לא להלכה), אבל הפסקת המאבק המזוין לא חוללה שום שינוי במדיניות הממשלה הבריטית ביחס לארץ-ישראל; המצור על חופי הארץ נמשך וכל פתרון מדיני לא נראה באופק.
גם האווירה הבין-לאומית, ערב הכרעות מדיניות באו"ם בשאלת ארץ-ישראל, לא הקלה על פתיחת מערכה פנימית שהייתה עלולה להחליש את היישוב היהודי בארץ בהתמודדות הקשה שעמד בפניה.
ואכן, בישיבה של מליאת הוועד הלאומי נאמר מפורשות: "אין פנינו למלחמת אחים, אין רצוננו בשום תגרת אחים. אין כל הצדקה למערכה הפנימית בתוך המערכה החיצונית, אשר אנו נתונים בה ...".

יצחק גרינבוים אמר בנאומו בישיבת הוועד הפועל הציוני שהתכנס בציריך: 12
"אני לא אהיה שותף לאחדות בין בן-גוריון ובווין נגד בגין".
לאור ההתפתחויות האלה, החליט האצ"ל שלא להבליג על התנכלויות ההגנה. בכרוז שהופץ ברבים ב-14.7.47, נאמר, בין השאר: 13

מול איומים נוספים במלחמת אחים

[...] עוד בימי "האידיליה" בינינו, כאשר נלחמנו שכם אל שכם, כאשר לא חדלתם להבטיח לנו, כי המלחמה תלך ותגבר ותאפשרו אפילו איחוד מלא של הכוחות הלוחמים - עוד אז אמרנו לכם, כי אם בכל זאת תיטשו את המלחמה כלפי חוץ ותפנו את נשקיכם כלפי פנים, לא תהא זו הפעם מלחמה חד צדדית, כפי שהייתה בשנת תש"ד-תש"ה. אז שפכתם את דמנו, עיניתם עינויי תופת את חברינו, הסגרתם את מפקדינו לידי האויב, חטפתם, הכיתם, הלשנתם - ואנו הבלגנו, למען המלחמה המשותפת הבלגנו, למען חזון האחדות הלוחמת הבלגנו.
אך היום - לאחר שערקתם מן החזית לתמיד והנכם מובילים את העם לכניעת אבדון - היום לא נבליג עוד. לא אותנו תפחידו ברדיפות או במוות - אנו מוכנים לכל סבל ולכל קורבן, באשר יודעים אנו על מה אנו נלחמים, על מה אנו סובלים ונופלים. לא תרתיעונו. באויב הנאצו-בריטי נכה, ונגד התקפותיכם הבוגדניות נתגונן. נתגונן באותם האמצעים עצמם שבהם תתקיפונו.
ואם תמיטו על העם את האסון של מלחמה פנימית, לא זו בלבד שנהדוף אתכם, אלא אף נשלם לכם עבור כל מה שעוללתם לנו בימי החטיפות, ההסגרות וההלשנות.

בחוזר פנימי, מה-6.8.47, כתב בגין לחייליו: 14בעמדנו מול רדיפות אלו, עלינו לנהוג לפי עצת החכמים: לא להגזים ולא לזלזל. הרדיפות אינן כה מסוכנות למלחמתנו ולקיומנו, כפי שזה נדמה ממבט ראשון. מאחורינו ניסיון. רבות למדנו ממנו. ואנו יודעים, כי מחתרת, אם היא שומרת על חוקי חייה, היא בעצם בלתי מנוצחת. אפשר לגרום לה אבדות; אי-אפשר להשמידה. אף הבוגדים מבינים זאת, על כן אין הם מדברים היום כפי שדיברו לפני שלוש שנים על "חיסול ופרוק", כי אם על "הפסקת הפעולות".
מאידך אל נקל ראש. המלחמה הפנימית תקשה עלינו. היא תקשה על חיינו, על תנועותינו ועל מלחמתנו. עלינו לחסן את עצמנו בפני כל ניסיונות העומדים לבוא עלינו. על נשקנו נשמור בכל מחיר - בכל מחיר ממש ...
על חטיפות נשיב, כמובן, בחטיפות ועל מכות במכות. הבוגדים יודעים שאנו יודעים עליהם יותר משהם יודעים עלינו ....

מדיבורים למעשים

בארכיון ההגנה נשתמרו מסמכים המתעדים את הפעולות השונות שנעשו בתקופת "הסזון הקטן".
מסמכים אלה שופכים אור על השיטות בהם נקטה ההגנה נגד האצ"ל ולח"י, אשר נקראו "הפורשים". כבר ב-16 בפברואר 1947, אנו מוצאים את הידיעה הבאה: 15

לדלפי [כינוי לש"י - שירות הידיעות של ההגנה]
להלן רשימה של אנשים על מנת להרחיקם ממקומות עבודתם. כן פנינו למקומות העבודה:
שרה בוטון - מפעל האספקה של ועד הקהילה.
יעקב פרומניצקי - "פיניציה".
יונה ביאלוברודה - דפוס "אות".
בל פנחס - בתי מלאכה סולל בונה.
שמעון סמן-טוב - חרות.
משה דאורמן - גרג' "ראו".
יהודה פלפל - מוסך קו 4.
קלמן מנגל - בתי המלאכה של סולל בונה.

הערה: צמצמתי בכוונה את הרשימה עד למינימום משתי סיבות: האחת - אני רוצה לראות את תגובת האנשים עצמם והגוף שמאחוריהם; ושנית - אני מחזיק את הרשימה הגדולה לעת הצורך.

כזכור, יצאה יחידה של האצ"ל ב-28 במרס 1947 במטרה לפוצץ את צינור הנפט העיראקי בסביבות חיפה, ובטעות פוצץ גם צינור המים של קריית-חיים. למחרת היום נמסרה הודעה לעיתונות היומית, שפיצוץ צינור המים נעשה בטעות, והאצ"ל הביע את התנצלותו על-כך, אולם ההתנצלות לא מנעה מן ההגנה לצאת במסע השמצות נגד האצ"ל, ועיתון "על המשמר" כתב, למשל: "עם מעשה החבלה בעורק-המשק החיוני בקריית-הפועלים נפתח שלב חדש בפעולות הטרוריסטיות". בחסות ההשמצות, ביצעה ההגנה פעולת עונשין רחבת היקף נגד החשודים בהשתייכות לאצ"ל בקריית-חיים, קריית-מוצקין וכפר-חסידים, כפי שמעיד המסמך הבא: 16

הנידון: פעולת עונשין נגד אנשי האצ"ל בקריית-חיים, קריית-מוצקין וכפר-חסידים בליל 3.4.47
לפעולה רוכזו כ-130 איש. היו שני בסיסי יציאה: א) יגור. ב) עיר המפרץ.
שעת האפס (אחידה) 01.30 . לפעולה יצאו 15 חוליות בנות 7-6 איש. פעולה מוצלחת לגמרי בוצעה על-ידי 11 חוליות.
פעולה מס.1 - הנושא פנחס בל - בן 19, קריית-מוצקין שכונת הצריפים.
פ. ב. הוצא החוצה מביתו. נבהל ושאל 'למה בכוח'. גיסו שהיה בבית לא התערב. האם צעקה 'חמס'. הוכה בנאמנות. יתכן ששברו לו רגל. הפריצה לבית בוצעה בכוח. נסיגה מסודרת, על כל הציוד.

פעולה מס. 2 - הנושא צבי וייס ואחיו טוביה וייס (בני 18-19) ק. מוצקין.
החוליה תפסה את כל הבניין. קראו לו החוצה באנגלית. פתחו את הדלת. הנושאים עשו את עצמם ישנים. אחרי זה ניסו להתנגד. השתלטו עליהם. בחוץ התאספו אנשים. מפקד החוליה פקד עליהם להסתלק. בינתיים הצליחו אנשי הבית לסגור את הדלת. התפרצו שנית והשלימו את מלאכתם. בחוליה נוכח מזהה. נסיגה מסודרת על הציוד.

פעולה מס. 3 - הנושא חנן לבקוביץ. קריית-מוצקין. בן 17.
החוליה ניסתה להתפרץ ולא הצליחה. התפרצו דרך המרפסת. בבית נוכחו אנשים שהגנו על הנושא בכוח. התגברו על ההגנה. הנושא ברח לבית-כיסא. משם הוצא החוצה. לא הוכה חזק בגלל גילו הרך. התפתחה שיחה בינו ובין החוליה. טען שהוכנס לאצ"ל באיומים ולא יכול לעזוב בגלל הפחד מפניהם. נוכח מזהה. נסיגה מסודרת על הציוד.

פעולה מס. 4 - הנושא יצחק אקשטיין, בן 19. מפרץ חיפה.
הכניסה עלתה בנקל. הייתה שיחה עם האב. פועל מקרי הקים צעקות. הוצא החוצה יחד עם אחיו המבוגר. טען שהוכנס לאצ"ל על-ידי שמואל מזרחי מקריית-מוצקין. לא הוכה חזק. קיבל סטירות הגונות ואזהרה. הגישה למקום הייתה קשה בגלל הימצאות שמירה צבאית בסביבה, אך עלתה יפה. הנסיגה מסודרת.

פעולה מס. 5 - הנושא קלמן מנגל - קריית-חיים, בן 19.
הדלת נפתחה על-ידי אנשים מבפנים. האֵם הגנה על בנה באומץ. היו צעקות רבות. קיבל את מנתו בפנים הבית. בני הבית התערבו בעניין. קמה קטטה. החוליה התגברה וסיימה את מלאכתה. אבד חלק מן הציוד (מסכה, אגרופן וכובע). הנסיגה בוצעה בריצה בגלל חשש מהמשטרה הקרובה.

פעולה מס. 6 - הנושא דוד סגל - בן 18, קריית-חיים.
הכניסה הייתה תרמית. הנושא הוצא מביתו. ההורים התערבו קיבל מכות נאמנות. ייתכן שנשברה לו יד. אבדו כובע ומקל.

פעולה מס. 7 - הנושא יוסף סגל - בן 30, כפר חסידים.
החוליה החלה שתי דקות לפני שעת האפס. פרצו פנימה. י.ס. ברח מהחלון לכיוון צינור הנפט. עצרוהו על-ידי איום ביריות. אמר שלא יגלה כלום. הוכה קשה.

פעולה מס. 8 - הנושא בלקו משה - בן 32, כפר-חסידים.
הדלת נשברה. ניזוקו החלונות. קמה התקהלות בחוץ. האיש ניסה לברוח. התברר שישן בבגדים. התגונן בחוזקה. נשך אחד התוקפים.

פעולה מס. 9 - הנושא בלקו שלום - בן 31, כפר-חסידים.
זקן פתח את הדלת. הוא צעק לא לפתוח. החוליה נאלצה לשבור עוד דלת פנימית. ניסה לקפוץ מהחלון. נתפס. אשתו צעקה. שכנים התאספו בחוץ ולא התערבו. לחם קשות. הוכה קשות.

פעולה מס. 10 - הנושא יעקב בירנבום - בן 34, כפר-חסידים.
הוצא מביתו בתרמית. הוכה קשות. יתכן שנשברה לו יד. השכנים ניסו להתערב אך סולקו. פתק הסברה שהיה צריך להישאר במקום, אבד.

פעולה מס.11 - הנושא אברהם רובינשטין - בן 35, כפר-חסידים.
הועלה אור בחוץ אחרי שנקרא החוצה. שברו את המנורה. השכנים הושתקו. הנושא הוכנס פנימה.

הערות:
בזמן הפעולה במוצקין צפצפו נהגי הטקסי במקום בצפצפותיהם.
בכפר-חסידים ניתנה אזעקה.
לא הייתה כל התנקשות עם כוחות יפה [הכוונה לבריטים].
שתי פעולות בוטלו בגלל אי הופעתם של שתי חוליות חיפאיות.

שלושה מבין המוכים נזקקו לאישפוז בבית-חולים וארבעה נזקקו לטיפול של רופא בביתם: 17

פנחס בל (מקריית-מוצקין). נקבע אצלו שבר פתוח בבוהן וחשד לשבר בכל היד השנייה.
וייס צבי (מקריית-מוצקין). חשד לשבר בגולגולת. גם האֵם נזקקה לטיפול רפואי. כנראה
שגם האח הצעיר ספג.
יוסף סגל (מכפר-חסידים). בן 31, חשד לשבר בזרוע ימין.

שלושה מהמוכים שנפצעו בפעולת העונשין נמצאים עתה במאסר:
יוסף סגל מכפר-חסידים, שוכב בבית-החולים הממשלתי, נאסר בבית-חולים "הדסה" על-ידי המשטרה.
דוד סגל מקריית-חיים, נאסר על-ידי משטרת קריית-חיים.
קלמן מנגל - כנ"ל.

הכאת חברי האצ"ל בחיפה בידי ההגנה

כשלושה שבועות לאחר ליל ההכאות בכפר-חסידים, נעשה מבצע דומה בחיפה, הפעם ללא כל פרובוקציה מוקדמת כביכול. 15 חשודים בהשתייכות לאצ"ל הוכו קשות על-ידי חוליות של ההגנה, חלקם נפצעו קשה ונזקקו לטיפול בבית-החולים. כדי למנוע התמרמרות בקרב הציבור, פנתה ההגנה לעורכי העיתונים העבריים וביקשה מהם לא לפרסם את אשר אירע בחיפה. העיתון היחידי שלא נענה לפניית ההגנה היה "המשקיף", שפרסם ב-1 במאי את הידיעה הבאה:

יהודים הוכו באכזריות בחיפה

כ-15 צעירים הוצאו הלילה בין השעה 1-2 אחר חצות מבתיהם, ברחובות שונים בהדר הכרמל, והוכו קשות על-ידי אלמונים...
המתנפלים השתמשו באלות, אגרופנים ומוטות.
אחדים מן הפצועים קיבלו עזרה ראשונה במגן-דוד-אדום, רובם בגיל 18-20. ברוב המקרים היו המתנפלים במסכות מצבע חאקי. המוכים הם צעירים שיש עליהם מעצר בית.

פירוט מלא ומאלף על אשר קרה בחיפה באותו לילה, אנו מוצאים במסמך המסומן "סודי" והמצוי בארכיון תולדות ההגנה: 18

ביום א' 24.4.47 נתקבלה הוראה מהדרי להכין רשימת אנשי אצ"ל בחיפה הידועים לנו. הוכנה רשימה של 104 איש, אך ירמיהו דרש לצמצם את הרשימה שתכיל שמות של אנשים שבנוגע לפעילותם אין כל ספקות. ביום ג' בשעה 0300 הוגשה לירמיהו רשימה של 52 שמות, אך ירמיהו ביקש להקטינה ל-43 לאחר שלא היה לו מספר מספיק של מבצעים.
כתובותיהם של האנשים נבדקו ברשימות שונות, אך לא הייתה בידינו שהות לבדוק את כל הכתובות על-ידי סיירים.
ברוב המקרים הצענו לירמיהו מזהים או המצאנו צילומים.
מתוך הרשימה של 43 בוצעו 15 נושאים ולהלן שמותיהם:
משה בודק: רחוב בצלאל 7, קומה א'. התפרצות דרך הדלת הפתוחה למחצה. הנושא הוכה בפנים, בשניו ועם מקלות על זרועותיו. קיבל גם מכה עם אגרופן בפנים. ההורים ניסו להגן על בנם ונאבקו עם המתפרצים. נסיגה מסודרת.
דוד בוזגלו: רחוב סירקין 29. התפרצות על-ידי עורמה - בקול שקט - חנוק: "דוד, פתח מהר". מכות במקלות על הזרועות, הרגלים והחזה. הנושא התגונן וצעק - אני דורש משפט. בדירה היה כלב שנשך את אחד המתפרצים.
אנושי אברהם: רחוב מאי 12. ניגשו לדלת והאב ענה שאברהם בתל-אביב, אך הבן נמצא בחדר השני. הוכה באגרופן ובמקלות. האב ניסה להגן על בנו. לשמיעת הצעקות יצאו כמה שכנים, אך כאשר נאמר להם "היזהרו, מוקשים", הם חזרו לדירותיהם.
אונגר זאב: רחוב סוקולוב 9. הדלת נפתחה אחרי ויכוח קצר. הבן הוצא לחדר המדרגות והוכה. הבן צעק "אני יודע, לא אעשה את זה יותר".
דינר גד: הדלת נפתחה לאחר שהדופקים הציגו את עצמם כאפרים בנדל. החלו להכות את הנושא, אך ההורים ניסו להגן על בנם. הוכה קשה בראש ובגופו.
בנדל אפרים: רחוב הרצל 62. הדלת נפרצה ובחדר נמצאו כעשרה איש ברובם גברים. פיזרו אותם במכות לפינות השונות של החדר לאחר שניסו להגן על הנושא. בחדר היו שלושה אנשים דומים לאיש, לפי התצלום, ועל-כן הוכה המבוגר שביניהם מכות קשות. בשעות המאוחרות פנה איש בשם מרדכי בנדל למגן-דוד-אדום לאחר שנפצע בראשו. כאשר נפגש שם עם אליהו מרקוביץ, התבטא האחרון "ודאי החליפו אותך עם אפרים".
קלמן אודי: עמק הזיתים 9. הדלת נפתחה עם הצלצול. ההורים ניסו להגן על הבן, כמו-כן התערבו השכנים, אך הנושא הוכה.
זייד יצחק: רחוב הבורג' בית בורובסקי. הדלת נפתחה אחר הצלצול. הנושא התנגד והתגונן. בני הבית והשכנים צעקו והקימו רעש. הנושא הוכה.
אמנון הרמן: רחוב הרצל 34. הדלת נפתחה על-ידי האב לאחר הצלצול. הנושא התגונן והאב ניסה להגן עליו והוכה באופן קל.
קשרמן חיים: רחוב יל"ג 15. האם פתחה את הדלת וסיפרה שבנה שוכב חולה. הנושא התלבש ויצא מן החדר. הנושא הוכה קשות עם מקלות בכל גופו. האחראי על הפעולה משוכנע לפי הגבת השכנים שהנושא משתייך לפורשים.
פלד אפרים: רחוב תבור 45. הדלת נפרצה. האב והנושא צעקו. הנושא פנה בשעות הלילה המאוחרות למגן-דוד-אדום בבקשת עזרה ראשונה.
אוריאל קופ: רחוב בר-גיורא 19. האב פתח את הדלת לאחר הצלצול. נמנעה התערבות ההורים והנושא הוכה קשות בכל גופו.
קובי דוד: רחוב החלוץ 27 - מלון. הדלת נפתחה על-ידי בעל המלון. הנושא הוכה קשות.
צבי פוירשטיין: עמק הזיתים 13 א'. לצלצול הפעמון נפתחה הדלת. הנושא הוכה קשה.
מרקוביץ אליהו: רחוב השומר 33. הדלת נפרצה וההורים ניסו להגן על בנם. הנושא הוכה קשה, והקים רעש. צעק "לא אכנע - אקפוץ מן הגג". פנה למגן-דוד-אדום פצוע בראשו ובבטן. התאונן על כאבים.
סיכום:
בוצעו בסדר 15
ביצוע שנכשל 1
אי דבקות בתפקיד 3
כתובות שלא נמצאו 6
אינפורמציה בלתי מספקת 3
התערבות גורמי חוץ 4
חוסר אפשרות טכנית לביצוע 3
אי נוכחות בבית 2
ביטול מחוסר מבצעים 6
סך-הכול 43

חמישה מבין חברי ההגנה שהשתתפו בפעולה, נעצרו על-ידי המשטרה, אולם שוחררו למחרת היום לאחר התערבות "הגורמים המוסמכים". 19
בדו"ח של ההגנה על ביצוע המכות, כל שם קיבל מספר, והמוכה הפך להיות "נושא": "הנושא הוכה בפנים, בשיניו ועם מקלות גם בזרועותיו ... ". אברהם אנושי היה אחד המוכים (מספר 3 במסמך ההגנה) וכעבור שנים כתב על החוויה הקשה שעבר, שהשאירה בו צלקות גופניות ונפשיות: 20
באחד הלילות, בערך בשעה שתיים לפנות בוקר, הופיע בחור צעיר בדירתנו, דפק על הדלת והעיר את אימי משנתה. כשהיא ניגשה לדלת אמר לה הבחור שהוא חבר שלי ושהוא מבקש שנעזור לו. בתום לב פתחה אימי את הדלת ומייד זינקו לתוך הדירה שמונה חברי פלמ"ח. הם דחפו את אימי הצידה, לקחו אותי בכוח למטבח והרעימו עלי מכות רצח באגרופני נחושת ובמקלות עץ. הם הודיעו לי שהם פועלים בשם הפלמ"ח יחד עם צוותים דומים בכל חלקי העיר כדי להכות את מפקדי האצ"ל ולהדגים לנו שהפלמ"ח ישבור את האצ"ל. הם הזהירו אותי שבאם לא אפסיק את פעילותי בארגון, הם ישתמשו באמצעים קשים יותר בעתיד. כל חיי אזכור את הכאבים מהמכות שקיבלתי באותו לילה. קשה היה לי להאמין שהיו בארץ יהודים המסוגלים לפעול באגרופני נחושת מול יהודים אחרים ולישון בלילה בשקט.
האצ"ל מגיב

תגובת האצ"ל להתנפלות חברי ההגנה על לוחמי המחתרת לא איחרה לבוא, כפי שאנו מוצאים במסמך של ההגנה מיום 15 במאי 1947: 21

הנידון: הכאת חברי גיבוש [ההגנה] על-ידי האצ"ל

1. ביום 13.5 בשעה 04:30 צלצלו אלמונים בדירתו של שלמה רייכמן ברחוב הגיא 2. אִמו של הנ"ל פתחה את הדלת ולדירה התפרצו כ-10 אלמונים, חלקם מכוסים במסכות. כאשר יצא שלמה מחדרו, התקרב אליו אחד המתפרצים והיכהו במקל קצר בראשו... לאחר כמה דקות הסתלקו מן הדירה בהשאירם פתק המצורף בזה. בפתק כתוב: "זוהי תגובה נגד השתוללותכם הפשיסטית הפראית נגד 31 המשפחות בחיפה, קריית-חיים ותל-אביב. זכרו, אנו איננו רוצים במלחמת אחים. רק על מקרה איבה מצדכם - נשלם לכם כגמולכם".
2. מנחם נחליאלי, רחוב החלוץ פינת ביאליק, מורה בבית-הספר הריאלי וקצין הסברה מחוזי. ביום 13.5 בשעה 0400 בערך התפרצו לדירתו של נחליאלי כ-10 צעירים שפניהם של שלושה מהם היו מכוסים במסכות. הם הציגו את עצמם כמשטרה שעומדת לערוך חיפוש. המתפרצים החלו לחפש את נחליאלי, אשר ניסה באותו רגע להתחמק בבית-הכיסא, אך לא הצליח לסגור את הדלת. אחד התוקפים הצליח להכותו במקל קצר על ראשו והוא נפצע באופן קל. בין התוקפים היו שני צעירים כורדים ותימני אחד. משטרת הדר-הכרמל הגיעה למקום, אך תמורת תשלום של 500 מא"י [חצי לירה] הסכים הקצין באום לוותר על פתיחת תיק.
3. יהודה קוט, רחוב גאולה 15. בשעה 0315 דפקו בדלת דירתו של יהודה קוט. בחורה שאלה "יעקב?" יהודה קוט שאל: "איזה יעקב?" ולאחר ששמע שמתלחשים מאחורי הדלת, החליט לא לפתוח. הפורצים הסתלקו לאחר שהשכנים באו לעזרתו של קוט.

חטיפות

ביום 2 מאי 1947 התפרצו חברי ההגנה לדירתו של קרני ברמת-ישי וחטפו את בן-ציון ליפינר, שעסק במתן שיעור באקדחים למספר בחורים. שלושה אקדחים וכמות קטנה של תחמושת הוחרמו. בחקירה התברר כי ליפינר גר בדירה של מנדלבלט ברחוב התבור 24 בחיפה, ועבד במחלקת העבודות הציבוריות בחיפה בתור מודד. הוא הודה בדבר השתייכותו לאצ"ל וכעבור ארבעה ימים שוחרר מן המעצר. 22
ביום 22 במאי נודע משידורי המשטרה דבר חטיפתו של אברהם אנושי. בחוגי המשטרה ידוע שהוא נחטף על-ידי ההגנה, ולכן מנסים להשתיק את העניין. 23 על חטיפתו, מספר אברהם אנושי בזיכרונותיו: 24
בחודש יוני 1947, כשירדתי בוקר אחד מביתי בדרכי לבית-הספר התיכון, ראיתי מכונית פרטית חונה לפני הבית. לפתע יצאו שני בחורים מהמכונית, תפסו אותי משני הצדדים והכניסו אותי בכוח לתוך המכונית, בה היו שני בחורים נוספים. מייד הניחו מטפחת גדולה על עיני וקשרו אותה היטב, כשהם מזהירים אותי לא לצעוק לעזרה ומאימים עלי באגרופני נחושת. המכונית דהרה מחוץ לחיפה. כשהגענו למחוז חפצם של חוטפי, הם הוציאו אותי מהמכונית, כשעיני עדיין מכוסות, והכניסו אותי לחדר קטן בצריף שרצפתו הייתה מכוסה בתבן. אני מנחש שהם הביאו אותי לאחד מהקיבוצים בעמק יזרעאל. לאחר שנים רבות נאמר לי שהובאתי לקיבוץ משמר העמק, אבל אין לי כל הוכחה לכך.

לאחר שהייה ארוכה וציפייה לגורלי, נכנס לחדר אדם שהודיע לי כי הוא מפקד בהגנה ושתפקידו לחקור אותי. התנהגותו של החוקר הייתה די נעימה בתחילה כשהוא התחיל לספר לי מדוע נחטפתי. הוא דיבר על צדקת דרכה של ההגנה ומדוע דרכו של האצ"ל היא דרך שגויה. הוא ניסה להסביר לי שמוטב יהיה לי באופן פרטי באם אשנה את דרכי ואצטרף להגנה.
החוקר יצא מהחדר ואחד השומרים הביא לי כריך ומשקה קל. כשחזר החוקר, הבעת פניו השתנה כליל. ידידותו נעלמה והוא הודיע לי שהוחלט להציע לי הזדמנות מיוחדת במינה להצטרף להגנה ובו בזמן גם להישאר באצ"ל. סידור מיוחד הוכן עבורי להמשיך את פעילותי באצ"ל ומדי שבוע תסודר לי פגישה עם חבר ההגנה כדי להדריך אותי בפעילות שתעזור לי גם כחבר האצ"ל וגם כחבר ההגנה. למעשה הציע לי להיות מושתל כחפרפרת של ההגנה בשורות האצ"ל. הוא הציע לי לחשוב היטב על המכות שקיבלתי כבר מאנשי ההגנה, ועל מה שעלול לקרות לי באם אסרב להצעתו. הוא הדגיש שלהגנה יש שיטות שונות לטפל באסירי ארגוני הפורשים שנמצאים בידיה. לפני צאתו מהחדר הוא היתרה בי שיש לי רק שעתיים לחשוב על הצעתו... אמרתי לו שאיני יכול לתת לו תשובה חיובית כשאני נמצא במעצר נגד רצוני. הוא התחיל לחייך והודיע לי שינתנו לי ארבעים ושמונה שעות נוספות לחשוב על הצעתו.
לאחר שיצא מן החדר, הופיעו שני בחורים, עיני שוב כוסו במטפחת והובלתי חזרה למכונית פרטית, שהחזירה אותי לחיפה, ושם הורידו אותי ברחוב צדדי. יצרתי קשר עם מפקדי בארגון וביקשתי להעביר אותי ליחידה של האצ"ל בעיר אחרת. עוד באותו יום עברתי לתל-אביב.
ביום 22 ביוני נחטפו מבתיהם שלושה אנשים נוספים החשודים בחברות באצ"ל: יאיר נחמני, אברהם נמירובצקי ויוסף סולוביצ'יק. השלושה שוחררו למחרת היום ונמסרה להם ההודעה הבאה בכתב: 25

1. הננו מתרים בך שעליך לעזוב את מחוז חיפה למשך חצי שנה.
2. עליך לעזוב את חיפה ביום 24 ביוני בין השעות 1400 ו-1500 באמצעות "אגד".
3. במקרה של סירוב, ינקטו נגדך באמצעים חמורים ביותר.

מאיר מורנו מספר כי באחד הימים, בשובו הביתה, מצא פתק ועליו היה כתוב: "עליך לעזוב את חיפה תוך 12 שעות, אחרת דמך בראשך". לאחר התייעצות עם עמיאל, נסע מורנו לטבריה "עד יעבור זעם". כעבור כמה ימים, בהיותו בטבריה, קרא בעיתון כי משפחתו בחיפה הותקפה על-ידי אלמונים. את אשר אירע באותו לילה, סיפרה לו מאוחר יותר אחותו ציונה: 26
בערב הלכתי לקולנוע יחד עם מנשה חייק, אלברט וכרמלה. לאחר הסרט אמרתי להם שכבר מאוחר והצעתי שכולם ילונו אצלי. היה זה בקיץ, והם ישנו על מזרונים שפרסתי במרפסת. לפנות בוקר שמעתי דפיקות בדלת. לאחר שפתחתי, פרצו פנימה כמה צעירים עם מקלות בידיהם וחיפשו את מאיר. כשראו את אלברט ומנשה מכוסים בסדין, התחילו להכות אותם על הראש. כשניסיתי להגן על הבחורים, גם אני חטפתי מכה עם נבוט ואפילו את אימא היכו באכזריות. התחלתי לצעוק "משטרה" והם הלכו. לאחר שהסתלקו, לקחו את כולם לבית-החולים לטיפול רפואי.
בתגובה על צווי הגירוש שהוציאה ההגנה נגד חשודים בהשתייכות לאצ"ל, התפרסמה ההודעה הבאה בחתימת מפקדת מחוז הצפון: 27

הודעה

המוסד האנונימי המכנה את עצמו "מגן היישוב", הוציא הודעה המזכירה את דרכי הגסטאפו ואת דרכו של המשעבד הבריטי בארצנו.
המוסד הזה לוקח לעצמו את הרשות לצוות על אזרחים עברים לעקור מבתיהם מפני שהוא חושד בהם כי השתתפו במעשה תגובה על התפרצויות שפלות-פשיסטיות נגד אזרחים וצעירים עברים בחיפה.
אנו מודיעים ומזהירים, כי כל ניסיון להטיל בכוח את רצונם של הפורעים מ"מגן היישוב", ייתקל בכוח, והאחריות על התוצאות תיפול על ראשם של אלה, שהחלו בפוגרומים פנימיים ומתכוונים להטביע את מלחמת השחרור העברים בדם אחים.

הארגון הצבאי הלאומי
בארץ ישראל
מפקדת מחוז הצפון

מכות ומכות נגד בחיפה

בתחילת יולי 1947, הגיב האצ"ל בחיפה על המכות שהוכו חבריו בידי אנשי ההגנה. חוליות של האצ"ל פרצו לדירותיהם של חמישה מפקדים בכירים של ההגנה והיכו אותם מכות נמרצות. ביניהם היה גם יוסף גרוספלד: 28
בחצות ה-5 ביולי, התפרצו לדירתו של יוסף גרוספלד, בן 45, מפקד ב"משמר העם" [כינוי להגנה], 7 צעירים רעולי פנים והכוהו במקלות ואלות באכזריות רבה בראשו. באותו זמן חדרו כתריסר איש לדירתו של יוסף אהרונוביץ, בן 29, אף הוא מפקד ב"משמר העם". הוא הותקף באלות, אולם אשתו יצאה לעזרתו, ובקטטה שפרצה, נפצעו גם כמה מן המתקיפים. ההתקפה השלישית הייתה על מפקד הגזרה ב''במשמר העם", יוסף אהרוני בן 49, הגר ברחוב סוקולוב 19. כ-10 איש מזוינים במקלות ורעולי פנים חדרו לדירתו. לעזרתו בא גיסו, משה חבש, אף הוא חבר "משמר העם". פרצה קטטה, שבה היכו את חבש ואת אהרוני באכזריות על ראשם. המכים השאירו מכתבים המסבירים את מעשיהם. במכתבים נאמר: "נענשת על הכאת חברינו ויהודים סתם. על הוראת גירוש, איומים וחטיפות, שבוצעו על-ידך ועל ידי חבריך באזור העמק, הגליל וחיפה. עונש זה ישמש דוגמה ואזהרה לחבריך ולממונים עליכם. תגובה זו הייתה רק התראה, והמשכת מעשים מסוג זה תביא בעקבותיה תגובה חריפה יותר".
חתום: "מפקד מחוז הצפון של הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל".
תגובת ההגנה לא איחרה לבוא. ב-11 ביולי הותקפו שלושה צעירים שנחשדו בהשתייכות לאצ"ל. אחד המוכים נזקק לטיפול רפואי והועבר לבית-החולים. באותו ערב הופצו בהדר-הכרמל כרוזים, בחתימת "מגן היישוב", ובהם נאמר כי בעקבות ההתראה לעזוב את חיפה, שניתנה לשמונה איש שהשתתפו בהתנפלות על חברי "משמר העם", נערכה בדיקה, ושלושה, שלא מילאו אחר ההוראה, הוכו. אחד מהם ביקש את חסותה של המשטרה ושוטרים נשלחו לשמור עליו. הכרוז הודיע כי גם אדם זה יבוא על עונשו ואיים בעונשים חמורים לכל מי שיפגע בעתיד באנשי המגן של היישוב.
כעבור ארבעה ימים, באה התגובה לתגובה. אנשי אצ"ל, מזוינים באלות, התקיפו שלוש דירות בחיפה. הם הצליחו לחדור לדירה בנווה-שאנן והיכו שם שלושה אנשים שנזקקו אחר-כך לטיפול רפואי. בהדר-הכרמל הוכה ונפצע קשה גדעון פרידמן, בן 32, מורה בגימנסיה "ביאליק". הוא הועבר ל"מגן דוד אדום" ושם נקבע כי הוא סובל משבר בידו ומפצעים בראשו. במקום שלישי לא הצליחו המתקיפים לחדור לדירה.
בעקבות החטיפות ופקודות הגירוש, כתב מפקד האצ"ל בחיפה (באותם ימים היה זה שמואל מייטין, המכונה "אמנון") מכתב אל מפקד ההגנה בחיפה: 29

לכבוד ראש ההגנה בחיפה והמחוז
אדוני,

בחודשים האחרונים הלכו ונִשנו מקרי הכאות, חטיפות, הוראות גרוש ואיומים מצד אנשיך, על משפחות ובחורים יהודים במקומות שונים במחוז הזה. הנימוק לכך היה חשד בהשתייכות לארגון הצבאי הלאומי. בהזדמנות זו ברצוני לציין עובדה מאלפת (שתגרום לך אולי צער) שב-99% של המקרים (בלי להגזים) פגעתם באנשים שאינם משתייכים למסגרת שלנו, ואין להם כל קשר שהוא אלינו. כפי שנמסר לי, נחטף על ידכם השבוע בחור אחד, וכן קיבל מורה אחד בבית-הספר "נצח ישראל" הוראות גרוש מחיפה, יען כי שניהם נחשדו על-ידכם בהשתייכות לאצ"ל.
כל התופעות הנ"ל של הטרור הפנימי הנערך על-ידי אנשיך, יוצרים במחוז אווירה מורעלת, והלך רוח של הלשנות ומעשי בגידה. לכן, לא אהיה מוכן לעבור לסדר היום על מקרים מסוג זה. חושבני שצריך להיות ברור לך ולממונים עליך שמעשיכם אלה לא יפסיקו את מלחמת השחרור שלנו לגאולתו השלמה של עמנו האומלל. וידוע לכם יפה, שפרשת 1944/1945 לא תחזור יותר. לכן הואיל נא לקבל את מכתבי זה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, ובמקרה שיישנו המקרים הנ"ל באחד הסניפים של מחוז הצפון - נתתי הוראה לאנשי להגיב על-כך מייד בצורה החריפה ביותר.
ברצוני להאמין שתתן למכתבי זה את תשומת-הלב הדרושה, ותדאג למנוע את השלב הבא בהתפתחות העניינים הנ"ל.

בברכה
מפקד מחוז הצפון
של הארגון הצבאי הלאומי בא"י

ההגנה ממתנת את פעולותיה

ההתנגשויות בין ההגנה לבין האצ"ל, שהגיעו לשיאן בחודשים ספטמבר ואוקטובר 1947, עוררו מורת-רוח קשה בכל שכבות הציבור בארץ. דעת הקהל דרשה בתוקף להפסיק את ההתכתשות ההדדית ולאחד את הכוחות לקראת ההתמודדות האמיתית עם האויב החיצוני. אחרי ככלות הכול, הלכה והסתמנה בעצרת האומות המאוחדות ההכרעה האמיתית בשאלת ארץ-ישראל. נידונה תוכנית חלוקתה של ארץ-ישראל למדינה יהודית ולמדינה ערבית, והערבים הודיעו בלשון נמרצת, כי יתנגדו לכל פתרון שאין עמו הקמה של מדינה ערבית בכל הארץ, ואף יאחזו בנשק כדי לממש את תביעותיהם. בתנאים אלה היה זה רק טבעי שהקריאה להפסקת הסזון ולריכוז ואיחוד של כל הכוחות הציוניים אכן תישמע ברמה.
הפנייה להפסקת פעולות האיבה הפנימית הופנתה בראש ובראשונה אל מנהיגי היישוב, אשר בידם היה המפתח לסיומו של הסזון. הנהלת הסוכנות היהודית היא שהכריזה, בעצה אחת עם ראשי ההגנה, מלחמת חורמה נגד האצ"ל ולח"י; ראשי הממסד, הם שהודיעו בפומבי על הצעדים שיינקטו כדי להביא להפסקת פעולותיה של המחתרת העברית נגד השלטון הבריטי; אנשי ההגנה הם שהחלו בפגיעה במדביקי כרוזים, הם שנקטו פעולות עונשין נגד אנשי האצ"ל, ובכלל זה הכאות וגירוש ממקום המגורים. האצ"ל מעולם לא שם לו למטרה לפגוע בארגון ההגנה. היפוכו של דבר, האצ"ל הכריז שהוא מוכן לקבל עליו את מרות ההגנה, אם זו תצטרף למלחמה בבריטים, כדי להביא לסילוקם מן הארץ (כפי שאמנם היה בתקופת "תנועת המרי העברי"). פעולות האצ"ל נגד אנשי ההגנה נעשו אך ורק בתגובה לפגיעה באנשיו. משום כך לא הייתה סימטרייה בקריאה להרגעת הרוחות.
האות הבולט הראשון להפסקת הסזון ניתן בכינוס של החוגים האזרחיים, שנערך ברמת-גן ב- 27.10.47 . משתתפי הכינוס הזה, השני במניין, היו הנבחרים האזרחיים ברשויות המקומיות וכן נציגי החוגים האזרחיים במפקדה הארצית של ההגנה. לאחר האזנה לדיווח על המצב בארץ, יצאו הדוברים בתביעה נמרצת לכול הצדדים להפסיק מייד את התנגשויות הדמים, והִפנו קריאה מיוחדת בעניין זה אל ראשי ההגנה. בהחלטות נאמר, בין היתר, כי: "...הכינוס מטיל על הנציגים האזרחיים במוסדות ובמקומות המתאימים לתבוע באופן החלטי לתת הוראות להפסקה מיידית של ההתנגשויות". הכינוס גם קבע מחדש את "הצורך הדחוף ביצירת מסגרת יישובית המאחדת את כל היישוב בשעת חירום זו". בהתאם לכך הוטל על נציגי החוגים האזרחיים במפקדה הארצית של ההגנה להפעיל את מלוא כובד משקלם כדי שהמפקדה תורה לחברי ההגנה להפסיק את הפעולות נגד האצ"ל ולח"י, בטרם תפרוץ מלחמת אחים. מפלגת "המזרחי" הצטרפה אף היא אל קריאת החוגים האזרחיים. בגילוי הדעת שפרסמו, נאמר: "את אשר יגורנו ואת אשר שונאינו בנפש שואפים אליו - בא. מלחמת אחים, על כל המוראות והזוועות הגלומות בה, משתוללת ברחובותינו ומאיימת להביא, חס ושלום, הרס ליישוב ודלדול הכוחות על ארצנו ... אנו דורשים מהיישוב המאורגן וממוסדותיו הלאומיים, וגם ובמיוחד מאלה החושבים לנכון ללכת בדרך המיוחדת להם - לפקוח את עיניהם לסכנה של חרב איש ברעהו, שרק הרס וחורבן נשקף ממנה ...". הרב צבי יהודה הכהן קוק תרם את חלקו במאמר שכתב בעיתון "המשקיף" שכותרתו "נגד שנאת אחים". אל כל אלה הצטרף ארגון הנשים "ויצו", ובישיבת הוועד הפועל של הארגון הוחלט לפנות אל המוסדות העליונים בדרישה לנקוט את האמצעים כדי להפסיק את שפיכות הדמים.
גם העיתונות היומית יצאה בקריאה נרגשת להפסקת פעולות האיבה ההדדיות בין הארגונים. עיקר הטענות הושמעו נגד ארגון ההגנה, אשר יזם את המהלכים ובידו היה להפסיקם. ב"הארץ", שלא נמנה עם אוהדי האצ"ל או לח"י, נכתב למשל, כי "התנגשויות אלו בשעה זו הן בלתי רצויות ומסוכנות ... כלום דווקא עכשיו, ברגע הבלתי נוח ביותר, כשתפקידים חיוניים ביותר דורשים את כל מִרצם [של המוסדות הלאומיים], וסכנה מבחוץ קוראת לאיחוד הכוחות, הגיעה שעת הכושר לפתיחת חזית חדשה מבית?" עיתונים אחרים התבטאו גם הם באותה רוח.
קריאות להפסקת מלחמת האחים בארץ הגיעו גם ממנהיגיה של יהדות ארצות-הברית - במיוחד לאחר שדובר מחלקת המדינה ציין, כי התגרות בין ההגנה והאצ"ל יעמידו בספק את כושר ההתגוננות היהודית בארץ. "קץ למלחמת האחים בארץ-ישראל", זו הייתה כותרתו של המאמר הראשי באחד העיתונים החשובים של ניו-יורק. באותו מאמר הובע צער רב על המלחמה הגלויה הנטושה בין ההגנה והאצ"ל ועל השימוש בדרכים לא-יהודיות כמו חטיפות, יריות ושפיכות-דמים.
הביקורת על הפעולות נגד האצ"ל הלכה וגברה גם בשורות ההגנה, ומספר החברים שסירבו להשתתף בפעולות אלו הלך וגדל. לכך נוספה ההפתעה של ראשי ההגנה מן התגובה של האצ"ל על ההתקפות נגד אנשיו. אפשר שהם קיוו שהאצ"ל יבליג גם הפעם, כפי שקרה שנתיים לפני כן, אבל בוודאי לא ציפו לתגובה כל-כך נמרצת.
בישיבתה של הנהלת הסוכנות היהודית, ב-2 בנובמבר, הוחלט להגביל את ההפרעות לאצ"ל לשני תחומים בלבד - התרמת כספים ("סחיטות") והפעולה בבתי-הספר - וזאת "בצורה שלא תגביר את המריבה הפנימית".
לאור כל הדברים האלה, החליטה מפקדת ההגנה למתן את פעולותיה נגד האצ"ל ולח"י. בספר תולדות ההגנה נאמר, בין היתר: 30
הוחלט לצמצם ככל האפשר את החזית הפנימית, ובהתאם לכך ניתנו הוראות להפסיק את ההתנגשויות עם מדביקי הכרוזים ולהסתפק בהורדת כרוזים לאחר מעשה.
תגובת האצ"ל לפנייה הציבורית להפסקת מעשי האיבה הפנימיים ביישוב התפרסמה בשידור של "קול ציון הלוחמת", ב-2 בנובמבר:
"...אנחנו איננו מעוניינים ואיננו נלהבים להוריד מהלומות על ראשים עבריים; לא לכך נוצרנו. אבל אין בדעתנו לסבול שאחרים יורידו מהלומות על ראשי חברינו; גם לכך לא נוצרנו. אם ההגנה תנהג לפי רגש האחריות, שחודש אצלה בשבוע שעבר, לא נתקיף אותה, כמובן ...".
קורבנות ה"סזון"

ב"סזון הקטן" של שנת 1947, לא היו הלשנות המוניות לבולשת הבריטית (ההלשנות היו ממוקדות והתייחסו רק למקרים מסוימים), וארגון ההגנה ניהל בכוחות עצמו את המלחמה באצ"ל ובלח"י. האצ"ל מצִדו לא הבליג, כפי שעשה בסזון של 1944-1945, והשיב מלחמה שערה. המאבק בין שני הארגונים היה קשה ומר ותבע את קורבנותיו.
הקורבן הראשון היה מרדכי ברגר, שנחשד על ידי ההגנה בשיתוף פעולה עם הבולשת הבריטית.

מרדכי ברגר
ביום חמישי, 28 במרס 1947, בפינת הרחובות ארלוזורוב ובן-יהודה בתל-אביב, התנפלו שמונה צעירים על מרדכי ברגר, קורפורל במחלקת התנועה של משטרת ארץ-ישראל. התוקפים סתמו את פיו והיכוהו באלות על ראשו. ברגר נפל מתבוסס בדמו. עוברים ושבים הביאוהו לבית-החולים "הדסה", שם מת מפצעיו. בעיר הופצו שמועות, כאילו היה זה מעשה ידיו של האצ"ל, אולם למחלקת המודיעין של האצ"ל ("דלק") נודע, כי חברי ההגנה הם שהיכו את ברגר וגרמו למותו. כאשר השמועות לא פסקו, פרסם האצ"ל כרוז שבו נאמר:

"אנו יודעים מי ציווה להרוג את ברגר ומי גרם למותו. אם תוקם ועדת חקירה עברית ציבורית, נהיה מוכנים להעמיד לרשותה את הידיעות אשר בידינו".

העניין הובא בפני בית-דין פנימי של ההגנה, אשר חקר את המקרה והגיע למסקנה כי אכן ידה של ההגנה הייתה במעשה. הסתבר כי ברגר עבד קודם לכן בבולשת ונחשד כי מסר ידיעות על ההגנה ועל כן הוחלט להענישו במכות בלבד. מפקד ההגנה במחוז תל-אביב נמצא אשם בכך שפקד לעשות זאת ללא הוראה מגבוה וגרם למותו של ברגר. הוא נידון להעברה מתפקידו לתפקיד אחר. 31

פרשת מותו של יהודה ליטמנוביץ
ארגון ההגנה לא הסתפק בהכאת אנשי האצ"ל, אלא ניסה גם להחרים חומרי מלחמה ובכך לפגוע ביכולת הפעולה של הארגון. בחודש אפריל החליטו ראשי ההגנה בחיפה לפרוץ לשני מחסני האצ"ל בעיר - האחד ברחוב שפירא 11 והשני ברחוב ירושלים 8 - שהיו ידועים לש"י מזה זמן-מה. בעקבות תצפיות ממושכות, נשלחו ב-24 במאי 1947 שתי חוליות, כדי לפשוט על שני המחסנים בעת ובעונה אחת. בכל חוליה היו חבלן, איש הש"י וחמישה מאבטחים. החבלנים צורפו בגלל החשש כי המחסנים עלולים להיות ממוקשים. הם התאספו לפני הפעולה והודרכו על-ידי קצין החבלה המחוזי בגילוי ופירוק מוקשים, במיוחד בפתיחת מכסים, דלתות וחלונות. 32
חבלן החוליה הראשונה, יהודה ליטמנוביץ, החל לטפל במנעול הדלת ברחוב שפירא, בעוד יתר האנשים הסתתרו כדי שלא להיפגע במקרה של פיצוץ. בשעה שליטמנוביץ ניסה להוריד את הבריח, נשמעה התפוצצות חזקה. הוא נפצע פצעים קשה ושניים מחבריו נפצעו באופן קל. שאר אנשי החוליה התערבו בקהל שנאסף במקום ונמלטו על נפשם. כעבור כמה דקות הגיע אמבולנס של מגן דוד אדום ומכוניות משטרה. ליטמנוביץ הוצא מן ההריסות במצב קשה והוסע לבית-החולים, שם מת מפצעיו. במחסן החרב, מצאה המשטרה כרוזים וחומר תעמולה אחר של האצ"ל.
היחידה שפרצה למחסן שברחוב ירושלים 8, גילתה שני סליקים גדולים שהיו ריקים.
למחרת נכתב ב"דבר": 33

החבר ליטמנוביץ לא יצא להטיל מוקשים, אלא כדי למנוע מאחרים להטיל אותם ולסכן חיי אדם. בשעת מילוי תפקיד יישובי אחראי זה קופחו חייו. בהלווייתו השתתפו אלפים מחברי ההגנה וההסתדרות.

פרשת מותו של זאב ורבר
"בית הדר" ניצב במרכזו של אזור הביטחון שהקימו הבריטים בתחום העיר תל-אביב. בבניין עצמו שיכנו הבריטים את מפקדתם, והגישה לבניין הייתה קשה ביותר. גדרות-תיל הקיפו את אזור הביטחון כולו וכל אדם שרצה להיכנס לאזור, היה נבדק ב"שבע עיניים". לכן הוחלט באצ"ל לחפור מנהרה שתגיע עד אל מתחת לבניין. דרך המנהרה תוכנס כמות גדולה של חומר-נפץ, אשר יהיה ביכולתו להרוס את הבניין עד היסוד. עוד הוחלט כי לפני ביצוע הפיצוץ, יזהיר האצ"ל את הבריטים לפנות אל כל אזורי הביטחון בארץ. לאחר פיצוץ מלון המלך דוד, והאבדות הרבות שנגרמו עקב אי-פינוי הבניין, סביר היה להניח כי הבריטים לא ייקחו סיכונים מיותרים ואומנם יפנו את אזורי הביטחון בכל הארץ. עצם הפינוי היה מהווה מכה קשה ליוקרה הבריטית, שלא לדבר על יכולתו של האצ"ל לפגוע בצורה כה חמורה במרכז-העצבים של השלטון הבריטי בתחום העיר תל-אביב. פיצוץ "בית הדר" כוּון לקראת דיוניה של ועדת החקירה המיוחדת של האו"ם, שעמדה להגיע ארצה, או לחילופין למקרה שהבריטים יחליטו להוציא לפועל את פסקי-דין המוות נגד אבשלום חביב, יעקב וייס ומאיר נקר. אלא שכאשר הגיעה המנהרה למחצית הדרך, נודע דבר קיומה ל"הגנה", אשר החליטה לסכל את תוכניות האצ"ל. על כך מספר אחד מחברי החוליה של ההגנה שנשלחה לבצע את המשימה: 34
בליל יום שלישי, ה-17 ביוני, ירדה קבוצת צעירים אל הבית הישן מול "בית הדר", בנצלה רגע של חשכה. לאור פנס בדקנו את הנעשה במרתף וראינו את כלי העבודה ושקי החול והרימונו את המכסה שכיסה את פי המנהרה. בגיר רשמנו על גבי הארגז שעמד שם, כי ביקרנו והשארנו כתובת אזהרה לבל ימשיכו בחפירה ולבל יוציאו לפועל את מזימתם.
למחרת יצאנו אל מקום הפעולה. לא נשאנו נשק. היו אתנו שקי מלט וכלי עבודה. הספקנו להוריד כמה שקי מלט, וזאב ורבר, שהיה מפקד הפעולה, נכנס פנימה ומשהרים את המכסה - התפוצץ המוקש. הוא לא הספיק לומר מאומה. קול הנפץ היה חלש. ורבר התרסק מייד. הצלחנו להתחמק מהחדר, כדי לבשר בשורת איוב זו.
למחרת נערכה לזאב ורבר הלוויה רבתי. "נוער מאורגן באלפיו הסתדר בשורות מלוכדות לאורך הרחובות הסמוכים לרחוב מזא"ה. תנועת כלי הרכב הופסקה ברחוב הראשי כמחצית השעה לפני צאת ההלוויה. חבלים נמתחו ברחובות שבהם עבר המסע. כל החנויות ובתי העסק נסגרו מאליהן.
שוטרי המשטרה המיוחדת על קציניהם וכן קצינים מהמשטרה הרגילה פיקחו על הסדר...". 35

פרשת צדוק ליסבונה
בנוסף לעונשים גופניים וגירוש אנשי האצ"ל ממקום מגוריהם, נִתנה הוראה לאנשי ההגנה לפעול כדי לסכל את פעולות האצ"ל. הוראה זו הביאה לתקרית מעציבה, שעלתה בחייו של צדוק ליסבונה.
הפעילות הרבה של האצ"ל, וכן העובדה שרבים מאנשי הארגון נאלצו לעזוב את מקום מגוריהם, הצריכה מימון רב. בדיון במפקדת האצ"ל בחיפה עלה הרעיון להחרים כסף מבנק "ברקליס" בעיר, שכידוע היה בנק בריטי ולכן הפעולה לא תפגע במערכת הבנקאית של היישוב היהודי בארץ.
ב-4 באוגוסט 1947 יצאו שישה לוחמים במכונית, שחנתה בקרבת בנק ברקליס שברחוב הרצל בחיפה. עמרם (שנתמנה מפקד הפעולה) וחיה קנופ, נכנסו לחדר המנהל וביקשו ממנו, תוך איומים באקדח, שיפתח את הכספת. עמיאל ואריה ריכזו את הקהל ואת הפקידים באחת הפינות והחלו לאסוף את הכסף שנמצא בקופות. לפתע נפלט כדור מאחד האקדחים, ומפקד הפעולה פקד על נסיגה. אז קפץ אחד הפקידים, צדוק ליסבונה, שהיה מפקד בהגנה, ותפס בחיה קנופ שעברה על-ידו, ומנע ממנה להימלט מן המקום. חיה נאבקה עם ליסבונה, אולם לא הצליחה להיחלץ מידיו. גם צעקותיהם של פקידי הבנק לא שכנעו אותו לאפשר לחיה לצאת מהבנק. עמרם איים על ליסבונה באקדחו, דרש ממנו לשחרר את חיה וצעק לעברו: "זה כסף אנגלי, עזוב אותה". לאחר שגם יריית אזהרה לא הועילה, ירה עמרם בליסבונה, שנפל מתבוסס בדמו, וחיה הצטרפה אל חבריה שנכנסו למכונית ונמלטו מן המקום. 36
השלל לא היה גדול, רק 1,300 לא"י, אולם התוצאות היו חמורות. צדוק ליסבונה הפצוע הועבר לבית-החולים, אולם כעבור זמן מת מפצעיו.
על המקרה נכתב למחרת היום בעיתון דבר:

[...] בראות הקופאי צדוק ליסבונה את השודדים בורחים, רדף אחריהם בלי לשים לב לאזהרות חברים שיעצו לו שלא יסכן את עצמו ...
ליסבונה היה אמיץ ובעל משמעת למופת. הוא ראה חובה למלא את דרישת המוסדות הלאומיים ולהתנגד לפורשים השודדים, ולא נרתע לסכן את חייו במילוי צו היישוב...

משה וייסבורט
במטה האצ"ל בחיפה נתקבלה ידיעה לפיה מדי שבועיים מגיעה לנאפ"י (השקם של הצבא הבריטי) בבת-גלים מכונית המביאה את משכורות העובדים. הוחלט להשתלט על המכונית ולהחרים את הכסף. באחד מימי דצמבר 1947 הגיעה לכניסה של הנאפ"י מכונית ובה חמישה אנשי האצ"ל, שנכנסו פנימה ובאקדחים שלופים השתלטו על העובדים. משה וייסבורט, חייל יהודי שהיה במקום התנפל על משה לוי והחל נאבק אתו, תוך ניסיון לקחת את נשקו. אחד הבחורים הזהיר את החייל להניח ללוי, ומשלא נענה, ירה בו והרגו. בעקבות היריות הוחלט לסגת מן המקום, מבלי למלא את המשימה.
אגב, בשעה שהבחורים נכנסו לשק"ם, עמד שם דוב שוורץ שהכיר היטב את מאיר מורנו והשניים בירכו האחד את השני בשלום. כאשר באה למקום המשטרה, נחקר שוורץ באשר לזהותו של האיש שבירך אותו בשלום. שוורץ לא רצה להסגיר את חברו וסיפר כי התוקפים היו ערבים מהכפר טירה. השוטרים נסעו לטירה בלוויית דוב שוורץ, אולם לא הצליחו למצוא את התוקפים.

פרשת ידידיה סגל
ביום 12 בינואר 1948 חטפו אנשי ההגנה את ידידיה סגל, שהיה "סְגן" (מפקד כיתה) באצ"ל. הוא נחקר, תוך שימוש בעינויים, וכעבור מספר ימים נמצאה גופתו ליד הכפר הערבי טירה (פרטים - ראה להלן).

האצ"ל ממשיך להכות בבריטים

במקביל לתגובה על פעילות ההגנה נגד האצ"ל, המשיך הארגון בהתקפותיו נגד השלטון הבריטי. באופן כללי ניתן לומר, שללוחמי המחתרת בחיפה היו שתי מטרות עיקריות: האחת - דרכי התחבורה, והשנייה - צינור הנפט שהוביל את "הזהב השחור" מעיראק לבתי-הזיקוק בחיפה.

פיצוץ קרון סיור של הרכבת בקו חיפה-עכו
בבוקר יום ה-15 במאי 1945, נתגלה מוקש שהוטמן על פסי הרכבת ליד מחנה קורדני, בין חיפה לעכו. למקום הוזעקו מומחים לפירוק מוקשים ובשעה שעמדו לפרק את המוקש, אירעה התפוצצות שגרמה למותם של שני קצינים בריטיים. בפרסום הידיעה בעיתון "המשקיף" נאמר עוד כי "לפי כתבי חוץ, האצ"ל הודה בזריעת מוקשים בקווי הרכבת חיפה-עכו, יפו-ירושלים ולוד-קנטרה. לפי אותו מקור, נמסרה על-כך הודעה טלפונית להנהלת הרכבת מייד לאחר זריעת המוקשים וכן נמסרה הודעה למערכות העיתונים". 37
על הפעולה מספר ישראל הדני (קליין): 38
יצאנו מגב-ים עם כלי חפירה ומוקש על גבינו. התקדמנו לאורך שפת הים וכשהגענו למטרה, התברר לנו כי אי אפשר לחפור עם כלים, מאחר והרעש היה עלול לעורר חשד אצל המשמר במחנה הצבאי הסמוך. לכן חפרנו בידינו, כשאנו מרחיקים אבן אחר אבן. העבודה התקדמה לאיטה, עד אשר התברר לנו כי יש מספיק מקום כדי להכניס את המוקש. אחרי שהוצאנו את הניצרה, כיסינו את המוקש בעפר ושמנו פעמינו ישר לכיוון הים. צעדנו קרוב למים, כדי שהגלים יכסו את העקבות וכך הגענו בשלום לבסיס.
בעקבות החבלה במסילת הברזל, נפסקה תנועת הרכבות מחיפה לדרום ולצפון.

ב-6 ביולי התפרסמה בעיתון "המשקיף" הידיעה הבאה:

אזהרה ללא פצצה

הרכבת שעמדה לצאת אתמול מחיפה לצמח, התעכבה לשעה אחת מאחר שהנהלת הרכבת קיבלה ידיעה שעל פסי הרכבת מונחת פצצה.
משלא נמצאה הפצצה, המשיכה הרכבת בדרכה.

... ופצצה ללא אזהרה

לעומת זאת נתאחרה בשעתיים רכבת משא שהסיעה פועלים לעבודה בטירה לאחר שנמצא מוקש על פסי הרכבת. מומחים מהצבא פירקו את המוקש והרכבת המשיכה בדרכה.


פיצוץ צינור הנפט ליד חיפה
ב-5 ביוני 1947 פוצץ צינור הנפט ליד ג'למה בשני מקומות, והנפט זרם עד לקישון, שם התלקח. לפי הערכת מומחים אבדו 800 טון נפט כתוצאה מן הפיצוץ. 39
ביצוע החבלה בצינור הנפט הוטל על משה לוי ("יריב"). יריב ביקש מאחת מבנות יחידתו, פנינה לוי, שהתגוררה בכפר חסידים, להילוות אליו לסיור לאורך הקו בו הוטמן צינור הנפט באדמה. עד מהרה התברר כי דרך הפטרולים ועמודי התאורה הסגירו את התוואי התת קרקעי של צינור הנפט. יריב סימן באבן את המקום שהתאים לחפור בו בור כדי לאתר את הצינור עצמו.
למחרת בשעות הערב הגיעו לביתה של פנינה משה לוי ("יריב") ומשה בן-בסט, קיבלו ממנה שק עם כלי העבודה ויצאו לדרך כשהם מצוידים בתת-מקלע, אקדח ורימוני יד. כעבור כרבע שעה הגיעו למקום בו הייתה האבן שיריב הטמין יום קודם לכן, והחלו לחפור. האחד חפר והשני שימש באבטחה. לא עבר זמן רב והמקוּש היכה בצינור. הם המשיכו לחפור עד שנוצר בור גדול דיו כדי להכניס לתוכו את המוקש. לאחר שיריב הוציא את הנצרה מן המוקש, כיסו השניים את הבור באדמה ויצאו לדרך. הם לא חזרו לכפר חסידים, כדי לא להשאיר עקבות או סימנים לקשר עם מישהו מתושבי המקום. היה להם מספיק זמן, מאחר ומנגנון ההפעלה אמור היה לפוצץ את המוקש כעבור שש שעות. הם צעדו בבטחה עד שהגיעו למקום בו המתינה להם מכונית, בה ישב מאיר מורנו ליד ההגה. השניים קפצו אל תוך המכונית שעשתה דרכה לכיוון חיפה, ולאחר שהנשק הוחזר למחסן, התייצב משה לוי בפני עמיאל מפקדו, ודיווח על מהלך הפעולה.
בשעה שלוש לפנות בוקר נשמעה התפוצצות חזקה ובעקבותיה פרץ הנפט בזרם חזק ועלה באש.

לוחמי האצ"ל מחיפה מחבלים שוב בצינור הנפט
ב-21 ביולי 1947 יצאה מחיפה, עם חשכה, מכונית ובה שישה מלוחמי האצ"ל, מצוידים בכלי עבודה, מוקשים ונשק קל. הבחורים ירדו מן המכונית בזוגות, במרחק מסוים האחד מהשני. אחד הזוגות היה מורכב ממשה לוי וישראל הדני, שאמורים היו לפוצץ את צינור הנפט ליד כפר יהושע, בין חיפה ועפולה. השניים צעדו לכיוון צינור הנפט שהוטמן בתוך האדמה בין עמודי הטלפון. לאחר שהגיעו למקום שסומן מראש, החלו בחפירה. אלא שהעבודה הייתה קשה ולצינור לא היה זכר. לפתע נראו מרחוק אורות שהתקרבו למקום החפירה. השניים קפצו עם כלי העבודה אל בין הקוצים וחיכו לבאות. לא עבר זמן רב ומכונית משוריינת התקרבה למקום החפירה, אולם חיילי הלגיון הערבי שהיו בתוכה לא שמו לב לערימת העפר שהצטברה. לאחר שהמשוריין עבר, המשיכו לוחמי האצ"ל בחפירה, עד שנשמע צליל של מתכת. לאחר שהבור הורחב דיו, הוכנס פנימה המוקש, הוצאה הניצרה והמקום כוסה במהירות בעפר. משה וישראל צעדו במהירות לעבר הכביש, שם אמורה הייתה המכונית לאסוף אותם ולהחזירם לחיפה ביחד עם שני הזוגות הנוספים. אלא שהמכונית לא הופיעה ובינתיים האיר השחר. במקום עבר אוטובוס ערבי והשניים התלבטו האם לנסוע בו לחיפה או להמשיך ולחכות. בעודם מתווכחים ביניהם, הופיעה המכונית וכל ששת לוחמי הארגון הגיעו בשלום לחיפה.
בשעות הצוהריים נשמעו ברחבי עמק יזרעאל שלושה פיצוצים חזקים וצינור הנפט נפרץ בשלושה מקומות. 40
באותו לילה בו הונחו המוקשים ליד צינור הנפט, פוצצה מכונית צבאית שנסעה בהדר הכרמל בחיפה. מאוחר יותר באותו לילה התקיפו שתי יחידות של ההגנה את תחנות הראדאר שעל הר הכרמל.

פיצוץ במפקדה הזמנית של הצבא בהדר הכרמל 41
ב-23 ביולי, שלושה ימים לאחר פיצוץ צינור הנפט, נשמעה בשעה שמונה בערב התפוצצות חזקה שהרסה את המפקדה הארעית של הצבא בהדר הכרמל.
כעבור שעה, אירעה התפוצצות שנייה בשדרות קיטרוטש, שם התפוצץ מוקש חשמלי מתחת למכונית צבאית.
אותו לילה עלתה מכונית צבאית על מוקש שהופעל באורח חשמלי ליד מחנה הצבא באחוזה שבחיפה. מכוח הנפץ הועפה המכונית מרחק רב ונזרקה לתוך ואדי עמוק.

פיצוץ הצ'ק פוסט
בליל ה-29 ביולי 1947 נשמעה התפוצצות חזקה שכתוצאה ממנה נהרסה תחנת הביקורת של הצבא (הצ'ק פוסט). בנוסף להרס המוחלט של התחנה, נפגעו גם עמודי הטלפון ונקרעו חוטי החשמל שהיו בקרבת מקום.
בבוקר אותו יום רכב משה לוי, מחופש בלבוש ערבי, על חמור, שמשני צידי האוכף נקשרו ארגזים עמוסים באבטיחים. בדרכו אל תחנת הביקורת, הכריז לוי בקול על מרכולתו ואף הצליח למכור מספר אבטיחים לעוברי אורח. לקראת הצוהריים התקרב אל התחנה, קשר את החמור בקרבת מקום וצעד לעבר התחנה, בהחזיקו ביד שק שהוציא מתחת לאבטיחים. כשהגיע אל התעלה הסמוכה לתחנת הביקורת, הוציא מן השק ארגז קטן והניח אותו ליד אחד מעמודי המבנה. לאחר שהפעיל את מנגנון ההשהיה, חזר אל החמור וברכיבה הסתלק מן המקום. משה לוי הגיע בשלום לחיפה, קשר את החמור לעץ בחצר אחד הבתים, הסיר מעליו את התחפושת הערבית ומיהר לפגישה עם עמיאל מפקדו כדי לדווח לו על ביצוע הפעולה. 42

פיצוץ מכלי הנפט בבתי-הזיקוק
ב-10 בספטמבר 1947 תוכננה פעולת חבלה גדולה בשטח בתי-הזיקוק בחיפה. באותו יום בשעה שבע בערב, התכנסו בביתו של מאיר 15 לוחמים. משה עמיאל, שהתמנה מפקד הפעולה, הסביר לבחורים את פרטי התוכנית ולאחר שאלות ותשובות, הם יצאו בשלוש מוניות לנקודת הכינוס בקריית-בנימין. עמיאל עצמו נסע בטנדר שהכיל את ארגזי הציוד.
חוליות החיפוי תפסו את מקומן וכל השאר המשיכו לצעוד לעבר הגדר של בתי-הזיקוק. הבחורים חפרו מתחת לגדר, וכשהתעלה הייתה גדולה דיה, זחלו עשרה לוחמים פנימה. איש האצ"ל שעבד כחשמלאי במפעל עמד על משמרתו ליד המתג, ובשעה תשע וארבעים ניתק את זרם החשמל. בחסות החשיכה התפזרו החוליות לעבר המכלים והניחו את המוקשים. לוחם נוסף, משה כהן, התקדם לעבר משאבת הדלק. כאשר הגיע ליעד שמע לפתע קריאה של אחד מחיילי הלגיון הערבי ששמר על המתחם: מן הדא? (מי שם?).
משה ענה בערבית: חבר.
החייל הורה למשה להתקרב, וכאשר היה קרוב במידה מספקת, שלף אקדח וציווה על החייל לזרוק את רובהו ולשכב על האדמה, תוך שאיים, בערבית, שאם יזוז - יירה. ואכן החייל שכב ללא נוע, והבחורים הספיקו להפעיל את מנגנוני ההפעלה של המוקשים ונסוגו בחסות החשיכה לעבר הגדר. כאשר כולם הגיעו למקום הריכוז, אסף עמיאל את הציוד, הבחורים עלו על המוניות שחיכו בקרבת מקום ועשו את דרכם לכיוון חיפה. לאחר שכולם התפזרו לבתיהם, נשמעו ארבע התפוצצויות חזקות.
למחרת נודע מן העיתון שמכל אחד, שניזוק, היה מלא מים ומכל אחר היה ריק. במכלים הנותרים נשפך הבנזין המזוקק החוצה, אך מסיבות בלתי ברורות, לא התלקח.
יש לציין כי ההתפוצצויות היו בשטח שהוכרז עליו עוצר. 43

מבצע "החבית" 44

היה זה המבצע האחרון, והמרשים ביותר, שנערך בחיפה נגד השלטון הבריטי בעיר. היעד היה הפעם מרכז המשטרה המחוזי ברחוב המלכים, רחובה הראשי של העיר התחתית. היה זה יעד מבוצר, ששכן מול הכניסה לנמל, בלב אזור הביטחון. הבניינים באזור כולו היו מוקפים בגדרות תיל, וכל מי שרצה להיכנס פנימה נאלץ לעבור ביקורת יסודית של זהותו וכן בדיקה גופנית מדוקדקת. על כלי רכב נאסרה החנייה בשטח הבניין, וחיילים שמרו על היעד יומם ולילה.
כדי להתגבר על כל המכשולים האלה, הכין עמיחי פאגלין ("גידי") מיתקן מיוחד פרי המצאתו. פצצה במשקל של חצי טון הוכנסה לחבית גדולה, באורך של שני מטר ובקוטר של מטר אחד. משני צידי החבית הורכבו צמיגי טרקטור גדולים לשם בלימת הנפילה וקלות התנועה לעבר קיר הבניין. על משאית גדולה, שנרכשה מהצבא הבריטי, הותקן מיתקן גבוה עם מגלשה, כדי שניתן יהיה להטיל את הפצצה מעל הגדר שהקיפה את בניין המשטרה. בתא הנהג הותקנה ידית שבאמצעותה ניתן היה לקפל את המעצור, דמוי השיניים, שמנע מן החבית ליפול ללא בקרה. שחרור המעצור אף הפעיל את מנגנון הפצצה, שאמורה הייתה להתפוצץ כעבור 30 שניות. בנוסף לזאת הותקן מנגנון מיוחד שמנע מן החבית להתגלגל בחזרה בשעה שתתנגש בקיר הבניין. תא הנהג כוסה בלוחות פלדה, כדי להגן על הנהג ועוזרו במקרה שהבריטים יפתחו באש על המשאית.
בערב חג הסוכות, ה-28 בספטמבר 1947, יצאו משה לוי ובני בכר לבני-ברק כדי להסיע את המשאית לחיפה. הם הגיעו לצריף של משפחת גבריאל גולדברג, ששכן בלב אחד הפרדסים בפאתי בני-ברק, ושם כבר חנתה המשאית (הבן, צבי גולדברג, היה חבר פעיל באצ"ל והבית שימש כמקום מפגש ואימונים וכן שוכן בו השופט וינדהאם, שכזכור נחטף והיה בן ערובה, לאחר שבית-הדין הצבאי בירושלים דן את דב גרונר למוות). "גידי" תדרך את השניים בכל הפרטים הטכניים, ובעזרת מנוף הועלתה החבית על המשאית. משה לוי נהג את המשאית בדרכו לחיפה ולצידו בנימין בכר כנהג משנה. אופנוע ליווה אותם מלפנים ומאחור נסעה מכונית, ובה יואל קמחי (מפקד הח"ק של חיפה) בלוויית אחת מבנות הארגון. לוי ובכר צוידו ברשיונות מזויפים להובלת מכונת כביסה לנמל חיפה. במחסום לפני הכפר הערבי טירה, נבדקו התעודות והשוטרים כתבו דו"ח, בטענה שהמטען גבוה מדי. בסופו של דבר הגיעה המשאית בשלום לחיפה וחנתה במגרש החנייה שליד הטכניון. משה לוי ובני בכר הלכו לבתיהם למנוחת לילה, כאשר שמירה מיוחדת הופקדה על המשאית.

משה לוי ("יריב") בני בכר

למחרת, ביום הראשון של חג הסוכות (ה-29 בספטמבר), יצאה המשאית בשעה 05:30 ליעדה, נהוגה בידי משה לוי ולידו בני בכר. לפני המשאית נסעה מכונית פרטית קטנה, נהוגה בידי יצחק נויפלד, ובדקה את הדרך. המשאית עצרה קרוב לגדר, שהקיפה את בניין המשטרה, ומשה לוי משך בידית ששחררה את המעצור. החבית התגלגלה מעבר לגדר ונעצרה ליד קיר בניין המשטרה והבולשת. השוטר הערבי שעמד בקרבת מקום, חשב כי המכונית נהוגה בידי בריטי, צעק לעברו: "ג'ורג', נפלה לך חבית!" לוי לחץ על דוושת הבנזין והסתלק מן המקום במהירות. המשאית עצרה ליד כיכר-חמרה שבקרבת השוק הערבי, ושני נוסעיה יצאו ממנה ומיהרו לרחוב הנביאים. שם חיכה להם יואל קמחי וכן מכונית שהסיעה אותם להר הכרמל ומשם דרך בית-אורן לתל-אביב, וזאת לפני שהוכרז העוצר ולפני שהוקמו מחסומים בדרכים.


פצצת החבית

מן הפיצוץ קרס הבניין על שבע קומותיו. תשעה שוטרים וארבעה אזרחים נהרגו וכן נפצעו 27 שוטרים ו-25 אזרחים.


בניין המשטרה לאחר הפיצוץ

בעיתון "המשקיף" מיום 30 בספטמבר 1947, אנו מוצאים בסוף הכתבה על הפיצוץ, את הדברים הבאים:

כתבי חוץ מודיעים כי הפיצוץ בא כתגובה על גירוש מעפילי "יציאת אירופה תש"ז " לנמל המבורג. עיתונאי חוץ מסרו עוד כי לפי האצ"ל בוצעה ההתקפה ביום חג הסוכות ובשעה מוקדמת, כדי למנוע קורבנות בקרב האוכלוסייה האזרחית

הפיצוץ של בניין המשטרה והבולשת בחיפה בא לבריטים בהפתעה גמורה, וכאחד הלקחים ממנה, ניתנה הוראה להגביה את הגדרות מסביב לאזורי הביטחון השונים בירושלים ובתל-אביב לכדי 8 מטרים! אולם האצ"ל לא היה זקוק למציאת פתרון גם לבעיה זו, כי בדיוק כעבור חודשיים הכריז האו"ם על יציאת הבריטים וחלוקת ארץ-ישראל לשתי מדינות, יהודית וערבית, בעוד ירושלים אמורה הייתה להיות תחת שלטון בינלאומי בחסות האו"ם.


הערות:1. The Memoirs of Field Marshal Montgomery, p.466
2.
שם, עמוד 469.
3.
ארכיון ציוני מרכזי, S 25/5645.
4.
ארכיון תולדות ההגנה, 112/1057.
5.
ארכיון ציוני מרכזי, 5/329 S
6.
שם, שם.
7.
יגאל לוסין, עמוד האש, עמוד 481.
8.
ארכיון תולדות ההגנה, 122/121א/73
9.
ספר תולדות ההגנה, ג', עמוד 954.
10.
ארכיון תולדות ההגנה, 73/21.
11.
ספר תולדות ההגנה, ג , עמוד 954.
12.
ארכיון ציוני מרכזי, S 5/329.
13.
מנחם בגין, המחתרת, ג', עמוד 223.
14.
מנחם בגין, במחתרת, ג', עמוד 241.
15.
ארכיון תולדות ההגנה, 112/1189.
16.
שם, חטיבה 8א, תיק 23.
17.
שם, 112/1189.
18.
שם, שם.
19.
שם, שם.
20.
אברהם אנושי, אגרת המסורת, עמוד 97.
21.
ארכיון תולדות ההגנה, 112/1168.
22.
ארכיון תולדות ההגנה, 112/1189.
23.
שם, שם.
24.
אברהם אנושי, אגרת המסורת, עמוד 98.
25.
ארכיון תולדות ההגנה, 112/1189.
26.
עדות מאיר מורנו, מכון ז'בוטינסקי עמ - 3.
27.
יצחק אלפסי, אוסף מקורות ומסמכים, ד', עמוד 69.
28.
את"ה, 112/1168, וכן: עיתון "הארץ" מיום 6.7.47.
29.
יצחק אלפסי, אוסף מסמכים ומקורות, ד', עמוד 70.
30.
ספר תולדות ההגנה, ג', עמוד 1060.
31.
ארכיון תולדות ההגנה, תיקי מטכ"ל, ב 73/14.
32.
ארכיון תולדות ההגנה, 73/21.
33.
עיתון "דבר" מיום 25.5.1947
34.
עיתון "דבר" מיום 20.6.1947.
35.
שם, מיום 20.6.47.
36.
משה לוי, מעיר האר"י ללוע הארי, עמוד 102.
37.
עיתון "המשקיף" מיום 16.5.1945.
38.
מכון ז'בוטינסקי, עדות ישראל הדני (קליין).
39.
עיתון "המשקיף", מיום 6.6.47.
40.
עיתון "המשקיף" מיום 22.7.47 וכן משה לוי, מעיר האר"י ללוע הארי, עמוד 153, וכן עדות ישראל הדני, מכון ז'בוטינסקי.
41.
עיתון "המשקיף", מיום 24.7.47.
42.
משה לוי, מעיר האר"י אל לוע הארי, עמוד 99.
43.
משה לוי, מעיר האר"י ללוע הארי, עמוד 157 וכן עיתון "המשקיף" מיום 11.9.47.
44.
משה לוי, מעיר האר"י ללוע הארי, עמוד 138 וכן ניב, מערכות האצ"ל, ה, עמוד 334.